Stavnes 13
8286 NORDFOLD

Stavnes 13, 8286 NORDFOLD er ei adresse i Steigen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stavnes 13, 8286 NORDFOLD:

  • Postnummer: 8286 NORDFOLD
  • Gards-/bruksnummer: 116 / 6 i 1848 Steigen
  • Grunnkrins: 202 VINKFJORD
  • Valkrins: 17 NORDFOLD
  • Kyrkjesogn: 10050602 Nordfold
  • Tettstad:

Stavnes

Stavnes er ein veg i Steigen kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stavnes 1 8286 NORDFOLD 67.7569, 15.4353 116 / 2
Stavnes 3 8286 NORDFOLD 67.7570, 15.4381 116 / 1
Stavnes 6 8286 NORDFOLD 67.7536, 15.4342 116 / 14
Stavnes 8 8286 NORDFOLD 67.7536, 15.4285 116 / 16
Stavnes 11 8286 NORDFOLD 67.7539, 15.4208 116 / 8
Stavnes 13 8286 NORDFOLD 67.7536, 15.4173 116 / 6
Stavnes 15 8286 NORDFOLD 67.7540, 15.4158 116 / 18
Stavnes 21 8286 NORDFOLD 67.7632, 15.4875 116 / 7

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken