Håvardsrudveien 159
3370 VIKERSUND

Håvardsrudveien 159, 3370 VIKERSUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Håvardsrudveien 159, 3370 VIKERSUND:

  • Postnummer: 3370 VIKERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 146 / 18 i 0623
  • Grunnkrins: 406 VESTRE SNARUM
  • Valkrins: 1 SYSLE
  • Kyrkjesogn: 4050301 Modum
  • Tettstad:

Håvardsrudveien

Håvardsrudveien er ein veg i Modum kommune med 1 ulike adresser.
Husnummer frå 159 til 159.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Håvardsrudveien 159 3370 VIKERSUND 60.0746, 9.7669 146 / 18

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken