Utsikta 16
2640 VINSTRA

Utsikta 16, 2640 VINSTRA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Utsikta 16, 2640 VINSTRA:

  • Postnummer: 2640 VINSTRA
  • Gards-/bruksnummer: 285 / 32 i 0516
  • Grunnkrins: 306 TOKSEFELTET
  • Valkrins: 2 VINSTRA
  • Kyrkjesogn: 3060201 Sødorp
  • Tettstad: Vinstra

Utsikta

Utsikta er ein veg i Nord-Fron kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Utsikta 1 2640 VINSTRA 61.5960, 9.7676 285 / 20
Utsikta 2 2640 VINSTRA 61.5955, 9.7681 285 / 21
Utsikta 3 2640 VINSTRA 61.5961, 9.7675 285 / 22
Utsikta 4 2640 VINSTRA 61.5957, 9.7683 285 / 23
Utsikta 5 2640 VINSTRA 61.5964, 9.7671 285 / 24
Utsikta 6 2640 VINSTRA 61.5958, 9.7685 285 / 25
Utsikta 7 2640 VINSTRA 61.5965, 9.7670 285 / 26
Utsikta 8 2640 VINSTRA 61.5961, 9.7688 285 / 27
Utsikta 10 2640 VINSTRA 61.5962, 9.7684 285 / 29
Utsikta 12 2640 VINSTRA 61.5963, 9.7678 285 / 30
Utsikta 14 2640 VINSTRA 61.5964, 9.7682 285 / 31
Utsikta 16 2640 VINSTRA 61.5967, 9.7679 285 / 32
Utsikta 18A 2640 VINSTRA 61.5967, 9.7673 285 / 155
Utsikta 18B 2640 VINSTRA 61.5968, 9.7675 285 / 156

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken