Harevegen 4
7670 INDERØY

Harevegen 4, 7670 INDERØY er ei adresse i Inderøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Harevegen 4, 7670 INDERØY:

  • Postnummer: 7670 INDERØY
  • Gards-/bruksnummer: 197 / 60 i 5053 Inderøy
  • Grunnkrins: 403 GANGSTAD
  • Valkrins: 7 SANDVOLLAN
  • Kyrkjesogn: 9100603 Sandvollan
  • Tettstad: Gangstadhaugen

Harevegen

Harevegen er ein veg i Inderøy kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Harevegen 2 7670 INDERØY 63.9570, 11.3291 197 / 57
Harevegen 4 7670 INDERØY 63.9573, 11.3294 197 / 60
Harevegen 5 7670 INDERØY 63.9574, 11.3304 197 / 49
Harevegen 6 7670 INDERØY 63.9576, 11.3295 197 / 48
Harevegen 7 7670 INDERØY 63.9576, 11.3304 197 / 47
Harevegen 8 7670 INDERØY 63.9578, 11.3298 197 / 39
Harevegen 9 7670 INDERØY 63.9576, 11.3309 197 / 46
Harevegen 10 7670 INDERØY 63.9581, 11.3304 197 / 36
Harevegen 12 7670 INDERØY 63.9580, 11.3311 197 / 40

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken