Fitjavatnet 443
5650 TYSSE

Fitjavatnet 443, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fitjavatnet 443, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 24 / 71 i 1242
  • Grunnkrins: 104 STEINSLAND
  • Valkrins: 3 GJERDE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad:

Fitjavatnet

Fitjavatnet er ein veg i Samnanger kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 8 til 522.

Adressene i Fitjavatnet høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fitjavatnet 8 5652 ÅRLAND 60.4217, 5.7549 20 / 9
Fitjavatnet 108 5652 ÅRLAND 60.4250, 5.7501 19 / 13
Fitjavatnet 190 5652 ÅRLAND 60.4306, 5.7442 19 / 3
Fitjavatnet 443 5650 TYSSE 60.4294, 5.7570 24 / 71
Fitjavatnet 455 5650 TYSSE 60.4288, 5.7553 24 / 29
Fitjavatnet 522 5650 TYSSE 60.4233, 5.7569 24 / 296

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken