Kjeksla 10
1397 NESØYA

Kjeksla 10, 1397 NESØYA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kjeksla 10, 1397 NESØYA:

  • Postnummer: 1397 NESØYA
  • Gards-/bruksnummer: 40 / 1745 i 0220
  • Grunnkrins: 103 TJERNÅSEN
  • Valkrins: 1 NESØYA
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad: Oslo

Kjeksla

Kjeksla er ein veg i Asker kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kjeksla 1 1397 NESØYA 59.8728, 10.5225 40 / 269
Kjeksla 2 1397 NESØYA 59.8723, 10.5216 40 / 370
Kjeksla 3A 1397 NESØYA 59.8730, 10.5217 40 / 230
Kjeksla 3B 1397 NESØYA 59.8728, 10.5218 40 / 1423
Kjeksla 4 1397 NESØYA 59.8724, 10.5220 40 / 1509
Kjeksla 5A 1397 NESØYA 59.8726, 10.5213 40 / 193
Kjeksla 5B 1397 NESØYA 59.8728, 10.5210 40 / 193
Kjeksla 7 1397 NESØYA 59.8724, 10.5205 40 / 270
Kjeksla 8 1397 NESØYA 59.8723, 10.5211 40 / 857
Kjeksla 9A 1397 NESØYA 59.8723, 10.5200 40 / 221
Kjeksla 9B 1397 NESØYA 59.8722, 10.5197 40 / 1233
Kjeksla 10 1397 NESØYA 59.8721, 10.5206 40 / 1745
Kjeksla 11 1397 NESØYA 59.8720, 10.5196 40 / 271
Kjeksla 15 1397 NESØYA 59.8716, 10.5198 40 / 272

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken