Stavlundvegen 114
6430 BUD

Stavlundvegen 114, 6430 BUD er ei adresse i Fræna.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stavlundvegen 114, 6430 BUD:

  • Postnummer: 6430 BUD
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 38 i 1548 Fræna
  • Grunnkrins: 705 VESTAD
  • Valkrins: 7 BUD
  • Kyrkjesogn: 8010303 Bud
  • Tettstad:

Stavlundvegen

Stavlundvegen er ein veg i Fræna kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 120.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stavlundvegen 7 6430 BUD 62.8796, 6.9862 7 / 7
Stavlundvegen 9 6430 BUD 62.8795, 6.9853 7 / 7
Stavlundvegen 12 6430 BUD 62.8806, 6.9860 5 / 9
Stavlundvegen 14 6430 BUD 62.8806, 6.9859 5 / 9
Stavlundvegen 16 6430 BUD 62.8804, 6.9854 5 / 13
Stavlundvegen 18 6430 BUD 62.8804, 6.9849 5 / 14
Stavlundvegen 20 6430 BUD 62.8803, 6.9843 5 / 15
Stavlundvegen 22 6430 BUD 62.8802, 6.9838 5 / 18
Stavlundvegen 25 6430 BUD 62.8808, 6.9870 5 / 16
Stavlundvegen 27 6430 BUD 62.8813, 6.9872 5 / 17
Stavlundvegen 29 6430 BUD 62.8813, 6.9856 5 / 20
Stavlundvegen 60 6430 BUD 62.8843, 6.9870 119 / 8
Stavlundvegen 69 6430 BUD 62.8859, 6.9839 119 / 4
Stavlundvegen 79 6430 BUD 62.8857, 6.9849 119 / 10
Stavlundvegen 88 6430 BUD 62.8865, 6.9864 118 / 28
Stavlundvegen 100 6430 BUD 62.8898, 6.9948 118 / 19
Stavlundvegen 106 6430 BUD 62.8901, 6.9889 118 / 17
Stavlundvegen 108 6430 BUD 62.8904, 6.9887 118 / 17
Stavlundvegen 112 6430 BUD 62.8892, 6.9864 118 / 42
Stavlundvegen 113 6430 BUD 62.8889, 6.9849 118 / 39
Stavlundvegen 114 6430 BUD 62.8891, 6.9857 118 / 38
Stavlundvegen 120 6430 BUD 62.8897, 6.9859 118 / 72

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken