Røyskattvegen 4
7670 INDERØY

Røyskattvegen 4, 7670 INDERØY er ei adresse i Inderøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Røyskattvegen 4, 7670 INDERØY:

  • Postnummer: 7670 INDERØY
  • Gards-/bruksnummer: 197 / 76 i 5053 Inderøy
  • Grunnkrins: 403 GANGSTAD
  • Valkrins: 7 SANDVOLLAN
  • Kyrkjesogn: 9100603 Sandvollan
  • Tettstad: Gangstadhaugen

Røyskattvegen

Røyskattvegen er ein veg i Inderøy kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 6.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Røyskattvegen 1 7670 INDERØY 63.9587, 11.3322 197 / 4
Røyskattvegen 2 7670 INDERØY 63.9584, 11.3321 197 / 68
Røyskattvegen 4 7670 INDERØY 63.9586, 11.3315 197 / 76
Røyskattvegen 5 7670 INDERØY 63.9589, 11.3319 197 / 80
Røyskattvegen 6 7670 INDERØY 63.9587, 11.3315 197 / 101

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken