Kråvegen 70
5650 TYSSE

Kråvegen 70, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kråvegen 70, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 202 i 1242
  • Grunnkrins: 108 HØYSÆTER
  • Valkrins: 2 TYSSE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad:

Kråvegen

Kråvegen er ein veg i Samnanger kommune med 35 ulike adresser.
Husnummer frå 8 til 383.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kråvegen 8 5650 TYSSE 60.3969, 5.9121 34 / 143
Kråvegen 10 5650 TYSSE 60.3969, 5.9140 34 / 172
Kråvegen 12 5650 TYSSE 60.3972, 5.9142 34 / 286
Kråvegen 14 5650 TYSSE 60.3975, 5.9136 34 / 7
Kråvegen 18 5650 TYSSE 60.3975, 5.9127 34 / 289
Kråvegen 20 5650 TYSSE 60.3978, 5.9126 34 / 7
Kråvegen 22 5650 TYSSE 60.3978, 5.9119 34 / 7
Kråvegen 24 5650 TYSSE 60.3977, 5.9136 34 / 199
Kråvegen 26 5650 TYSSE 60.3980, 5.9142 34 / 125
Kråvegen 27 5650 TYSSE 60.3979, 5.9152 34 / 160
Kråvegen 30 5650 TYSSE 60.3982, 5.9135 34 / 175
Kråvegen 31 5650 TYSSE 60.3982, 5.9151 34 / 124
Kråvegen 32 5650 TYSSE 60.3983, 5.9130 34 / 126
Kråvegen 46 5650 TYSSE 60.3985, 5.9142 34 / 165
Kråvegen 47 5650 TYSSE 60.3987, 5.9154 34 / 201
Kråvegen 48 5650 TYSSE 60.3990, 5.9142 34 / 152
Kråvegen 51 5650 TYSSE 60.3991, 5.9158 34 / 158
Kråvegen 57 5650 TYSSE 60.3993, 5.9161 34 / 159
Kråvegen 58 5650 TYSSE 60.3992, 5.9144 34 / 161
Kråvegen 64 5650 TYSSE 60.3993, 5.9132 34 / 151
Kråvegen 65 5650 TYSSE 60.3999, 5.9168 34 / 203
Kråvegen 68 5650 TYSSE 60.4001, 5.9150 34 / 195
Kråvegen 70 5650 TYSSE 60.4002, 5.9146 34 / 202
Kråvegen 72 5650 TYSSE 60.4000, 5.9144 34 / 206
Kråvegen 74 5650 TYSSE 60.3999, 5.9141 34 / 210
Kråvegen 76 5650 TYSSE 60.3997, 5.9139 34 / 216
Kråvegen 78 5650 TYSSE 60.3995, 5.9136 34 / 209
Kråvegen 82 5650 TYSSE 60.3997, 5.9132 34 / 207
Kråvegen 84 5650 TYSSE 60.3999, 5.9134 34 / 208
Kråvegen 86 5650 TYSSE 60.4000, 5.9138 34 / 215
Kråvegen 90 5650 TYSSE 60.4004, 5.9134 34 / 222
Kråvegen 96 5650 TYSSE 60.4007, 5.9143 34 / 213
Kråvegen 104 5650 TYSSE 60.4014, 5.9146 34 / 178
Kråvegen 108 5650 TYSSE 60.4058, 5.9165 33 / 3
Kråvegen 383 5650 TYSSE 60.4125, 5.9200 33 / 152

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken