Kollbotnvegen 175
7985 FOLDEREID

Kollbotnvegen 175, 7985 FOLDEREID er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kollbotnvegen 175, 7985 FOLDEREID:

  • Postnummer: 7985 FOLDEREID
  • Gards-/bruksnummer: 131 / 15 i 5051
  • Grunnkrins: 311 YTRE-FOLDEREID
  • Valkrins: 14 FOLDEREID
  • Kyrkjesogn: 9110803 Foldereid
  • Tettstad:

Kollbotnvegen

Kollbotnvegen er ein veg i Nærøy kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 175 til 390.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kollbotnvegen 175 7985 FOLDEREID 64.9817, 12.1801 131 / 15
Kollbotnvegen 220 7985 FOLDEREID 64.9840, 12.1745 131 / 19
Kollbotnvegen 390 7985 FOLDEREID 64.9970, 12.1807 131 / 11

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken