Leitet 4
5650 TYSSE

Leitet 4, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Leitet 4, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 184 i 1242
  • Grunnkrins: 108 HØYSÆTER
  • Valkrins: 2 TYSSE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad:

Leitet

Leitet er ein veg i Samnanger kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 190.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Leitet 4 5650 TYSSE 60.3822, 5.8905 34 / 184
Leitet 6 5650 TYSSE 60.3823, 5.8901 34 / 197
Leitet 31 5650 TYSSE 60.3829, 5.8915 34 / 97
Leitet 39 5650 TYSSE 60.3828, 5.8922 34 / 94
Leitet 49 5650 TYSSE 60.3830, 5.8927 34 / 83
Leitet 55 5650 TYSSE 60.3833, 5.8924 34 / 133
Leitet 57 5650 TYSSE 60.3835, 5.8926 34 / 139
Leitet 67 5650 TYSSE 60.3837, 5.8930 34 / 138
Leitet 75 5650 TYSSE 60.3834, 5.8934 34 / 119
Leitet 83 5650 TYSSE 60.3840, 5.8934 34 / 147
Leitet 96 5650 TYSSE 60.3843, 5.8947 34 / 285
Leitet 108 5650 TYSSE 60.3847, 5.8943 34 / 268
Leitet 110 5650 TYSSE 60.3847, 5.8949 34 / 145
Leitet 144 5650 TYSSE 60.3856, 5.8965 34 / 250
Leitet 146 5650 TYSSE 60.3857, 5.8959 34 / 154
Leitet 156 5650 TYSSE 60.3860, 5.8966 34 / 263
Leitet 158 5650 TYSSE 60.3858, 5.8970 34 / 249
Leitet 160 5650 TYSSE 60.3857, 5.8974 34 / 244
Leitet 162 5650 TYSSE 60.3858, 5.8978 34 / 247
Leitet 164 5650 TYSSE 60.3861, 5.8974 34 / 248
Leitet 176 5650 TYSSE 60.3864, 5.8975 34 / 259
Leitet 178 5650 TYSSE 60.3862, 5.8979 34 / 258
Leitet 180 5650 TYSSE 60.3861, 5.8983 34 / 246
Leitet 184 5650 TYSSE 60.3866, 5.8983 34 / 45
Leitet 190 5650 TYSSE 60.3864, 5.8989 34 / 287

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken