Lundekroken 30
1396 BILLINGSTAD

Lundekroken 30, 1396 BILLINGSTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lundekroken 30, 1396 BILLINGSTAD:

  • Postnummer: 1396 BILLINGSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 32 / 35 i 0220
  • Grunnkrins: 301 LUNDE
  • Valkrins: 2 NESBRU
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad: Oslo

Lundekroken

Lundekroken er ein veg i Asker kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lundekroken 1 1396 BILLINGSTAD 59.8779, 10.5026 32 / 42
Lundekroken 3 1396 BILLINGSTAD 59.8782, 10.5022 32 / 58
Lundekroken 4 1396 BILLINGSTAD 59.8777, 10.5020 32 / 43
Lundekroken 5 1396 BILLINGSTAD 59.8780, 10.5015 32 / 57
Lundekroken 14 1396 BILLINGSTAD 59.8768, 10.4969 39 / 2022
Lundekroken 16 1396 BILLINGSTAD 59.8769, 10.4977 39 / 2022
Lundekroken 18 1396 BILLINGSTAD 59.8771, 10.4984 39 / 2022
Lundekroken 19 1396 BILLINGSTAD 59.8770, 10.4993 32 / 35
Lundekroken 20 1396 BILLINGSTAD 59.8775, 10.4991 32 / 35
Lundekroken 21 1396 BILLINGSTAD 59.8773, 10.4998 32 / 35
Lundekroken 22 1396 BILLINGSTAD 59.8776, 10.4994 32 / 35
Lundekroken 23 1396 BILLINGSTAD 59.8774, 10.5000 32 / 35
Lundekroken 24 1396 BILLINGSTAD 59.8777, 10.4997 32 / 35
Lundekroken 25 1396 BILLINGSTAD 59.8775, 10.5005 32 / 35
Lundekroken 26 1396 BILLINGSTAD 59.8778, 10.5002 32 / 35
Lundekroken 27 1396 BILLINGSTAD 59.8776, 10.5007 32 / 35
Lundekroken 28 1396 BILLINGSTAD 59.8779, 10.5005 32 / 35
Lundekroken 30 1396 BILLINGSTAD 59.8780, 10.5008 32 / 35
Lundekroken 34 1396 BILLINGSTAD 59.8769, 10.4997 32 / 35

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken