Kvamsholmen 75
7670 INDERØY

Kvamsholmen 75, 7670 INDERØY er ei adresse i Inderøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kvamsholmen 75, 7670 INDERØY:

  • Postnummer: 7670 INDERØY
  • Gards-/bruksnummer: 15 / 22 i 5053 Inderøy
  • Grunnkrins: 303 KVAM
  • Valkrins: 3 UTØY
  • Kyrkjesogn: 9100601 Inderøy
  • Tettstad:

Kvamsholmen

Kvamsholmen er ein veg i Inderøy kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 85.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kvamsholmen 3A 7670 INDERØY 63.8605, 11.1920 15 / 1
Kvamsholmen 3B 7670 INDERØY 63.8605, 11.1923 15 / 1
Kvamsholmen 28 7670 INDERØY 63.8604, 11.1975 15 / 15
Kvamsholmen 34 7670 INDERØY 63.8588, 11.2030 15 / 8
Kvamsholmen 44 7670 INDERØY 63.8593, 11.2091 15 / 12
Kvamsholmen 48 7670 INDERØY 63.8583, 11.1973 15 / 19
Kvamsholmen 49 7670 INDERØY 63.8577, 11.1960 15 / 30
Kvamsholmen 51 7670 INDERØY 63.8578, 11.1952 15 / 38
Kvamsholmen 53 7670 INDERØY 63.8577, 11.1946 15 / 37
Kvamsholmen 54 7670 INDERØY 63.8579, 11.1981 15 / 28
Kvamsholmen 57 7670 INDERØY 63.8574, 11.1950 15 / 33
Kvamsholmen 59 7670 INDERØY 63.8572, 11.1954 15 / 26
Kvamsholmen 61 7670 INDERØY 63.8573, 11.1939 15 / 11
Kvamsholmen 62 7670 INDERØY 63.8576, 11.1987 15 / 6
Kvamsholmen 65 7670 INDERØY 63.8573, 11.1963 15 / 10
Kvamsholmen 69 7670 INDERØY 63.8574, 11.1975 15 / 27
Kvamsholmen 73 7670 INDERØY 63.8570, 11.1976 15 / 34
Kvamsholmen 75 7670 INDERØY 63.8565, 11.1941 15 / 22
Kvamsholmen 76 7670 INDERØY 63.8579, 11.2033 15 / 25
Kvamsholmen 78 7670 INDERØY 63.8580, 11.2038 15 / 24
Kvamsholmen 85 7670 INDERØY 63.8560, 11.2002 15 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken