Gjellsåsvegen 75
7670 INDERØY

Gjellsåsvegen 75, 7670 INDERØY er ei adresse i Inderøy.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gjellsåsvegen 75, 7670 INDERØY:

  • Postnummer: 7670 INDERØY
  • Gards-/bruksnummer: 169 / 2 i 5053 Inderøy
  • Grunnkrins: 102 RØRA VEST
  • Valkrins: 6 RØRA
  • Kyrkjesogn: 9100602 Røra
  • Tettstad:

Gjellsåsvegen

Gjellsåsvegen er ein veg i Inderøy kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 14 til 114.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gjellsåsvegen 14A 7670 INDERØY 63.8634, 11.4067 170 / 1
Gjellsåsvegen 14B 7670 INDERØY 63.8636, 11.4066 170 / 1
Gjellsåsvegen 35 7670 INDERØY 63.8654, 11.4093 170 / 13
Gjellsåsvegen 47A 7670 INDERØY 63.8669, 11.4117 169 / 4
Gjellsåsvegen 47B 7670 INDERØY 63.8671, 11.4115 169 / 4
Gjellsåsvegen 53 7670 INDERØY 63.8665, 11.4094 170 / 7
Gjellsåsvegen 55 7670 INDERØY 63.8667, 11.4097 169 / 9
Gjellsåsvegen 63 7670 INDERØY 63.8675, 11.4090 169 / 12
Gjellsåsvegen 75 7670 INDERØY 63.8681, 11.4087 169 / 2
Gjellsåsvegen 104 7670 INDERØY 63.8709, 11.4101 169 / 3
Gjellsåsvegen 106 7670 INDERØY 63.8710, 11.4106 169 / 3
Gjellsåsvegen 114 7670 INDERØY 63.8715, 11.4108 169 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken