Jensahaugen 16
5650 TYSSE

Jensahaugen 16, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Jensahaugen 16, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 234 i 1242
  • Grunnkrins: 108 HØYSÆTER
  • Valkrins: 2 TYSSE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad:

Jensahaugen

Jensahaugen er ein veg i Samnanger kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Jensahaugen 5 5650 TYSSE 60.3894, 5.9080 34 / 168
Jensahaugen 6 5650 TYSSE 60.3899, 5.9095 34 / 239
Jensahaugen 8 5650 TYSSE 60.3898, 5.9108 34 / 237
Jensahaugen 9 5650 TYSSE 60.3894, 5.9095 34 / 230
Jensahaugen 10 5650 TYSSE 60.3895, 5.9106 34 / 218
Jensahaugen 11 5650 TYSSE 60.3891, 5.9095 34 / 238
Jensahaugen 12 5650 TYSSE 60.3892, 5.9107 34 / 235
Jensahaugen 14 5650 TYSSE 60.3893, 5.9113 34 / 236
Jensahaugen 15 5650 TYSSE 60.3887, 5.9102 34 / 231
Jensahaugen 16 5650 TYSSE 60.3889, 5.9114 34 / 234
Jensahaugen 17 5650 TYSSE 60.3885, 5.9106 34 / 232
Jensahaugen 23 5650 TYSSE 60.3901, 5.9094 34 / 68
Jensahaugen 24 5650 TYSSE 60.3901, 5.9107 34 / 66
Jensahaugen 25 5650 TYSSE 60.3901, 5.9099 34 / 67

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken