Korsbøenveien 359
3370 VIKERSUND

Korsbøenveien 359, 3370 VIKERSUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Korsbøenveien 359, 3370 VIKERSUND:

  • Postnummer: 3370 VIKERSUND
  • Gards-/bruksnummer: 146 / 2 i 0623
  • Grunnkrins: 406 VESTRE SNARUM
  • Valkrins: 1 SYSLE
  • Kyrkjesogn: 4050301 Modum
  • Tettstad:

Korsbøenveien

Korsbøenveien er ein veg i Modum kommune med 24 ulike adresser.
Husnummer frå 66 til 360.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Korsbøenveien 66 3370 VIKERSUND 60.0287, 9.8384 150 / 18
Korsbøenveien 113 3370 VIKERSUND 60.0320, 9.8357 148 / 1
Korsbøenveien 145 3370 VIKERSUND 60.0359, 9.8450 147 / 8
Korsbøenveien 231 3370 VIKERSUND 60.0415, 9.8379 148 / 1
Korsbøenveien 239 3370 VIKERSUND 60.0426, 9.8396 148 / 4
Korsbøenveien 244 3370 VIKERSUND 60.0436, 9.8361 148 / 4
Korsbøenveien 259 3370 VIKERSUND 60.0446, 9.8392 148 / 12
Korsbøenveien 266 3370 VIKERSUND 60.0445, 9.8381 148 / 10
Korsbøenveien 274 3370 VIKERSUND 60.0455, 9.8386 147 / 17
Korsbøenveien 275 3370 VIKERSUND 60.0460, 9.8395 147 / 18
Korsbøenveien 279 3370 VIKERSUND 60.0455, 9.8435 147 / 5
Korsbøenveien 281 3370 VIKERSUND 60.0457, 9.8439 147 / 5
Korsbøenveien 282 3370 VIKERSUND 60.0458, 9.8383 147 / 13
Korsbøenveien 283 3370 VIKERSUND 60.0461, 9.8464 147 / 19
Korsbøenveien 285 3370 VIKERSUND 60.0458, 9.8483 147 / 7
Korsbøenveien 289 3370 VIKERSUND 60.0471, 9.8413 147 / 16
Korsbøenveien 293 3370 VIKERSUND 60.0477, 9.8406 146 / 16
Korsbøenveien 295 3370 VIKERSUND 60.0477, 9.8408 146 / 16
Korsbøenveien 320 3370 VIKERSUND 60.0499, 9.8376 146 / 1
Korsbøenveien 329 3370 VIKERSUND 60.0496, 9.8401 146 / 2
Korsbøenveien 330 3370 VIKERSUND 60.0509, 9.8391 146 / 19
Korsbøenveien 358 3370 VIKERSUND 60.0533, 9.8395 146 / 11
Korsbøenveien 359 3370 VIKERSUND 60.0535, 9.8414 146 / 2
Korsbøenveien 360 3370 VIKERSUND 60.0536, 9.8398 146 / 11

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken