Hagabakkane 40
5650 TYSSE

Hagabakkane 40, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hagabakkane 40, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 26 / 109 i 1242
  • Grunnkrins: 105 HAGA
  • Valkrins: 3 GJERDE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad: Haga

Hagabakkane

Hagabakkane er ein veg i Samnanger kommune med 32 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 117.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hagabakkane 1 5650 TYSSE 60.3862, 5.7677 26 / 105
Hagabakkane 2 5650 TYSSE 60.3868, 5.7680 26 / 110
Hagabakkane 3 5650 TYSSE 60.3867, 5.7675 26 / 131
Hagabakkane 4 5650 TYSSE 60.3871, 5.7683 26 / 132
Hagabakkane 6 5650 TYSSE 60.3871, 5.7688 26 / 91
Hagabakkane 7 5650 TYSSE 60.3865, 5.7680 26 / 10
Hagabakkane 8 5650 TYSSE 60.3871, 5.7691 26 / 90
Hagabakkane 10 5650 TYSSE 60.3869, 5.7687 26 / 89
Hagabakkane 11 5650 TYSSE 60.3849, 5.7679 26 / 108
Hagabakkane 13 5650 TYSSE 60.3849, 5.7683 26 / 1
Hagabakkane 14 5650 TYSSE 60.3865, 5.7690 26 / 16
Hagabakkane 15 5650 TYSSE 60.3853, 5.7684 26 / 83
Hagabakkane 16 5650 TYSSE 60.3866, 5.7690 26 / 55
Hagabakkane 18 5650 TYSSE 60.3869, 5.7691 26 / 51
Hagabakkane 20 5650 TYSSE 60.3872, 5.7695 26 / 26
Hagabakkane 22 5650 TYSSE 60.3874, 5.7693 26 / 76
Hagabakkane 26 5650 TYSSE 60.3877, 5.7700 25 / 46
Hagabakkane 28 5650 TYSSE 60.3879, 5.7699 25 / 18
Hagabakkane 29 5650 TYSSE 60.3866, 5.7698 26 / 56
Hagabakkane 36 5650 TYSSE 60.3874, 5.7707 26 / 113
Hagabakkane 37 5650 TYSSE 60.3870, 5.7711 26 / 96
Hagabakkane 40 5650 TYSSE 60.3877, 5.7711 26 / 109
Hagabakkane 42 5650 TYSSE 60.3875, 5.7714 26 / 8
Hagabakkane 45 5650 TYSSE 60.3861, 5.7715 26 / 111
Hagabakkane 46 5650 TYSSE 60.3868, 5.7720 26 / 48
Hagabakkane 47 5650 TYSSE 60.3858, 5.7711 26 / 32
Hagabakkane 48 5650 TYSSE 60.3865, 5.7722 26 / 98
Hagabakkane 55 5650 TYSSE 60.3851, 5.7707 26 / 112
Hagabakkane 57 5650 TYSSE 60.3848, 5.7713 26 / 14
Hagabakkane 59 5650 TYSSE 60.3850, 5.7713 26 / 85
Hagabakkane 63 5650 TYSSE 60.3854, 5.7719 26 / 107
Hagabakkane 117 5650 TYSSE 60.3877, 5.7759 26 / 9

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken