Rabalhei 83
5650 TYSSE

Rabalhei 83, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rabalhei 83, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 39 / 73 i 1242
  • Grunnkrins: 108 HØYSÆTER
  • Valkrins: 2 TYSSE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad:

Rabalhei

Rabalhei er ein veg i Samnanger kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 96.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rabalhei 6 5650 TYSSE 60.3813, 5.8936 39 / 49
Rabalhei 8 5650 TYSSE 60.3809, 5.8933 39 / 34
Rabalhei 9 5650 TYSSE 60.3805, 5.8929 39 / 40
Rabalhei 12 5650 TYSSE 60.3800, 5.8934 39 / 81
Rabalhei 14 5650 TYSSE 60.3797, 5.8933 39 / 42
Rabalhei 15 5650 TYSSE 60.3797, 5.8927 39 / 32
Rabalhei 30 5650 TYSSE 60.3819, 5.8953 39 / 46
Rabalhei 47 5650 TYSSE 60.3844, 5.8985 39 / 45
Rabalhei 48 5650 TYSSE 60.3845, 5.8993 39 / 43
Rabalhei 50 5650 TYSSE 60.3847, 5.8991 39 / 35
Rabalhei 54 5650 TYSSE 60.3857, 5.8999 39 / 37
Rabalhei 71 5650 TYSSE 60.3854, 5.9123 39 / 62
Rabalhei 73 5650 TYSSE 60.3851, 5.9122 39 / 64
Rabalhei 74 5650 TYSSE 60.3848, 5.9123 39 / 63
Rabalhei 79 5650 TYSSE 60.3848, 5.9135 39 / 38
Rabalhei 80 5650 TYSSE 60.3846, 5.9138 39 / 39
Rabalhei 83 5650 TYSSE 60.3846, 5.9131 39 / 73
Rabalhei 84 5650 TYSSE 60.3844, 5.9134 39 / 72
Rabalhei 87 5650 TYSSE 60.3844, 5.9144 39 / 59
Rabalhei 91 5650 TYSSE 60.3841, 5.9140 39 / 75
Rabalhei 94 5650 TYSSE 60.3838, 5.9144 39 / 74
Rabalhei 96 5650 TYSSE 60.3838, 5.9151 39 / 66

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken