Steinslandsvegen 25
5650 TYSSE

Steinslandsvegen 25, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Steinslandsvegen 25, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 25 / 117 i 1242
  • Grunnkrins: 104 STEINSLAND
  • Valkrins: 3 GJERDE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad: Haga

Steinslandsvegen

Steinslandsvegen er ein veg i Samnanger kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 80.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Steinslandsvegen 1 5650 TYSSE 60.3883, 5.7699 25 / 24
Steinslandsvegen 7 5650 TYSSE 60.3888, 5.7709 25 / 5
Steinslandsvegen 17 5650 TYSSE 60.3895, 5.7716 25 / 27
Steinslandsvegen 19 5650 TYSSE 60.3898, 5.7717 25 / 45
Steinslandsvegen 22 5650 TYSSE 60.3905, 5.7715 25 / 3
Steinslandsvegen 23 5650 TYSSE 60.3901, 5.7718 25 / 6
Steinslandsvegen 25 5650 TYSSE 60.3902, 5.7724 25 / 117
Steinslandsvegen 30 5650 TYSSE 60.3916, 5.7718 25 / 56
Steinslandsvegen 31 5650 TYSSE 60.3908, 5.7726 25 / 114
Steinslandsvegen 32 5650 TYSSE 60.3917, 5.7712 25 / 36
Steinslandsvegen 33 5650 TYSSE 60.3911, 5.7724 25 / 102
Steinslandsvegen 34 5650 TYSSE 60.3921, 5.7710 25 / 53
Steinslandsvegen 35 5650 TYSSE 60.3921, 5.7723 25 / 60
Steinslandsvegen 36 5650 TYSSE 60.3919, 5.7716 25 / 64
Steinslandsvegen 37 5650 TYSSE 60.3927, 5.7722 25 / 113
Steinslandsvegen 38 5650 TYSSE 60.3921, 5.7717 25 / 77
Steinslandsvegen 40 5650 TYSSE 60.3924, 5.7717 25 / 41
Steinslandsvegen 41 5650 TYSSE 60.3931, 5.7722 25 / 65
Steinslandsvegen 42 5650 TYSSE 60.3926, 5.7716 25 / 59
Steinslandsvegen 43 5650 TYSSE 60.3934, 5.7721 25 / 34
Steinslandsvegen 44 5650 TYSSE 60.3929, 5.7716 25 / 134
Steinslandsvegen 47 5650 TYSSE 60.3935, 5.7731 25 / 103
Steinslandsvegen 50 5650 TYSSE 60.3939, 5.7722 25 / 38
Steinslandsvegen 53 5650 TYSSE 60.3943, 5.7740 25 / 12
Steinslandsvegen 59 5650 TYSSE 60.3948, 5.7733 25 / 96
Steinslandsvegen 63 5650 TYSSE 60.3953, 5.7732 25 / 126
Steinslandsvegen 64 5650 TYSSE 60.3955, 5.7728 25 / 88
Steinslandsvegen 67 5650 TYSSE 60.3955, 5.7738 25 / 7
Steinslandsvegen 79 5650 TYSSE 60.3967, 5.7745 25 / 28
Steinslandsvegen 80 5650 TYSSE 60.3968, 5.7734 25 / 8

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken