Høysetevegen 579
5650 TYSSE

Høysetevegen 579, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Høysetevegen 579, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 33 / 119 i 1242
  • Grunnkrins: 108 HØYSÆTER
  • Valkrins: 2 TYSSE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad:

Høysetevegen

Høysetevegen er ein veg i Samnanger kommune med 89 ulike adresser.
Husnummer frå 85 til 605.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Høysetevegen 85 5650 TYSSE 60.3980, 5.8404 35 / 44
Høysetevegen 86 5650 TYSSE 60.3987, 5.8383 35 / 16
Høysetevegen 136 5650 TYSSE 60.4029, 5.8424 35 / 4
Høysetevegen 138 5650 TYSSE 60.4030, 5.8418 35 / 52
Høysetevegen 143 5650 TYSSE 60.4022, 5.8470 35 / 4
Høysetevegen 145 5650 TYSSE 60.4032, 5.8431 35 / 58
Høysetevegen 149 5650 TYSSE 60.4041, 5.8429 35 / 1
Høysetevegen 151 5650 TYSSE 60.4050, 5.8416 35 / 6
Høysetevegen 157 5650 TYSSE 60.4060, 5.8372 35 / 30
Høysetevegen 160 5650 TYSSE 60.4064, 5.8359 35 / 13
Høysetevegen 164 5650 TYSSE 60.4073, 5.8359 35 / 9
Høysetevegen 170 5650 TYSSE 60.4068, 5.8355 35 / 10
Høysetevegen 176 5650 TYSSE 60.4064, 5.8335 35 / 35
Høysetevegen 178 5650 TYSSE 60.4063, 5.8342 35 / 12
Høysetevegen 188 5650 TYSSE 60.4056, 5.8348 35 / 19
Høysetevegen 198 5650 TYSSE 60.4040, 5.8366 35 / 33
Høysetevegen 200 5650 TYSSE 60.4039, 5.8379 35 / 39
Høysetevegen 210 5650 TYSSE 60.4034, 5.8351 35 / 34
Høysetevegen 218 5650 TYSSE 60.4044, 5.8342 35 / 38
Høysetevegen 226 5650 TYSSE 60.4053, 5.8336 35 / 17
Høysetevegen 228 5650 TYSSE 60.4049, 5.8322 35 / 46
Høysetevegen 232 5650 TYSSE 60.4057, 5.8331 35 / 28
Høysetevegen 234 5650 TYSSE 60.4055, 5.8320 35 / 18
Høysetevegen 250 5650 TYSSE 60.4101, 5.8353 34 / 108
Høysetevegen 251 5650 TYSSE 60.4111, 5.8354 33 / 52
Høysetevegen 257 5650 TYSSE 60.4123, 5.8369 33 / 60
Høysetevegen 260 5650 TYSSE 60.4124, 5.8327 34 / 71
Høysetevegen 262 5650 TYSSE 60.4127, 5.8328 34 / 163
Høysetevegen 269 5650 TYSSE 60.4142, 5.8351 33 / 88
Høysetevegen 271 5650 TYSSE 60.4138, 5.8357 33 / 41
Høysetevegen 293 5650 TYSSE 60.4109, 5.8452 33 / 103
Høysetevegen 299 5650 TYSSE 60.4124, 5.8468 33 / 76
Høysetevegen 305 5650 TYSSE 60.4127, 5.8404 33 / 69
Høysetevegen 307 5650 TYSSE 60.4135, 5.8385 33 / 61
Høysetevegen 309 5650 TYSSE 60.4139, 5.8391 33 / 50
Høysetevegen 311 5650 TYSSE 60.4139, 5.8367 33 / 49
Høysetevegen 312 5650 TYSSE 60.4151, 5.8353 33 / 1
Høysetevegen 314 5650 TYSSE 60.4155, 5.8344 33 / 137
Høysetevegen 335 5650 TYSSE 60.4154, 5.8391 33 / 54
Høysetevegen 341 5650 TYSSE 60.4156, 5.8399 33 / 67
Høysetevegen 345 5650 TYSSE 60.4156, 5.8404 33 / 6
Høysetevegen 347 5650 TYSSE 60.4149, 5.8414 33 / 136
Høysetevegen 349 5650 TYSSE 60.4144, 5.8411 33 / 13
Høysetevegen 352 5650 TYSSE 60.4168, 5.8370 33 / 53
Høysetevegen 355 5650 TYSSE 60.4143, 5.8425 33 / 70
Høysetevegen 356 5650 TYSSE 60.4169, 5.8352 33 / 5
Høysetevegen 358 5650 TYSSE 60.4172, 5.8372 33 / 115
Høysetevegen 359 5650 TYSSE 60.4151, 5.8417 33 / 51
Høysetevegen 360 5650 TYSSE 60.4175, 5.8371 33 / 47
Høysetevegen 362 5650 TYSSE 60.4177, 5.8376 33 / 89
Høysetevegen 364 5650 TYSSE 60.4176, 5.8346 33 / 112
Høysetevegen 366 5650 TYSSE 60.4177, 5.8340 33 / 111
Høysetevegen 368 5650 TYSSE 60.4174, 5.8342 33 / 114
Høysetevegen 370 5650 TYSSE 60.4177, 5.8333 33 / 113
Høysetevegen 372 5650 TYSSE 60.4179, 5.8335 33 / 110
Høysetevegen 376 5650 TYSSE 60.4183, 5.8358 33 / 140
Høysetevegen 378 5650 TYSSE 60.4186, 5.8355 33 / 15
Høysetevegen 384 5650 TYSSE 60.4193, 5.8347 33 / 92
Høysetevegen 386 5650 TYSSE 60.4197, 5.8368 33 / 108
Høysetevegen 395 5650 TYSSE 60.4152, 5.8436 33 / 7
Høysetevegen 398 5650 TYSSE 60.4170, 5.8467 33 / 27
Høysetevegen 400 5650 TYSSE 60.4170, 5.8488 33 / 10
Høysetevegen 406 5650 TYSSE 60.4177, 5.8513 33 / 80
Høysetevegen 411 5650 TYSSE 60.4136, 5.8440 33 / 96
Høysetevegen 415 5650 TYSSE 60.4133, 5.8438 33 / 91
Høysetevegen 435 5650 TYSSE 60.4150, 5.8470 33 / 82
Høysetevegen 443 5650 TYSSE 60.4144, 5.8484 33 / 84
Høysetevegen 445 5650 TYSSE 60.4149, 5.8479 33 / 79
Høysetevegen 447 5650 TYSSE 60.4148, 5.8481 33 / 78
Høysetevegen 457 5650 TYSSE 60.4152, 5.8482 33 / 101
Høysetevegen 459 5650 TYSSE 60.4149, 5.8485 33 / 63
Høysetevegen 467 5650 TYSSE 60.4152, 5.8493 33 / 65
Høysetevegen 479 5650 TYSSE 60.4150, 5.8520 33 / 71
Høysetevegen 485 5650 TYSSE 60.4155, 5.8480 33 / 64
Høysetevegen 505 5650 TYSSE 60.4159, 5.8496 33 / 100
Høysetevegen 535 5650 TYSSE 60.4165, 5.8571 33 / 129
Høysetevegen 545 5650 TYSSE 60.4162, 5.8586 33 / 95
Høysetevegen 549 5650 TYSSE 60.4164, 5.8597 33 / 94
Høysetevegen 563 5650 TYSSE 60.4168, 5.8559 33 / 118
Høysetevegen 567 5650 TYSSE 60.4167, 5.8572 33 / 121
Høysetevegen 571 5650 TYSSE 60.4167, 5.8580 33 / 99
Høysetevegen 577 5650 TYSSE 60.4170, 5.8568 33 / 93
Høysetevegen 579 5650 TYSSE 60.4170, 5.8564 33 / 119
Høysetevegen 583 5650 TYSSE 60.4171, 5.8574 33 / 120
Høysetevegen 595 5650 TYSSE 60.4174, 5.8577 33 / 128
Høysetevegen 597 5650 TYSSE 60.4175, 5.8573 33 / 127
Høysetevegen 599 5650 TYSSE 60.4175, 5.8568 33 / 126
Høysetevegen 603 5650 TYSSE 60.4173, 5.8559 33 / 124
Høysetevegen 605 5650 TYSSE 60.4171, 5.8553 33 / 123

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken