Gamlehusvegen 27
5650 TYSSE

Gamlehusvegen 27, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gamlehusvegen 27, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 24 / 106 i 1242
  • Grunnkrins: 104 STEINSLAND
  • Valkrins: 3 GJERDE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad: Haga

Gamlehusvegen

Gamlehusvegen er ein veg i Samnanger kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 41.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gamlehusvegen 9 5650 TYSSE 60.3962, 5.7686 24 / 162
Gamlehusvegen 10 5650 TYSSE 60.3964, 5.7673 24 / 46
Gamlehusvegen 14 5650 TYSSE 60.3968, 5.7669 24 / 303
Gamlehusvegen 16 5650 TYSSE 60.3965, 5.7668 24 / 140
Gamlehusvegen 18 5650 TYSSE 60.3963, 5.7664 24 / 180
Gamlehusvegen 19 5650 TYSSE 60.3969, 5.7680 24 / 8
Gamlehusvegen 23 5650 TYSSE 60.3972, 5.7674 24 / 161
Gamlehusvegen 27 5650 TYSSE 60.3976, 5.7671 24 / 106
Gamlehusvegen 29 5650 TYSSE 60.3977, 5.7667 24 / 107
Gamlehusvegen 31 5650 TYSSE 60.3972, 5.7661 24 / 300
Gamlehusvegen 33 5650 TYSSE 60.3972, 5.7667 24 / 48
Gamlehusvegen 37 5650 TYSSE 60.3967, 5.7663 24 / 116
Gamlehusvegen 41 5650 TYSSE 60.3964, 5.7659 24 / 37

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken