Øgardsveien 331
3370 VIKERSUND

Øgardsveien 331, 3370 VIKERSUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øgardsveien 331, 3370 VIKERSUND:

  • Postnummer: 3370 VIKERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 146 / 4 i 0623
  • Grunnkrins: 406 VESTRE SNARUM
  • Valkrins: 1 SYSLE
  • Kyrkjesogn: 4050301 Modum
  • Tettstad:

Øgardsveien

Øgardsveien er ein veg i Modum kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 331 til 347.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øgardsveien 331 3370 VIKERSUND 60.0694, 9.8018 146 / 4
Øgardsveien 343 3370 VIKERSUND 60.0710, 9.8032 146 / 20
Øgardsveien 347 3370 VIKERSUND 60.0700, 9.7992 146 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken