Myra 9
6363 MITTET

Myra 9, 6363 MITTET er ei adresse i Rauma.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Myra 9, 6363 MITTET:

  • Postnummer: 6363 MITTET
  • Gards-/bruksnummer: 147 / 48 i 1539 Rauma
  • Grunnkrins: 206 MITTET
  • Valkrins: 4 Åfarnes
  • Kyrkjesogn: 8050106 Eid og Holm
  • Tettstad:

Myra

Myra er ein veg i Rauma kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Myra 3 6363 MITTET 62.6966, 7.7058 147 / 62
Myra 5 6363 MITTET 62.6970, 7.7054 147 / 67
Myra 7 6363 MITTET 62.6974, 7.7046 147 / 68
Myra 9 6363 MITTET 62.6974, 7.7051 147 / 48
Myra 10 6363 MITTET 62.6965, 7.7070 147 / 63
Myra 14 6363 MITTET 62.6971, 7.7060 147 / 21

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken