Nordlandsveien 33
3531 KROKKLEIVA

Nordlandsveien 33, 3531 KROKKLEIVA er ei adresse i Hole.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordlandsveien 33, 3531 KROKKLEIVA:

  • Postnummer: 3531 KROKKLEIVA
  • Gards-/bruksnummer: 236 / 63 i 0612 Hole
  • Grunnkrins: 203 NES/SØNSTERUD
  • Valkrins: 4 SUNDVOLLEN
  • Kyrkjesogn: 4070501 Hole
  • Tettstad:

Nordlandsveien

Nordlandsveien er ein veg i Hole kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 36.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordlandsveien 3 3531 KROKKLEIVA 60.0026, 10.2723 236 / 9
Nordlandsveien 4 3531 KROKKLEIVA 60.0036, 10.2722 236 / 175
Nordlandsveien 9 3531 KROKKLEIVA 60.0035, 10.2732 236 / 130
Nordlandsveien 12 3531 KROKKLEIVA 60.0042, 10.2726 236 / 120
Nordlandsveien 18 3531 KROKKLEIVA 60.0043, 10.2733 236 / 133
Nordlandsveien 22 3531 KROKKLEIVA 60.0043, 10.2740 236 / 140
Nordlandsveien 23 3531 KROKKLEIVA 60.0038, 10.2747 236 / 158
Nordlandsveien 25 3531 KROKKLEIVA 60.0040, 10.2752 236 / 146
Nordlandsveien 27 3531 KROKKLEIVA 60.0042, 10.2757 236 / 94
Nordlandsveien 29 3531 KROKKLEIVA 60.0046, 10.2758 236 / 99
Nordlandsveien 31 3531 KROKKLEIVA 60.0042, 10.2747 236 / 127
Nordlandsveien 33 3531 KROKKLEIVA 60.0045, 10.2745 236 / 63
Nordlandsveien 35 3531 KROKKLEIVA 60.0048, 10.2747 236 / 150
Nordlandsveien 36 3531 KROKKLEIVA 60.0052, 10.2738 236 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken