Myravegen 6
6360 ÅFARNES

Myravegen 6, 6360 ÅFARNES er ei adresse i Rauma.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Myravegen 6, 6360 ÅFARNES:

  • Postnummer: 6360 ÅFARNES
  • Gards-/bruksnummer: 159 / 49 i 1539 Rauma
  • Grunnkrins: 204 SANDNES
  • Valkrins: 4 Åfarnes
  • Kyrkjesogn: 8050106 Eid og Holm
  • Tettstad:

Myravegen

Myravegen er ein veg i Rauma kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 38.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Myravegen 4 6360 ÅFARNES 62.6596, 7.5027 159 / 50
Myravegen 6 6360 ÅFARNES 62.6599, 7.5028 159 / 49
Myravegen 8 6360 ÅFARNES 62.6601, 7.5028 159 / 59
Myravegen 10 6360 ÅFARNES 62.6604, 7.5029 159 / 58
Myravegen 12 6360 ÅFARNES 62.6607, 7.5031 159 / 57
Myravegen 14 6360 ÅFARNES 62.6609, 7.5032 159 / 56
Myravegen 16 6360 ÅFARNES 62.6611, 7.5032 159 / 55
Myravegen 18 6360 ÅFARNES 62.6618, 7.5044 159 / 71
Myravegen 20 6360 ÅFARNES 62.6620, 7.5048 159 / 73
Myravegen 24 6360 ÅFARNES 62.6622, 7.5058 159 / 79
Myravegen 26 6360 ÅFARNES 62.6623, 7.5063 159 / 76
Myravegen 28 6360 ÅFARNES 62.6624, 7.5069 159 / 72
Myravegen 30 6360 ÅFARNES 62.6606, 7.5051 159 / 90
Myravegen 32 6360 ÅFARNES 62.6604, 7.5051 159 / 91
Myravegen 34 6360 ÅFARNES 62.6601, 7.5051 159 / 92
Myravegen 36 6360 ÅFARNES 62.6598, 7.5049 159 / 93
Myravegen 38 6360 ÅFARNES 62.6596, 7.5047 159 / 94

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken