Åbornesveien 6
8286 NORDFOLD

Åbornesveien 6, 8286 NORDFOLD er ei adresse i Steigen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åbornesveien 6, 8286 NORDFOLD:

  • Postnummer: 8286 NORDFOLD
  • Gards-/bruksnummer: 104 / 28 i 1848 Steigen
  • Grunnkrins: 210 BREIVIK
  • Valkrins: 17 NORDFOLD
  • Kyrkjesogn: 10050602 Nordfold
  • Tettstad:

Åbornesveien

Åbornesveien er ein veg i Steigen kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åbornesveien 4 8286 NORDFOLD 67.7388, 15.1934 104 / 60
Åbornesveien 6 8286 NORDFOLD 67.7392, 15.1940 104 / 28
Åbornesveien 10 8286 NORDFOLD 67.7389, 15.1952 104 / 38
Åbornesveien 14 8286 NORDFOLD 67.7403, 15.1988 104 / 11
Åbornesveien 15 8286 NORDFOLD 67.7374, 15.1975 104 / 14
Åbornesveien 17 8286 NORDFOLD 67.7370, 15.1994 104 / 46
Åbornesveien 19 8286 NORDFOLD 67.7365, 15.1997 104 / 45
Åbornesveien 21 8286 NORDFOLD 67.7378, 15.2005 104 / 15
Åbornesveien 22 8286 NORDFOLD 67.7381, 15.2020 104 / 1
Åbornesveien 27 8286 NORDFOLD 67.7381, 15.2039 104 / 47
Åbornesveien 28 8286 NORDFOLD 67.7393, 15.2050 104 / 50
Åbornesveien 29 8286 NORDFOLD 67.7385, 15.2048 104 / 43
Åbornesveien 31 8286 NORDFOLD 67.7389, 15.2058 104 / 30
Åbornesveien 34 8286 NORDFOLD 67.7388, 15.2070 104 / 31

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken