Høgåsveien 17B
1352 KOLSÅS

Høgåsveien 17B, 1352 KOLSÅS er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Høgåsveien 17B, 1352 KOLSÅS:

  • Postnummer: 1352 KOLSÅS
  • Gards-/bruksnummer: 89 / 539 i 0219
  • Grunnkrins: 1811 KOLSÅS
  • Valkrins: 15 KOLSÅS
  • Kyrkjesogn: 1060501 Helgerud
  • Tettstad: Oslo

Høgåsveien

Høgåsveien er ein veg i Bærum kommune med 77 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 57.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Høgåsveien 1A 1352 KOLSÅS 59.9105, 10.5101 89 / 120
Høgåsveien 1B 1352 KOLSÅS 59.9105, 10.5105 89 / 25
Høgåsveien 2 1352 KOLSÅS 59.9111, 10.5096 89 / 100
Høgåsveien 2A 1352 KOLSÅS 59.9109, 10.5102 89 / 100
Høgåsveien 2B 1352 KOLSÅS 59.9109, 10.5101 89 / 100
Høgåsveien 2C 1352 KOLSÅS 59.9109, 10.5100 89 / 100
Høgåsveien 2D 1352 KOLSÅS 59.9109, 10.5099 89 / 100
Høgåsveien 2E 1352 KOLSÅS 59.9109, 10.5098 89 / 100
Høgåsveien 2F 1352 KOLSÅS 59.9109, 10.5097 89 / 100
Høgåsveien 2G 1352 KOLSÅS 59.9109, 10.5096 89 / 100
Høgåsveien 2H 1352 KOLSÅS 59.9110, 10.5095 89 / 100
Høgåsveien 2I 1352 KOLSÅS 59.9109, 10.5095 89 / 100
Høgåsveien 2J 1352 KOLSÅS 59.9110, 10.5093 89 / 100
Høgåsveien 2K 1352 KOLSÅS 59.9110, 10.5093 89 / 100
Høgåsveien 2L 1352 KOLSÅS 59.9110, 10.5092 89 / 100
Høgåsveien 3 1352 KOLSÅS 59.9105, 10.5118 89 / 22
Høgåsveien 3B 1352 KOLSÅS 59.9101, 10.5119 89 / 37
Høgåsveien 4 1352 KOLSÅS 59.9109, 10.5105 89 / 29
Høgåsveien 5 1352 KOLSÅS 59.9107, 10.5106 89 / 311
Høgåsveien 6 1352 KOLSÅS 59.9113, 10.5108 89 / 70
Høgåsveien 7 1352 KOLSÅS 59.9117, 10.5118 89 / 68
Høgåsveien 8 1352 KOLSÅS 59.9117, 10.5110 89 / 44
Høgåsveien 9 1352 KOLSÅS 59.9119, 10.5117 89 / 67
Høgåsveien 10 1352 KOLSÅS 59.9121, 10.5111 89 / 282
Høgåsveien 11 1352 KOLSÅS 59.9124, 10.5120 89 / 275
Høgåsveien 12A 1352 KOLSÅS 59.9123, 10.5114 89 / 233
Høgåsveien 12B 1352 KOLSÅS 59.9125, 10.5115 89 / 234
Høgåsveien 13 1352 KOLSÅS 59.9128, 10.5122 89 / 276
Høgåsveien 14 1352 KOLSÅS 59.9131, 10.5114 89 / 19
Høgåsveien 14B 1352 KOLSÅS 59.9129, 10.5114 89 / 268
Høgåsveien 15A 1352 KOLSÅS 59.9130, 10.5122 89 / 541
Høgåsveien 15B 1352 KOLSÅS 59.9131, 10.5129 89 / 540
Høgåsveien 15C 1352 KOLSÅS 59.9132, 10.5123 89 / 290
Høgåsveien 16B 1352 KOLSÅS 59.9135, 10.5110 89 / 270
Høgåsveien 17A 1352 KOLSÅS 59.9135, 10.5123 89 / 539
Høgåsveien 17B 1352 KOLSÅS 59.9135, 10.5125 89 / 539
Høgåsveien 18 1352 KOLSÅS 59.9133, 10.5117 89 / 38
Høgåsveien 19A 1352 KOLSÅS 59.9137, 10.5126 89 / 10
Høgåsveien 19B 1352 KOLSÅS 59.9136, 10.5127 89 / 10
Høgåsveien 20 1352 KOLSÅS 59.9136, 10.5116 89 / 269
Høgåsveien 21 1352 KOLSÅS 59.9138, 10.5123 89 / 449
Høgåsveien 22 1352 KOLSÅS 59.9141, 10.5116 89 / 286
Høgåsveien 23 1352 KOLSÅS 59.9141, 10.5124 89 / 273
Høgåsveien 24A 1352 KOLSÅS 59.9144, 10.5115 89 / 255
Høgåsveien 24B 1352 KOLSÅS 59.9145, 10.5115 89 / 201
Høgåsveien 25 1352 KOLSÅS 59.9144, 10.5121 89 / 113
Høgåsveien 25B 1352 KOLSÅS 59.9146, 10.5126 89 / 155
Høgåsveien 26 1352 KOLSÅS 59.9146, 10.5113 89 / 245
Høgåsveien 27 1352 KOLSÅS 59.9146, 10.5123 89 / 263
Høgåsveien 28 1352 KOLSÅS 59.9147, 10.5113 89 / 200
Høgåsveien 29 1352 KOLSÅS 59.9147, 10.5121 89 / 196
Høgåsveien 30 1352 KOLSÅS 59.9149, 10.5111 89 / 244
Høgåsveien 31 1352 KOLSÅS 59.9148, 10.5119 89 / 241
Høgåsveien 32 1352 KOLSÅS 59.9149, 10.5110 89 / 199
Høgåsveien 33 1352 KOLSÅS 59.9149, 10.5117 89 / 195
Høgåsveien 34 1352 KOLSÅS 59.9151, 10.5108 89 / 243
Høgåsveien 35 1352 KOLSÅS 59.9150, 10.5116 89 / 240
Høgåsveien 36 1352 KOLSÅS 59.9151, 10.5108 89 / 198
Høgåsveien 37 1352 KOLSÅS 59.9151, 10.5115 89 / 194
Høgåsveien 38 1352 KOLSÅS 59.9153, 10.5106 89 / 242
Høgåsveien 39 1352 KOLSÅS 59.9152, 10.5114 89 / 254
Høgåsveien 40 1352 KOLSÅS 59.9154, 10.5105 89 / 197
Høgåsveien 41 1352 KOLSÅS 59.9153, 10.5113 89 / 254
Høgåsveien 42 1352 KOLSÅS 59.9157, 10.5099 89 / 350
Høgåsveien 43 1352 KOLSÅS 59.9155, 10.5111 89 / 253
Høgåsveien 44 1352 KOLSÅS 59.9158, 10.5096 89 / 367
Høgåsveien 45 1352 KOLSÅS 59.9156, 10.5111 89 / 192
Høgåsveien 46 1352 KOLSÅS 59.9160, 10.5093 89 / 349
Høgåsveien 47 1352 KOLSÅS 59.9157, 10.5108 89 / 366
Høgåsveien 48 1352 KOLSÅS 59.9161, 10.5090 89 / 348
Høgåsveien 49 1352 KOLSÅS 59.9159, 10.5104 89 / 365
Høgåsveien 50 1352 KOLSÅS 59.9163, 10.5088 89 / 394
Høgåsveien 51 1352 KOLSÅS 59.9160, 10.5100 89 / 392
Høgåsveien 52 1352 KOLSÅS 59.9163, 10.5085 89 / 393
Høgåsveien 53 1352 KOLSÅS 59.9163, 10.5096 89 / 325
Høgåsveien 55 1352 KOLSÅS 59.9164, 10.5093 89 / 391
Høgåsveien 57 1352 KOLSÅS 59.9165, 10.5089 89 / 390

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken