0
5650 TYSSE

0, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 26 / 27 i 1242
  • Grunnkrins: 105 HAGA
  • Valkrins: 3 GJERDE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad:

er i Samnanger kommune med 147 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 5650 TYSSE 60.3959, 5.9129 34 / 301
0 5650 TYSSE 60.3994, 5.9140 34 / 196
0 5650 TYSSE 60.3734, 5.7525 43 / 74
0 5650 TYSSE 60.4057, 5.7893 29 / 6
0 5650 TYSSE 60.4027, 5.7898 29 / 9
0 5650 TYSSE 60.3586, 5.6906 45 / 18
0 5650 TYSSE 60.4122, 5.9198 33 / 154
0 5650 TYSSE 60.3421, 5.7069 45 / 23
0 5650 TYSSE 60.3435, 5.7104 45 / 35
0 5650 TYSSE 60.3430, 5.7088 45 / 39
0 5650 TYSSE 60.3809, 5.8791 35 / 5
0 5650 TYSSE 60.3883, 5.9114 34 / 233
0 5650 TYSSE 60.4044, 5.8425 35 / 1
0 5650 TYSSE 60.3746, 5.7542 43 / 163
0 5650 TYSSE 60.3749, 5.7546 43 / 163
0 5650 TYSSE 60.3726, 5.7627 43 / 4
0 5650 TYSSE 60.3390, 5.6655 48 / 23
0 5650 TYSSE 60.4007, 5.9134 34 / 221
0 5650 TYSSE 60.3491, 5.6870 45 / 37
0 5650 TYSSE 60.4424, 5.8633 31 / 22
0 5650 TYSSE 60.3632, 5.8089 37 / 41
0 5650 TYSSE 60.4408, 5.8454 31 / 33
0 5650 TYSSE 60.4116, 5.9199 33 / 156
0 5650 TYSSE 60.4291, 5.8203 31 / 50
0 5650 TYSSE 60.4577, 5.8871 32 / 129
0 5650 TYSSE 60.4033, 5.7559 24 / 6
0 5650 TYSSE 60.4004, 5.7594 24 / 17
0 5650 TYSSE 60.4256, 5.7539 24 / 8
0 5650 TYSSE 60.4580, 5.9579 32 / 26
0 5650 TYSSE 60.3789, 5.8799 39 / 5
0 5650 TYSSE 60.4431, 5.8659 31 / 19
0 5650 TYSSE 60.3819, 5.8793 35 / 50
0 5650 TYSSE 60.3816, 5.7632 26 / 27
0 5650 TYSSE 60.3928, 5.7672 24 / 54
0 5650 TYSSE 60.3816, 5.7632 26 / 27
0 5650 TYSSE 60.3816, 5.7632 26 / 27
0 5650 TYSSE 60.3816, 5.7632 26 / 27
0 5650 TYSSE 60.3842, 5.8944 34 / 299
0 5650 TYSSE 60.3816, 5.7632 26 / 27
0 5650 TYSSE 60.3816, 5.7632 26 / 27
0 5650 TYSSE 60.3816, 5.7632 26 / 27
0 5650 TYSSE 60.4153, 5.7587 20 / 16
0 5650 TYSSE 60.3816, 5.7632 26 / 27
0 5650 TYSSE 60.3819, 5.7637 26 / 27
0 5650 TYSSE 60.3819, 5.7637 26 / 27
0 5650 TYSSE 60.3819, 5.7637 26 / 27
0 5650 TYSSE 60.3819, 5.7637 26 / 27
0 5650 TYSSE 60.3819, 5.7637 26 / 27
0 5650 TYSSE 60.3819, 5.7637 26 / 27
0 5650 TYSSE 60.3819, 5.7637 26 / 27
0 5650 TYSSE 60.4123, 5.9204 33 / 153
0 5650 TYSSE 60.3819, 5.7637 26 / 27
0 5650 TYSSE 60.3799, 5.8065 39 / 60
0 5650 TYSSE 60.4476, 5.8857 32 / 1
0 5650 TYSSE 60.4641, 5.9128 32 / 96
0 5650 TYSSE 60.3799, 5.8065 39 / 54
0 5650 TYSSE 60.4301, 5.7844 25 / 4
0 5650 TYSSE 60.3913, 5.7687 25 / 1
0 5650 TYSSE 60.3863, 5.8017 40 / 6
0 5650 TYSSE 60.3847, 5.7945 41 / 1
0 5650 TYSSE 60.3854, 5.7974 41 / 3
0 5650 TYSSE 60.3758, 5.7566 43 / 57
0 5650 TYSSE 60.3734, 5.7584 43 / 3
0 5650 TYSSE 60.4418, 5.8907 33 / 105
0 5650 TYSSE 60.3859, 5.7671 26 / 34
0 5650 TYSSE 60.4063, 5.9150 33 / 3
0 5650 TYSSE 60.3940, 5.9135 34 / 4
0 5650 TYSSE 60.4059, 5.9152 33 / 3
0 5650 TYSSE 60.4120, 5.9201 33 / 155
0 5650 TYSSE 60.3874, 5.7685 26 / 88
0 5650 TYSSE 60.3738, 5.7541 43 / 44
0 5650 TYSSE 60.3749, 5.7555 43 / 51
0 5650 TYSSE 60.3745, 5.7616 27 / 125
0 5650 TYSSE 60.3925, 5.9119 34 / 4
0 5650 TYSSE 60.3923, 5.9117 34 / 4
0 5650 TYSSE 60.3910, 5.9076 34 / 5
0 5650 TYSSE 60.4051, 5.8420 35 / 6
0 5650 TYSSE 60.4144, 5.8408 33 / 13
0 5650 TYSSE 60.3856, 5.8011 40 / 24
0 5650 TYSSE 60.3987, 5.7818 28 / 8
0 5650 TYSSE 60.3736, 5.7547 43 / 100
0 5650 TYSSE 60.3736, 5.7592 43 / 116
0 5650 TYSSE 60.3823, 5.8065 39 / 69
0 5650 TYSSE 60.4480, 5.8815 32 / 44
0 5650 TYSSE 60.3997, 5.7695 24 / 13
0 5650 TYSSE 60.3730, 5.7696 43 / 169
0 5650 TYSSE 60.3823, 5.8911 34 / 99
0 5650 TYSSE 60.4127, 5.9196 33 / 151
0 5650 TYSSE 60.3664, 5.6959 44 / 15
0 5650 TYSSE 60.4044, 5.8414 35 / 15
0 5650 TYSSE 60.3781, 5.7635 27 / 82
0 5650 TYSSE 60.3892, 5.9036 34 / 298
0 5650 TYSSE 60.3648, 5.6928 44 / 51
0 5650 TYSSE 60.4230, 5.8077 30 / 24
0 5650 TYSSE 60.3738, 5.7541 43 / 44
0 5652 ÅRLAND 60.3737, 5.6860 11 / 20
0 5652 ÅRLAND 60.3829, 5.6594 5 / 2
0 5652 ÅRLAND 60.3815, 5.6580 5 / 4
0 5652 ÅRLAND 60.3746, 5.6547 5 / 11
0 5652 ÅRLAND 60.4121, 5.7368 20 / 5
0 5652 ÅRLAND 60.3771, 5.6541 5 / 11
0 5652 ÅRLAND 60.4062, 5.7358 21 / 13
0 5652 ÅRLAND 60.4085, 5.7240 18 / 203
0 5652 ÅRLAND 60.4086, 5.7240 18 / 203
0 5652 ÅRLAND 60.3762, 5.6525 4 / 86
0 5652 ÅRLAND 60.3953, 5.7468 23 / 1
0 5652 ÅRLAND 60.3627, 5.6458 4 / 17
0 5652 ÅRLAND 60.3971, 5.6916 9 / 5
0 5652 ÅRLAND 60.4189, 5.7510 20 / 2
0 5652 ÅRLAND 60.4123, 5.7016 17 / 7
0 5652 ÅRLAND 60.4209, 5.7188 18 / 1
0 5652 ÅRLAND 60.3209, 5.6216 2 / 20
0 5652 ÅRLAND 60.3254, 5.6193 3 / 79
0 5652 ÅRLAND 60.4043, 5.7233 18 / 54
0 5652 ÅRLAND 60.3973, 5.6924 9 / 20
0 5652 ÅRLAND 60.3895, 5.6658 8 / 69
0 5652 ÅRLAND 60.3315, 5.6234 3 / 99
0 5652 ÅRLAND 60.3689, 5.6811 12 / 8
0 5652 ÅRLAND 60.3687, 5.6810 12 / 18
0 5652 ÅRLAND 60.3417, 5.6362 3 / 108
0 5652 ÅRLAND 60.4025, 5.7143 17 / 1
0 5652 ÅRLAND 60.4010, 5.7159 17 / 11
0 5652 ÅRLAND 60.3478, 5.5945 3 / 1
0 5652 ÅRLAND 60.3815, 5.6490 5 / 14
0 5652 ÅRLAND 60.3624, 5.6446 4 / 23
0 5652 ÅRLAND 60.4094, 5.7253 18 / 230
0 5652 ÅRLAND 60.3227, 5.6253 2 / 1
0 5652 ÅRLAND 60.3755, 5.6528 4 / 30
0 5652 ÅRLAND 60.3200, 5.6222 2 / 21
0 5652 ÅRLAND 60.3687, 5.6449 4 / 47
0 5652 ÅRLAND 60.3286, 5.6235 3 / 4
0 5652 ÅRLAND 60.3258, 5.6212 3 / 12
0 5652 ÅRLAND 60.4015, 5.7286 18 / 45
0 5652 ÅRLAND 60.4006, 5.7292 18 / 48
0 5652 ÅRLAND 60.4025, 5.7308 18 / 231
0 5652 ÅRLAND 60.3288, 5.6231 3 / 103
0 5652 ÅRLAND 60.3618, 5.6463 4 / 7
0 5652 ÅRLAND 60.3755, 5.6528 4 / 24
0 5652 ÅRLAND 60.3649, 5.6447 4 / 27
0 5652 ÅRLAND 60.3627, 5.6464 4 / 35
0 5652 ÅRLAND 60.3008, 5.6192 1 / 31
0 5652 ÅRLAND 60.3644, 5.6426 4 / 53
0 5652 ÅRLAND 60.3641, 5.6433 4 / 54
0 5652 ÅRLAND 60.3642, 5.6444 4 / 55
0 5652 ÅRLAND 60.4050, 5.7368 18 / 16
0 5652 ÅRLAND 60.3687, 5.6449 4 / 65
0 5652 ÅRLAND 60.4029, 5.7284 18 / 158

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken