Kilsfjellet 3
7985 FOLDEREID

Kilsfjellet 3, 7985 FOLDEREID er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kilsfjellet 3, 7985 FOLDEREID:

  • Postnummer: 7985 FOLDEREID
  • Gards-/bruksnummer: 103 / 10 i 5051
  • Grunnkrins: 308 GRAVVIK
  • Valkrins: 2 GRAVVIK
  • Kyrkjesogn: 9110805 Gravvik
  • Tettstad:

Kilsfjellet

Kilsfjellet er ein veg i Nærøy kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 3.

Adressene i Kilsfjellet høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kilsfjellet 1 7990 NAUSTBUKTA 65.0159, 11.8690 92 / 2
Kilsfjellet 2 7990 NAUSTBUKTA 65.0098, 11.8922 93 / 7
Kilsfjellet 3 7985 FOLDEREID 65.0041, 11.9223 103 / 10

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken