Godheimveien 49
3440 RØYKEN

Godheimveien 49, 3440 RØYKEN er ei adresse i Røyken.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Godheimveien 49, 3440 RØYKEN:

  • Postnummer: 3440 RØYKEN
  • Gards-/bruksnummer: 14 / 334 i 0627 Røyken
  • Grunnkrins: 308 WANG
  • Valkrins: 3 MIDTBYGDA
  • Kyrkjesogn: 4100301 Røyken
  • Tettstad: Røyken

Godheimveien

Godheimveien er ein veg i Røyken kommune med 72 ulike adresser.
Husnummer frå 26 til 109.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Godheimveien 26 3440 RØYKEN 59.7496, 10.3991 13 / 60
Godheimveien 28 3440 RØYKEN 59.7497, 10.3991 13 / 25
Godheimveien 30A 3440 RØYKEN 59.7496, 10.4000 14 / 332
Godheimveien 30B 3440 RØYKEN 59.7495, 10.4001 14 / 332
Godheimveien 31 3440 RØYKEN 59.7492, 10.4004 14 / 333
Godheimveien 32A 3440 RØYKEN 59.7496, 10.3999 14 / 331
Godheimveien 32B 3440 RØYKEN 59.7495, 10.3998 14 / 331
Godheimveien 33 3440 RØYKEN 59.7493, 10.4005 14 / 333
Godheimveien 34A 3440 RØYKEN 59.7496, 10.3997 14 / 330
Godheimveien 34B 3440 RØYKEN 59.7495, 10.3997 14 / 330
Godheimveien 35 3440 RØYKEN 59.7493, 10.4006 14 / 333
Godheimveien 36A 3440 RØYKEN 59.7496, 10.3996 14 / 329
Godheimveien 36B 3440 RØYKEN 59.7495, 10.3995 14 / 329
Godheimveien 37 3440 RØYKEN 59.7494, 10.4009 14 / 334
Godheimveien 38 3440 RØYKEN 59.7497, 10.3997 14 / 328
Godheimveien 39 3440 RØYKEN 59.7494, 10.4010 14 / 334
Godheimveien 40 3440 RØYKEN 59.7497, 10.3999 14 / 328
Godheimveien 41 3440 RØYKEN 59.7495, 10.4012 14 / 334
Godheimveien 42 3440 RØYKEN 59.7497, 10.4001 14 / 328
Godheimveien 43 3440 RØYKEN 59.7495, 10.4013 14 / 334
Godheimveien 44 3440 RØYKEN 59.7496, 10.4003 14 / 328
Godheimveien 45 3440 RØYKEN 59.7495, 10.4015 14 / 334
Godheimveien 46 3440 RØYKEN 59.7498, 10.3998 14 / 328
Godheimveien 47 3440 RØYKEN 59.7495, 10.4015 14 / 334
Godheimveien 48 3440 RØYKEN 59.7498, 10.3999 14 / 328
Godheimveien 49 3440 RØYKEN 59.7494, 10.4013 14 / 334
Godheimveien 50 3440 RØYKEN 59.7497, 10.4001 14 / 328
Godheimveien 51 3440 RØYKEN 59.7494, 10.4012 14 / 334
Godheimveien 52 3440 RØYKEN 59.7497, 10.4003 14 / 328
Godheimveien 53 3440 RØYKEN 59.7494, 10.4011 14 / 334
Godheimveien 54 3440 RØYKEN 59.7502, 10.4006 14 / 321
Godheimveien 55 3440 RØYKEN 59.7493, 10.4010 14 / 334
Godheimveien 56 3440 RØYKEN 59.7503, 10.4007 14 / 321
Godheimveien 57 3440 RØYKEN 59.7493, 10.4007 14 / 333
Godheimveien 58 3440 RØYKEN 59.7503, 10.4008 14 / 321
Godheimveien 59 3440 RØYKEN 59.7492, 10.4006 14 / 333
Godheimveien 60 3440 RØYKEN 59.7504, 10.4009 14 / 321
Godheimveien 61 3440 RØYKEN 59.7492, 10.4005 14 / 333
Godheimveien 62 3440 RØYKEN 59.7504, 10.4010 14 / 321
Godheimveien 64 3440 RØYKEN 59.7503, 10.4011 14 / 321
Godheimveien 66 3440 RØYKEN 59.7503, 10.4010 14 / 321
Godheimveien 68 3440 RØYKEN 59.7502, 10.4009 14 / 321
Godheimveien 70 3440 RØYKEN 59.7502, 10.4007 14 / 321
Godheimveien 72 3440 RØYKEN 59.7502, 10.4007 14 / 321
Godheimveien 74 3440 RØYKEN 59.7500, 10.4006 14 / 322
Godheimveien 76 3440 RØYKEN 59.7500, 10.4008 14 / 322
Godheimveien 78 3440 RØYKEN 59.7499, 10.4006 14 / 322
Godheimveien 80 3440 RØYKEN 59.7499, 10.4008 14 / 322
Godheimveien 81 3440 RØYKEN 59.7497, 10.4029 14 / 339
Godheimveien 82 3440 RØYKEN 59.7499, 10.4010 14 / 323
Godheimveien 83 3440 RØYKEN 59.7496, 10.4028 14 / 338
Godheimveien 84 3440 RØYKEN 59.7500, 10.4011 14 / 324
Godheimveien 85 3440 RØYKEN 59.7497, 10.4026 14 / 337
Godheimveien 86 3440 RØYKEN 59.7500, 10.4012 14 / 325
Godheimveien 87 3440 RØYKEN 59.7496, 10.4025 14 / 336
Godheimveien 88 3440 RØYKEN 59.7500, 10.4014 14 / 326
Godheimveien 89 3440 RØYKEN 59.7496, 10.4023 14 / 335
Godheimveien 90 3440 RØYKEN 59.7501, 10.4015 14 / 327
Godheimveien 91 3440 RØYKEN 59.7500, 10.4037 14 / 341
Godheimveien 92 3440 RØYKEN 59.7500, 10.4022 13 / 74
Godheimveien 93 3440 RØYKEN 59.7500, 10.4039 14 / 342
Godheimveien 94 3440 RØYKEN 59.7500, 10.4023 13 / 74
Godheimveien 95 3440 RØYKEN 59.7500, 10.4040 14 / 343
Godheimveien 96 3440 RØYKEN 59.7500, 10.4025 13 / 74
Godheimveien 97 3440 RØYKEN 59.7501, 10.4041 14 / 344
Godheimveien 98 3440 RØYKEN 59.7500, 10.4026 13 / 74
Godheimveien 99 3440 RØYKEN 59.7501, 10.4043 14 / 345
Godheimveien 101 3440 RØYKEN 59.7501, 10.4044 14 / 346
Godheimveien 103 3440 RØYKEN 59.7502, 10.4045 14 / 347
Godheimveien 105 3440 RØYKEN 59.7502, 10.4047 14 / 348
Godheimveien 107 3440 RØYKEN 59.7500, 10.4047 14 / 349
Godheimveien 109 3440 RØYKEN 59.7499, 10.4048 14 / 350

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken