Årenga 8
1340 SKUI

Årenga 8, 1340 SKUI er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Årenga 8, 1340 SKUI:

  • Postnummer: 1340 SKUI
  • Gards-/bruksnummer: 77 / 247 i 0219
  • Grunnkrins: 1935 RYKKINN
  • Valkrins: 14 SKUI
  • Kyrkjesogn: 1060601 Bryn
  • Tettstad: Oslo

Årenga

Årenga er ein veg i Bærum kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 30.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Årenga 2 1340 SKUI 59.9225, 10.4575 77 / 282
Årenga 4 1340 SKUI 59.9218, 10.4585 77 / 335
Årenga 6 1340 SKUI 59.9216, 10.4590 77 / 247
Årenga 8 1340 SKUI 59.9215, 10.4591 77 / 247
Årenga 10 1340 SKUI 59.9212, 10.4595 77 / 186
Årenga 12 1340 SKUI 59.9210, 10.4599 77 / 196
Årenga 14 1340 SKUI 59.9209, 10.4602 77 / 104
Årenga 16 1340 SKUI 59.9205, 10.4613 77 / 331
Årenga 18 1340 SKUI 59.9204, 10.4609 77 / 331
Årenga 30 1340 SKUI 59.9196, 10.4635 77 / 261

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken