Svenøya 12
6440 ELNESVÅGEN

Svenøya 12, 6440 ELNESVÅGEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Svenøya 12, 6440 ELNESVÅGEN:

  • Postnummer: 6440 ELNESVÅGEN
  • Gards-/bruksnummer: 20 / 9 i 1548
  • Grunnkrins: 201 HOEM
  • Valkrins: 2 SØRE FRÆNA
  • Kyrkjesogn: 8010305 Vågøy og Myrbostad
  • Tettstad:

Svenøya

Svenøya er ein veg i Fræna kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 8 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Svenøya 8 6440 ELNESVÅGEN 62.8336, 7.1447 20 / 1
Svenøya 10 6440 ELNESVÅGEN 62.8333, 7.1419 20 / 2
Svenøya 12 6440 ELNESVÅGEN 62.8336, 7.1399 20 / 9

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken