Fossen Bratte 9
5650 TYSSE

Fossen Bratte 9, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fossen Bratte 9, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 141 i 1242
  • Grunnkrins: 108 HØYSÆTER
  • Valkrins: 2 TYSSE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad:

Fossen Bratte

Fossen Bratte er ein veg i Samnanger kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fossen Bratte 1 5650 TYSSE 60.3816, 5.8904 34 / 85
Fossen Bratte 4 5650 TYSSE 60.3816, 5.8914 34 / 86
Fossen Bratte 7 5650 TYSSE 60.3815, 5.8888 34 / 205
Fossen Bratte 8 5650 TYSSE 60.3810, 5.8900 39 / 58
Fossen Bratte 9 5650 TYSSE 60.3816, 5.8880 34 / 141
Fossen Bratte 11 5650 TYSSE 60.3815, 5.8871 34 / 117

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken