Goppollivegen 100
2634 FÅVANG

Goppollivegen 100, 2634 FÅVANG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Goppollivegen 100, 2634 FÅVANG:

  • Postnummer: 2634 FÅVANG
  • Gards-/bruksnummer: 137 / 53 i 0520
  • Grunnkrins: 214 FJELLOMRÅDE SYD
  • Valkrins: 2 FÅVANG
  • Kyrkjesogn: 3070401 Ringebu
  • Tettstad:

Goppollivegen

Goppollivegen er ein veg i Ringebu kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 123.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Goppollivegen 7 2634 FÅVANG 61.4186, 10.4912 160 / 10
Goppollivegen 13 2634 FÅVANG 61.4176, 10.4903 160 / 11
Goppollivegen 25 2634 FÅVANG 61.4169, 10.4920 148 / 10
Goppollivegen 62 2634 FÅVANG 61.4139, 10.4877 137 / 11
Goppollivegen 79 2634 FÅVANG 61.4141, 10.4859 137 / 3
Goppollivegen 86 2634 FÅVANG 61.4133, 10.4861 137 / 39
Goppollivegen 88 2634 FÅVANG 61.4126, 10.4865 137 / 36
Goppollivegen 89 2634 FÅVANG 61.4134, 10.4847 137 / 54
Goppollivegen 93 2634 FÅVANG 61.4130, 10.4827 137 / 3
Goppollivegen 94 2634 FÅVANG 61.4131, 10.4850 137 / 58
Goppollivegen 97 2634 FÅVANG 61.4131, 10.4801 137 / 68
Goppollivegen 100 2634 FÅVANG 61.4125, 10.4851 137 / 53
Goppollivegen 101 2634 FÅVANG 61.4124, 10.4795 137 / 52
Goppollivegen 102 2634 FÅVANG 61.4123, 10.4836 137 / 3
Goppollivegen 103 2634 FÅVANG 61.4126, 10.4809 137 / 56
Goppollivegen 105 2634 FÅVANG 61.4126, 10.4818 137 / 3
Goppollivegen 107 2634 FÅVANG 61.4125, 10.4828 137 / 3
Goppollivegen 109 2634 FÅVANG 61.4124, 10.4822 137 / 51
Goppollivegen 111 2634 FÅVANG 61.4122, 10.4815 137 / 3
Goppollivegen 113 2634 FÅVANG 61.4121, 10.4809 137 / 3
Goppollivegen 116 2634 FÅVANG 61.4114, 10.4818 137 / 44
Goppollivegen 118 2634 FÅVANG 61.4118, 10.4827 137 / 47
Goppollivegen 120 2634 FÅVANG 61.4119, 10.4842 137 / 67
Goppollivegen 122 2634 FÅVANG 61.4112, 10.4806 137 / 3
Goppollivegen 123 2634 FÅVANG 61.4115, 10.4801 137 / 73

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken