0
6315 INNFJORDEN

0, 6315 INNFJORDEN er ei adresse i Rauma.

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 6315 INNFJORDEN:

  • Postnummer: 6315 INNFJORDEN
  • Gards-/bruksnummer: 100 / 1 i 1539 Rauma
  • Grunnkrins: 102 INNFJORDEN
  • Valkrins: 1 Åndalsnes
  • Kyrkjesogn: 8050105 Voll
  • Tettstad:

er i Rauma kommune med 3450 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 6300 ÅNDALSNES 62.4464, 7.8358 12 / 7
0 6300 ÅNDALSNES 62.5637, 7.6713 27 / 681
0 6300 ÅNDALSNES 62.4517, 7.8367 67 / 24
0 6300 ÅNDALSNES 62.5017, 7.6581 6 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5578, 7.6862 27 / 428
0 6300 ÅNDALSNES 62.5621, 7.6768 27 / 620
0 6300 ÅNDALSNES 62.5289, 7.7213 8 / 37
0 6300 ÅNDALSNES 62.5607, 7.6842 27 / 318
0 6300 ÅNDALSNES 62.5675, 7.6950 12 / 26
0 6300 ÅNDALSNES 62.5433, 7.7223 23 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5665, 7.6928 12 / 18
0 6300 ÅNDALSNES 62.5676, 7.7050 12 / 32
0 6300 ÅNDALSNES 62.5580, 7.6839 27 / 413
0 6300 ÅNDALSNES 62.5646, 7.6810 27 / 144
0 6300 ÅNDALSNES 62.4287, 7.9481 71 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5294, 7.7214 8 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.4235, 7.9943 71 / 4
0 6300 ÅNDALSNES 62.4754, 7.7727 91 / 4
0 6300 ÅNDALSNES 62.4300, 7.9221 70 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5217, 7.7585 19 / 15
0 6300 ÅNDALSNES 62.5141, 7.7646 17 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5182, 7.7588 18 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.4960, 7.7566 18 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5179, 7.7620 18 / 8
0 6300 ÅNDALSNES 62.5180, 7.7593 18 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5186, 7.7616 18 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5164, 7.7674 18 / 10
0 6300 ÅNDALSNES 62.5216, 7.7593 19 / 13
0 6300 ÅNDALSNES 62.5370, 7.7604 63 / 5
0 6300 ÅNDALSNES 62.5187, 7.7549 11 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5193, 7.7534 11 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.4536, 7.8303 67 / 11
0 6300 ÅNDALSNES 62.5188, 7.7545 11 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.4437, 7.8400 68 / 5
0 6300 ÅNDALSNES 62.4368, 7.8555 69 / 22
0 6300 ÅNDALSNES 62.5184, 7.7551 11 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.4426, 7.6669 202 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.4380, 7.8501 69 / 19
0 6300 ÅNDALSNES 62.3893, 8.0190 69 / 24
0 6300 ÅNDALSNES 62.5124, 7.7592 12 / 28
0 6300 ÅNDALSNES 62.5001, 7.7606 13 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.4449, 7.8301 90 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5129, 7.7605 12 / 39
0 6300 ÅNDALSNES 62.4454, 7.8398 90 / 23
0 6300 ÅNDALSNES 62.4692, 7.7983 65 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.4422, 7.8409 90 / 19
0 6300 ÅNDALSNES 62.4671, 7.8160 65 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.4658, 7.8170 66 / 9
0 6300 ÅNDALSNES 62.4890, 7.7605 16 / 9
0 6300 ÅNDALSNES 62.5544, 7.6941 3 / 9
0 6300 ÅNDALSNES 62.4633, 7.8177 66 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.4609, 7.8167 66 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.4574, 7.8217 66 / 5
0 6300 ÅNDALSNES 62.4511, 7.8369 67 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5202, 7.6831 7 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5195, 7.6803 7 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.4479, 7.8359 67 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5492, 7.6808 3 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5199, 7.6823 7 / 6
0 6300 ÅNDALSNES 62.4557, 7.8283 67 / 4
0 6300 ÅNDALSNES 62.5285, 7.7301 8 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5600, 7.6739 27 / 717
0 6300 ÅNDALSNES 62.4516, 7.8379 67 / 5
0 6300 ÅNDALSNES 62.5289, 7.7233 8 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.4497, 7.8328 67 / 6
0 6300 ÅNDALSNES 62.5293, 7.7217 8 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.4559, 7.8255 67 / 7
0 6300 ÅNDALSNES 62.5647, 7.6918 26 / 376
0 6300 ÅNDALSNES 62.4531, 7.8316 67 / 8
0 6300 ÅNDALSNES 62.5279, 7.7301 8 / 10
0 6300 ÅNDALSNES 62.4509, 7.8311 67 / 9
0 6300 ÅNDALSNES 62.5207, 7.6993 8 / 14
0 6300 ÅNDALSNES 62.4483, 7.8341 67 / 14
0 6300 ÅNDALSNES 62.5647, 7.6920 26 / 376
0 6300 ÅNDALSNES 62.5282, 7.7179 8 / 15
0 6300 ÅNDALSNES 62.4506, 7.8312 67 / 15
0 6300 ÅNDALSNES 62.5648, 7.6920 26 / 375
0 6300 ÅNDALSNES 62.5277, 7.7302 8 / 23
0 6300 ÅNDALSNES 62.4513, 7.8381 67 / 17
0 6300 ÅNDALSNES 62.4298, 7.9707 71 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5236, 7.7034 9 / 7
0 6300 ÅNDALSNES 62.4430, 7.8408 68 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5631, 7.6741 27 / 609
0 6300 ÅNDALSNES 62.5282, 7.7156 9 / 9
0 6300 ÅNDALSNES 62.4422, 7.8404 68 / 4
0 6300 ÅNDALSNES 62.5285, 7.7232 9 / 11
0 6300 ÅNDALSNES 62.4373, 7.8525 69 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.4628, 7.8039 90 / 11
0 6300 ÅNDALSNES 62.5285, 7.7223 9 / 22
0 6300 ÅNDALSNES 62.4345, 7.8745 69 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5195, 7.6978 9 / 36
0 6300 ÅNDALSNES 62.4358, 7.8587 69 / 8
0 6300 ÅNDALSNES 62.5286, 7.7162 9 / 38
0 6300 ÅNDALSNES 62.4365, 7.8571 69 / 18
0 6300 ÅNDALSNES 62.5284, 7.7237 10 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5147, 7.6757 8 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.4295, 7.9252 70 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5286, 7.7348 10 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.4300, 7.9223 70 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5593, 7.6739 27 / 610
0 6300 ÅNDALSNES 62.5283, 7.7205 10 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.4295, 7.9395 70 / 4
0 6300 ÅNDALSNES 62.4300, 7.9675 71 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5279, 7.7126 10 / 6
0 6300 ÅNDALSNES 62.4294, 7.9572 71 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5286, 7.7266 10 / 8
0 6300 ÅNDALSNES 62.4297, 7.9716 71 / 4
0 6300 ÅNDALSNES 62.4605, 7.8102 90 / 4
0 6300 ÅNDALSNES 62.5581, 7.6790 27 / 459
0 6300 ÅNDALSNES 62.5291, 7.7269 10 / 11
0 6300 ÅNDALSNES 62.4896, 7.7601 16 / 7
0 6300 ÅNDALSNES 62.4519, 7.8255 90 / 5
0 6300 ÅNDALSNES 62.5201, 7.7598 19 / 8
0 6300 ÅNDALSNES 62.5177, 7.6899 10 / 22
0 6300 ÅNDALSNES 62.4444, 7.8306 90 / 22
0 6300 ÅNDALSNES 62.5232, 7.7607 19 / 10
0 6300 ÅNDALSNES 62.5160, 7.6884 10 / 23
0 6300 ÅNDALSNES 62.4725, 7.7837 91 / 4
0 6300 ÅNDALSNES 62.3921, 8.0146 72 / 19
0 6300 ÅNDALSNES 62.5661, 7.6749 27 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5251, 7.7482 11 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.4788, 7.7609 91 / 6
0 6300 ÅNDALSNES 62.5663, 7.6760 27 / 152
0 6300 ÅNDALSNES 62.5099, 7.7628 12 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.4475, 7.8338 12 / 4
0 6300 ÅNDALSNES 62.5188, 7.7603 12 / 11
0 6300 ÅNDALSNES 62.5586, 7.6883 27 / 355
0 6300 ÅNDALSNES 62.5157, 7.7570 12 / 12
0 6300 ÅNDALSNES 62.5048, 7.6698 9 / 6
0 6300 ÅNDALSNES 62.5006, 7.7599 13 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5111, 7.7669 17 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5040, 7.7709 17 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5120, 7.7668 17 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5447, 7.7233 23 / 15
0 6300 ÅNDALSNES 62.5467, 7.7198 24 / 7
0 6300 ÅNDALSNES 62.5169, 7.7679 18 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5475, 7.7202 24 / 16
0 6300 ÅNDALSNES 62.4965, 7.7621 18 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5399, 7.7261 21 / 11
0 6300 ÅNDALSNES 62.5165, 7.7714 18 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5408, 7.7252 21 / 13
0 6300 ÅNDALSNES 62.5211, 7.6825 7 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.4946, 7.7583 18 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5427, 7.7228 23 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5315, 7.7358 10 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5185, 7.7629 18 / 5
0 6300 ÅNDALSNES 62.5434, 7.7236 23 / 19
0 6300 ÅNDALSNES 62.5197, 7.6797 7 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5165, 7.7674 18 / 9
0 6300 ÅNDALSNES 62.5180, 7.7637 18 / 12
0 6300 ÅNDALSNES 62.4404, 7.8414 90 / 13
0 6300 ÅNDALSNES 62.5229, 7.7011 8 / 4
0 6300 ÅNDALSNES 62.5183, 7.7618 18 / 14
0 6300 ÅNDALSNES 62.5189, 7.7629 18 / 16
0 6300 ÅNDALSNES 62.5237, 7.7577 19 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5287, 7.7237 10 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5194, 7.7625 19 / 4
0 6300 ÅNDALSNES 62.5281, 7.7391 11 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5101, 7.7623 12 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5254, 7.7484 11 / 4
0 6300 ÅNDALSNES 62.5259, 7.7591 20 / 4
0 6300 ÅNDALSNES 62.5113, 7.7671 17 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5289, 7.7286 20 / 12
0 6300 ÅNDALSNES 62.5108, 7.7670 17 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5291, 7.7283 20 / 13
0 6300 ÅNDALSNES 62.5031, 7.7706 17 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5362, 7.7309 21 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5276, 7.7561 20 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5360, 7.7278 21 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5440, 7.7221 23 / 40
0 6300 ÅNDALSNES 62.5359, 7.7309 21 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5366, 7.7304 21 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5434, 7.7218 23 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5336, 7.7376 21 / 4
0 6300 ÅNDALSNES 62.5320, 7.7104 22 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5366, 7.7287 21 / 5
0 6300 ÅNDALSNES 62.5480, 7.7174 24 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5316, 7.7104 22 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5399, 7.7253 21 / 6
0 6300 ÅNDALSNES 62.5334, 7.7349 21 / 8
0 6300 ÅNDALSNES 62.5418, 7.5925 1 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5365, 7.7311 21 / 10
0 6300 ÅNDALSNES 62.5579, 7.6834 27 / 413
0 6300 ÅNDALSNES 62.5333, 7.7358 21 / 14
0 6300 ÅNDALSNES 62.5499, 7.6934 3 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5446, 7.7215 23 / 7
0 6300 ÅNDALSNES 62.5384, 7.7111 22 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5604, 7.6848 27 / 351
0 6300 ÅNDALSNES 62.5384, 7.7122 22 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5606, 7.6865 27 / 351
0 6300 ÅNDALSNES 62.5439, 7.7208 23 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5203, 7.6844 7 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5467, 7.7206 23 / 5
0 6300 ÅNDALSNES 62.5343, 7.6883 3 / 38
0 6300 ÅNDALSNES 62.5441, 7.7232 23 / 9
0 6300 ÅNDALSNES 62.4316, 7.8713 89 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5464, 7.7208 23 / 10
0 6300 ÅNDALSNES 62.4619, 7.8169 66 / 11
0 6300 ÅNDALSNES 62.5462, 7.7212 23 / 11
0 6300 ÅNDALSNES 62.4346, 7.8742 69 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5457, 7.7219 23 / 12
0 6300 ÅNDALSNES 62.5445, 7.7220 23 / 14
0 6300 ÅNDALSNES 62.5436, 7.7226 23 / 17
0 6300 ÅNDALSNES 62.5430, 7.7250 23 / 20
0 6300 ÅNDALSNES 62.5427, 7.7246 23 / 22
0 6300 ÅNDALSNES 62.5436, 7.7234 23 / 23
0 6300 ÅNDALSNES 62.4552, 7.6652 202 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5459, 7.7217 23 / 24
0 6300 ÅNDALSNES 62.5446, 7.7228 23 / 25
0 6300 ÅNDALSNES 62.5437, 7.7219 23 / 29
0 6300 ÅNDALSNES 62.5458, 7.7203 23 / 30
0 6300 ÅNDALSNES 62.5594, 7.6809 27 / 471
0 6300 ÅNDALSNES 62.5427, 7.7241 23 / 36
0 6300 ÅNDALSNES 62.5599, 7.6831 27 / 366
0 6300 ÅNDALSNES 62.5605, 7.6825 27 / 556
0 6300 ÅNDALSNES 62.5589, 7.6855 27 / 452
0 6300 ÅNDALSNES 62.4697, 7.7895 91 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5483, 7.7160 24 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5619, 7.6688 27 / 673
0 6300 ÅNDALSNES 62.4648, 7.8064 91 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5477, 7.7196 24 / 13
0 6300 ÅNDALSNES 62.5436, 7.7240 23 / 42
0 6300 ÅNDALSNES 62.5178, 7.7624 18 / 8
0 6300 ÅNDALSNES 62.5611, 7.6769 27 / 621
0 6300 ÅNDALSNES 62.5287, 7.7240 10 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5480, 7.7195 24 / 14
0 6300 ÅNDALSNES 62.5284, 7.7217 9 / 52
0 6300 ÅNDALSNES 62.5587, 7.6722 27 / 434
0 6300 ÅNDALSNES 62.5349, 7.6882 3 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5484, 7.7190 24 / 19
0 6300 ÅNDALSNES 62.5483, 7.7194 24 / 22
0 6300 ÅNDALSNES 62.5293, 7.7253 10 / 9
0 6300 ÅNDALSNES 62.5262, 7.7584 20 / 6
0 6300 ÅNDALSNES 62.5272, 7.7549 20 / 10
0 6300 ÅNDALSNES 62.5285, 7.7256 10 / 12
0 6300 ÅNDALSNES 62.5585, 7.6792 27 / 407
0 6300 ÅNDALSNES 62.5283, 7.7385 11 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.4798, 7.7631 65 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5641, 7.6761 27 / 420
0 6300 ÅNDALSNES 62.5633, 7.6762 27 / 618
0 6300 ÅNDALSNES 62.4633, 7.8201 66 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5384, 7.7113 22 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5235, 7.6971 9 / 42
0 6300 ÅNDALSNES 62.5298, 7.7173 9 / 25
0 6300 ÅNDALSNES 62.4526, 7.8319 67 / 13
0 6300 ÅNDALSNES 62.5604, 7.6794 27 / 523
0 6300 ÅNDALSNES 62.5600, 7.6877 27 / 361
0 6300 ÅNDALSNES 62.4990, 7.6721 9 / 10
0 6300 ÅNDALSNES 62.5296, 7.7160 9 / 23
0 6300 ÅNDALSNES 62.5576, 7.6879 27 / 456
0 6300 ÅNDALSNES 62.4875, 7.7604 16 / 12
0 6300 ÅNDALSNES 62.5664, 7.6810 27 / 314
0 6300 ÅNDALSNES 62.5383, 7.7015 5 / 15
0 6300 ÅNDALSNES 62.5660, 7.6870 26 / 223
0 6300 ÅNDALSNES 62.5601, 7.6806 27 / 381
0 6300 ÅNDALSNES 62.5580, 7.6799 27 / 584
0 6300 ÅNDALSNES 62.5595, 7.6823 27 / 410
0 6300 ÅNDALSNES 62.5166, 7.7697 18 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5606, 7.6849 27 / 351
0 6300 ÅNDALSNES 62.5583, 7.6779 27 / 412
0 6300 ÅNDALSNES 62.5592, 7.6907 27 / 319
0 6300 ÅNDALSNES 62.5593, 7.6786 27 / 414
0 6300 ÅNDALSNES 62.5580, 7.6809 27 / 424
0 6300 ÅNDALSNES 62.5591, 7.6784 27 / 431
0 6300 ÅNDALSNES 62.5588, 7.6694 27 / 318
0 6300 ÅNDALSNES 62.5585, 7.6820 27 / 438
0 6300 ÅNDALSNES 62.5587, 7.6744 27 / 610
0 6300 ÅNDALSNES 62.5601, 7.6853 27 / 351
0 6300 ÅNDALSNES 62.5592, 7.6722 27 / 645
0 6300 ÅNDALSNES 62.5595, 7.6854 27 / 353
0 6300 ÅNDALSNES 62.5627, 7.6744 27 / 609
0 6300 ÅNDALSNES 62.5627, 7.6744 27 / 609
0 6300 ÅNDALSNES 62.4317, 7.8707 89 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5665, 7.6784 27 / 4
0 6300 ÅNDALSNES 62.4335, 7.8661 89 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.4442, 7.8307 90 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.4992, 7.6710 9 / 55
0 6300 ÅNDALSNES 62.4453, 7.8383 90 / 7
0 6300 ÅNDALSNES 62.4415, 7.8414 90 / 9
0 6300 ÅNDALSNES 62.4631, 7.8050 90 / 11
0 6300 ÅNDALSNES 62.4452, 7.8297 90 / 12
0 6300 ÅNDALSNES 62.5587, 7.6802 27 / 539
0 6300 ÅNDALSNES 62.4452, 7.8298 90 / 15
0 6300 ÅNDALSNES 62.4447, 7.8385 90 / 21
0 6300 ÅNDALSNES 62.4639, 7.8030 90 / 26
0 6300 ÅNDALSNES 62.5404, 7.5907 1 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.4691, 7.7904 91 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.4666, 7.7948 91 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.4685, 7.7926 91 / 13
0 6300 ÅNDALSNES 62.5504, 7.7039 3 / 155
0 6300 ÅNDALSNES 62.4986, 7.6569 6 / 4
0 6300 ÅNDALSNES 62.4950, 7.6696 6 / 6
0 6300 ÅNDALSNES 62.4692, 7.7979 65 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.4997, 7.6639 6 / 9
0 6300 ÅNDALSNES 62.4693, 7.7986 65 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5243, 7.7050 9 / 18
0 6300 ÅNDALSNES 62.4573, 7.8216 66 / 5
0 6300 ÅNDALSNES 62.5291, 7.7225 9 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5403, 7.7243 21 / 30
0 6300 ÅNDALSNES 62.4494, 7.8320 67 / 6
0 6300 ÅNDALSNES 62.4873, 7.6643 10 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5291, 7.7223 9 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.4513, 7.8315 67 / 9
0 6300 ÅNDALSNES 62.4871, 7.6668 10 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.4432, 7.8410 68 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5190, 7.7603 12 / 11
0 6300 ÅNDALSNES 62.4873, 7.6671 10 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5199, 7.7604 19 / 11
0 6300 ÅNDALSNES 62.4299, 7.9240 70 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.4875, 7.6670 10 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.4297, 7.9579 71 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5009, 7.6735 8 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.4885, 7.6668 10 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.4554, 7.6651 202 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.4540, 7.6646 202 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5650, 7.6833 27 / 594
0 6300 ÅNDALSNES 62.4544, 7.6642 202 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5647, 7.6849 27 / 593
0 6300 ÅNDALSNES 62.4969, 7.7645 16 / 13
0 6300 ÅNDALSNES 62.4338, 7.8662 89 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5496, 7.7184 24 / 18
0 6300 ÅNDALSNES 62.4403, 7.8420 90 / 13
0 6300 ÅNDALSNES 62.5478, 7.7181 24 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5642, 7.6782 27 / 630
0 6300 ÅNDALSNES 62.5232, 7.7022 9 / 6
0 6300 ÅNDALSNES 62.5190, 7.7616 18 / 7
0 6300 ÅNDALSNES 62.5611, 7.6788 27 / 595
0 6300 ÅNDALSNES 62.5195, 7.7616 19 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5192, 7.7609 19 / 5
0 6300 ÅNDALSNES 62.5606, 7.6811 27 / 592
0 6300 ÅNDALSNES 62.5194, 7.7602 19 / 7
0 6300 ÅNDALSNES 62.5270, 7.7566 20 / 9
0 6300 ÅNDALSNES 62.4669, 7.7936 91 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5320, 7.7108 22 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5328, 7.7106 22 / 5
0 6300 ÅNDALSNES 62.5424, 7.7254 23 / 4
0 6300 ÅNDALSNES 62.5592, 7.6762 27 / 596
0 6300 ÅNDALSNES 62.4702, 7.7974 65 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5589, 7.6821 27 / 438
0 6300 ÅNDALSNES 62.4453, 7.8296 90 / 12
0 6300 ÅNDALSNES 62.5319, 7.7455 20 / 5
0 6300 ÅNDALSNES 62.4538, 7.6658 202 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5434, 7.7219 23 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5544, 7.6855 3 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5250, 7.7481 11 / 2
0 6300 ÅNDALSNES 62.5499, 7.6806 3 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5269, 7.7088 9 / 28
0 6300 ÅNDALSNES 62.4498, 7.8320 67 / 18
0 6300 ÅNDALSNES 62.5268, 7.7084 9 / 28
0 6300 ÅNDALSNES 62.5398, 7.7060 22 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5618, 7.6780 27 / 676
0 6300 ÅNDALSNES 62.5289, 7.7223 9 / 53
0 6300 ÅNDALSNES 62.4550, 7.6655 202 / 3
0 6300 ÅNDALSNES 62.5413, 7.5911 1 / 1
0 6300 ÅNDALSNES 62.5579, 7.6848 27 / 455
0 6300 ÅNDALSNES 62.5665, 7.6925 12 / 18
0 6300 ÅNDALSNES 62.5587, 7.6867 27 / 354
0 6300 ÅNDALSNES 62.5587, 7.6737 27 / 588
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5557, 7.6658 2 / 8
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5519, 7.6799 3 / 1
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5508, 7.6624 2 / 33
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5512, 7.6816 3 / 1
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5505, 7.6787 3 / 3
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5524, 7.6770 3 / 123
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5523, 7.6819 3 / 1
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5513, 7.6784 3 / 3
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5525, 7.6806 3 / 1
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5523, 7.6804 3 / 1
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5494, 7.6782 4 / 1
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5515, 7.6785 3 / 3
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5522, 7.6781 3 / 3
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5518, 7.6812 3 / 1
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5524, 7.6800 3 / 1
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5526, 7.6802 3 / 1
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5528, 7.6804 3 / 1
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5527, 7.6808 3 / 1
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5546, 7.6812 3 / 2
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5527, 7.6729 3 / 27
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5510, 7.6791 3 / 58
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5493, 7.6781 4 / 1
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5542, 7.6817 3 / 2
0 6310 VEBLUNGSNES 62.5518, 7.6788 3 / 166
0 6315 INNFJORDEN 62.4980, 7.5458 104 / 8
0 6315 INNFJORDEN 62.5072, 7.5377 105 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4972, 7.5438 104 / 25
0 6315 INNFJORDEN 62.5069, 7.5389 105 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4292, 7.3909 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.5083, 7.5358 106 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4688, 7.5219 97 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.5127, 7.5346 107 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4378, 7.4424 100 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.5095, 7.5332 107 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4304, 7.4046 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4332, 7.4050 100 / 4
0 6315 INNFJORDEN 62.4388, 7.4412 100 / 15
0 6315 INNFJORDEN 62.4387, 7.4350 100 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4406, 7.4436 100 / 19
0 6315 INNFJORDEN 62.4340, 7.3964 101 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4561, 7.5044 99 / 38
0 6315 INNFJORDEN 62.4382, 7.4342 100 / 26
0 6315 INNFJORDEN 62.5118, 7.5349 107 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4955, 7.5685 95 / 93
0 6315 INNFJORDEN 62.4317, 7.4016 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4781, 7.5488 98 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4391, 7.4411 100 / 14
0 6315 INNFJORDEN 62.4332, 7.3776 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4332, 7.3950 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4296, 7.3931 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4292, 7.3929 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4391, 7.4424 100 / 36
0 6315 INNFJORDEN 62.4962, 7.5665 95 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4342, 7.3964 95 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4408, 7.4388 100 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4407, 7.4404 100 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4403, 7.4408 100 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4402, 7.4409 100 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4930, 7.5632 96 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4323, 7.3814 104 / 26
0 6315 INNFJORDEN 62.4348, 7.4136 100 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4924, 7.5596 97 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4342, 7.4143 100 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4351, 7.4149 100 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4476, 7.4874 100 / 27
0 6315 INNFJORDEN 62.4405, 7.4400 100 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4402, 7.4406 100 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4401, 7.4407 100 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4400, 7.4406 100 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4399, 7.4405 100 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4385, 7.4409 100 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4385, 7.4377 100 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4471, 7.4976 100 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4335, 7.3966 98 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4312, 7.4008 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4393, 7.4435 100 / 29
0 6315 INNFJORDEN 62.4882, 7.5597 97 / 19
0 6315 INNFJORDEN 62.4929, 7.5599 97 / 28
0 6315 INNFJORDEN 62.4316, 7.3832 97 / 4
0 6315 INNFJORDEN 62.4292, 7.3865 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4334, 7.3976 97 / 13
0 6315 INNFJORDEN 62.4308, 7.4021 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4344, 7.3940 102 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4961, 7.5637 97 / 44
0 6315 INNFJORDEN 62.4959, 7.5644 97 / 44
0 6315 INNFJORDEN 62.5027, 7.5739 93 / 11
0 6315 INNFJORDEN 62.4304, 7.3915 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4987, 7.5811 94 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4393, 7.4403 100 / 16
0 6315 INNFJORDEN 62.4936, 7.5605 97 / 11
0 6315 INNFJORDEN 62.4390, 7.4364 100 / 22
0 6315 INNFJORDEN 62.4944, 7.5617 97 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4391, 7.4397 100 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.5080, 7.5384 107 / 4
0 6315 INNFJORDEN 62.5030, 7.5374 105 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4937, 7.5573 104 / 24
0 6315 INNFJORDEN 62.5108, 7.5158 106 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4325, 7.3814 98 / 13
0 6315 INNFJORDEN 62.4288, 7.3895 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4287, 7.4001 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4272, 7.3972 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4291, 7.4000 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4317, 7.3995 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4313, 7.3984 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.5055, 7.4991 106 / 5
0 6315 INNFJORDEN 62.5052, 7.4996 106 / 4
0 6315 INNFJORDEN 62.4804, 7.5500 98 / 4
0 6315 INNFJORDEN 62.4290, 7.3991 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4320, 7.4008 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4312, 7.3973 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4283, 7.3961 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4303, 7.3974 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4282, 7.3905 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4285, 7.3876 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4309, 7.3935 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4300, 7.3886 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4309, 7.3991 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4342, 7.3970 104 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4285, 7.3933 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4317, 7.4067 100 / 42
0 6315 INNFJORDEN 62.4914, 7.5265 104 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4909, 7.5270 104 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4308, 7.3859 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4300, 7.3824 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4341, 7.3958 102 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4341, 7.3956 101 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4989, 7.5730 94 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4300, 7.3874 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4386, 7.4330 100 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4388, 7.4355 100 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4293, 7.3877 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4394, 7.4443 100 / 20
0 6315 INNFJORDEN 62.4424, 7.4408 100 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4384, 7.4318 100 / 43
0 6315 INNFJORDEN 62.4979, 7.5654 95 / 94
0 6315 INNFJORDEN 62.4291, 7.4028 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4326, 7.4010 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4910, 7.5313 104 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4292, 7.3898 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.5013, 7.5660 93 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4979, 7.5669 95 / 27
0 6315 INNFJORDEN 62.4299, 7.3900 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4290, 7.3840 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4986, 7.5809 94 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4334, 7.4141 100 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4334, 7.4141 100 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4313, 7.3941 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4310, 7.3927 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4285, 7.3921 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4284, 7.3991 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4962, 7.5630 97 / 44
0 6315 INNFJORDEN 62.4472, 7.4903 100 / 38
0 6315 INNFJORDEN 62.4309, 7.3913 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4307, 7.3929 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4921, 7.5589 97 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4310, 7.4041 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4297, 7.4041 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4324, 7.4034 96 / 7
0 6315 INNFJORDEN 62.4286, 7.3865 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.5047, 7.5710 92 / 5
0 6315 INNFJORDEN 62.4293, 7.4020 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4300, 7.4017 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4289, 7.3884 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4300, 7.4031 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.5080, 7.5727 92 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4313, 7.3932 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.5078, 7.5728 92 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.5071, 7.5739 92 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4305, 7.3989 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.5049, 7.5690 92 / 7
0 6315 INNFJORDEN 62.5096, 7.5670 92 / 8
0 6315 INNFJORDEN 62.5051, 7.5695 92 / 9
0 6315 INNFJORDEN 62.5051, 7.5686 92 / 10
0 6315 INNFJORDEN 62.5052, 7.5709 92 / 12
0 6315 INNFJORDEN 62.4300, 7.3987 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.5099, 7.5673 92 / 14
0 6315 INNFJORDEN 62.4304, 7.3821 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.5102, 7.5671 92 / 15
0 6315 INNFJORDEN 62.5048, 7.5724 92 / 16
0 6315 INNFJORDEN 62.4484, 7.5003 100 / 24
0 6315 INNFJORDEN 62.4307, 7.3974 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.5049, 7.5719 92 / 17
0 6315 INNFJORDEN 62.5053, 7.5689 92 / 13
0 6315 INNFJORDEN 62.5052, 7.5720 92 / 18
0 6315 INNFJORDEN 62.4976, 7.5599 97 / 23
0 6315 INNFJORDEN 62.5055, 7.5726 92 / 19
0 6315 INNFJORDEN 62.5051, 7.5726 92 / 20
0 6315 INNFJORDEN 62.4846, 7.5512 97 / 12
0 6315 INNFJORDEN 62.4295, 7.3850 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.5050, 7.5714 92 / 21
0 6315 INNFJORDEN 62.5024, 7.5696 93 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4324, 7.3823 97 / 12
0 6315 INNFJORDEN 62.4322, 7.4019 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.5041, 7.5729 93 / 22
0 6315 INNFJORDEN 62.4326, 7.3827 97 / 9
0 6315 INNFJORDEN 62.4300, 7.3979 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4326, 7.3817 103 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.5017, 7.5681 93 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.5021, 7.5682 93 / 4
0 6315 INNFJORDEN 62.5039, 7.5686 93 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4318, 7.4031 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.5073, 7.5727 92 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.5041, 7.5686 93 / 7
0 6315 INNFJORDEN 62.4325, 7.4044 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.5045, 7.5686 93 / 5
0 6315 INNFJORDEN 62.4297, 7.3970 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.5018, 7.5691 93 / 8
0 6315 INNFJORDEN 62.4979, 7.5712 95 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.5014, 7.5692 93 / 12
0 6315 INNFJORDEN 62.4913, 7.5598 97 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.5017, 7.5699 93 / 13
0 6315 INNFJORDEN 62.4920, 7.5598 97 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.5012, 7.5697 93 / 14
0 6315 INNFJORDEN 62.4955, 7.5624 97 / 8
0 6315 INNFJORDEN 62.5033, 7.5687 93 / 15
0 6315 INNFJORDEN 62.4810, 7.5413 97 / 9
0 6315 INNFJORDEN 62.5043, 7.5710 93 / 17
0 6315 INNFJORDEN 62.4801, 7.5455 98 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4987, 7.5744 94 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4810, 7.5467 98 / 15
0 6315 INNFJORDEN 62.4314, 7.3859 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4543, 7.5040 99 / 17
0 6315 INNFJORDEN 62.4304, 7.4010 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4749, 7.5375 101 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4981, 7.5778 94 / 5
0 6315 INNFJORDEN 62.4432, 7.4825 100 / 11
0 6315 INNFJORDEN 62.4773, 7.5430 102 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4986, 7.5704 95 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4993, 7.5681 95 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4961, 7.5677 95 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4976, 7.5440 104 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4311, 7.3855 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4995, 7.5654 95 / 7
0 6315 INNFJORDEN 62.5067, 7.5382 105 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4317, 7.3977 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4977, 7.5658 95 / 11
0 6315 INNFJORDEN 62.5117, 7.5349 107 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4950, 7.5691 95 / 17
0 6315 INNFJORDEN 62.4959, 7.5683 95 / 23
0 6315 INNFJORDEN 62.4995, 7.5690 95 / 74
0 6315 INNFJORDEN 62.4291, 7.3976 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4277, 7.3961 95 / 80
0 6315 INNFJORDEN 62.4366, 7.4103 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4931, 7.5634 96 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4270, 7.3979 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4917, 7.5644 96 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4305, 7.4033 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4927, 7.5662 96 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4466, 7.4987 100 / 8
0 6315 INNFJORDEN 62.4305, 7.3886 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4924, 7.5661 96 / 7
0 6315 INNFJORDEN 62.4948, 7.5619 97 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4909, 7.5600 97 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4919, 7.5594 97 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4905, 7.5609 97 / 4
0 6315 INNFJORDEN 62.4304, 7.3860 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4927, 7.5590 97 / 5
0 6315 INNFJORDEN 62.4311, 7.3895 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4955, 7.5636 97 / 8
0 6315 INNFJORDEN 62.4386, 7.4427 100 / 37
0 6315 INNFJORDEN 62.4819, 7.5427 97 / 9
0 6315 INNFJORDEN 62.4845, 7.5507 97 / 12
0 6315 INNFJORDEN 62.4935, 7.5589 97 / 20
0 6315 INNFJORDEN 62.4331, 7.3954 98 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4973, 7.5616 97 / 21
0 6315 INNFJORDEN 62.4330, 7.3958 98 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4307, 7.3852 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4973, 7.5609 97 / 22
0 6315 INNFJORDEN 62.4307, 7.3870 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4974, 7.5594 97 / 23
0 6315 INNFJORDEN 62.4289, 7.4019 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4312, 7.3865 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4972, 7.5602 97 / 33
0 6315 INNFJORDEN 62.4309, 7.3885 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4308, 7.3892 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4335, 7.3971 98 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4309, 7.3902 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4799, 7.5459 98 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4972, 7.5775 94 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4296, 7.3940 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4808, 7.5515 98 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4304, 7.3904 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4299, 7.3910 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4896, 7.5621 96 / 4
0 6315 INNFJORDEN 62.4293, 7.3928 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4296, 7.3914 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4788, 7.5458 98 / 5
0 6315 INNFJORDEN 62.4300, 7.3997 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4782, 7.5488 98 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4298, 7.3856 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4797, 7.5450 98 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4961, 7.5627 97 / 44
0 6315 INNFJORDEN 62.4778, 7.5483 98 / 8
0 6315 INNFJORDEN 62.4961, 7.5627 97 / 44
0 6315 INNFJORDEN 62.4979, 7.5570 97 / 5
0 6315 INNFJORDEN 62.4816, 7.5476 98 / 10
0 6315 INNFJORDEN 62.4971, 7.5541 104 / 12
0 6315 INNFJORDEN 62.4301, 7.3942 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4961, 7.5630 97 / 44
0 6315 INNFJORDEN 62.4983, 7.5464 104 / 16
0 6315 INNFJORDEN 62.4960, 7.5634 97 / 44
0 6315 INNFJORDEN 62.4477, 7.4980 100 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4959, 7.5634 97 / 44
0 6315 INNFJORDEN 62.4475, 7.4975 100 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4960, 7.5637 97 / 44
0 6315 INNFJORDEN 62.4338, 7.4144 100 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.5041, 7.5711 93 / 18
0 6315 INNFJORDEN 62.4959, 7.5641 97 / 44
0 6315 INNFJORDEN 62.4471, 7.4966 100 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4958, 7.5641 97 / 44
0 6315 INNFJORDEN 62.4770, 7.5356 101 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4300, 7.3924 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4959, 7.5644 97 / 44
0 6315 INNFJORDEN 62.4748, 7.5368 101 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4777, 7.5435 102 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4779, 7.5377 102 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4799, 7.5401 103 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4948, 7.5485 104 / 1
0 6315 INNFJORDEN 62.4277, 7.3981 94 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4961, 7.5483 104 / 2
0 6315 INNFJORDEN 62.4977, 7.5466 104 / 10
0 6315 INNFJORDEN 62.4952, 7.5489 104 / 3
0 6315 INNFJORDEN 62.4975, 7.5459 104 / 14
0 6315 INNFJORDEN 62.4996, 7.5412 104 / 4
0 6315 INNFJORDEN 62.4938, 7.5495 104 / 18
0 6315 INNFJORDEN 62.4974, 7.5444 104 / 6
0 6315 INNFJORDEN 62.4971, 7.5458 104 / 19
0 6315 INNFJORDEN 62.4289, 7.3924 94 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5782, 7.7773 42 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.5568, 7.8552 54 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.6019, 7.6398 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5644, 7.5842 133 / 12
0 6320 ISFJORDEN 62.5939, 7.6477 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5787, 7.7616 39 / 44
0 6320 ISFJORDEN 62.5896, 7.8010 43 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5563, 7.8570 54 / 13
0 6320 ISFJORDEN 62.6007, 7.6429 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5779, 7.7943 43 / 63
0 6320 ISFJORDEN 62.5956, 7.6485 24 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5932, 7.6491 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5695, 7.8142 43 / 742
0 6320 ISFJORDEN 62.5997, 7.6420 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5940, 7.6460 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5778, 7.7961 43 / 14
0 6320 ISFJORDEN 62.5568, 7.8563 54 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.6003, 7.6459 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5929, 7.6459 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5486, 7.8826 55 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5993, 7.6425 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5932, 7.6522 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5923, 7.6471 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5828, 7.8030 43 / 273
0 6320 ISFJORDEN 62.5805, 7.8019 43 / 23
0 6320 ISFJORDEN 62.5521, 7.8736 55 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.6005, 7.6469 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5921, 7.6456 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5804, 7.8329 45 / 10
0 6320 ISFJORDEN 62.5783, 7.7950 43 / 25
0 6320 ISFJORDEN 62.5493, 7.8811 55 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.6004, 7.6450 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5928, 7.6507 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.6005, 7.7393 37 / 18
0 6320 ISFJORDEN 62.5786, 7.8020 43 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5488, 7.8819 55 / 11
0 6320 ISFJORDEN 62.6002, 7.6405 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5785, 7.7550 39 / 66
0 6320 ISFJORDEN 62.5608, 7.5840 133 / 46
0 6320 ISFJORDEN 62.5828, 7.7985 43 / 707
0 6320 ISFJORDEN 62.5775, 7.7956 43 / 28
0 6320 ISFJORDEN 62.5445, 7.8900 56 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5415, 7.8988 57 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.6024, 7.6401 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5612, 7.5850 133 / 47
0 6320 ISFJORDEN 62.5716, 7.7964 43 / 668
0 6320 ISFJORDEN 62.5788, 7.8020 43 / 29
0 6320 ISFJORDEN 62.5471, 7.8845 56 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5419, 7.8969 57 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.6001, 7.6430 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5664, 7.8490 53 / 22
0 6320 ISFJORDEN 62.5482, 7.8833 56 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5567, 7.8333 59 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.6008, 7.6439 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5760, 7.9974 50 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5811, 7.5625 127 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5463, 7.8879 56 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5561, 7.8343 59 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.6013, 7.6423 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5745, 7.6558 32 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5908, 7.8953 45 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.5370, 7.8288 52 / 19
0 6320 ISFJORDEN 62.5789, 7.8030 43 / 34
0 6320 ISFJORDEN 62.5432, 7.8938 56 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.5574, 7.8346 59 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.6019, 7.6450 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5766, 7.6646 32 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5995, 7.7413 37 / 24
0 6320 ISFJORDEN 62.5789, 7.8026 43 / 35
0 6320 ISFJORDEN 62.5438, 7.8931 56 / 12
0 6320 ISFJORDEN 62.5573, 7.8335 59 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.6011, 7.6470 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5763, 7.6638 32 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5787, 7.5684 129 / 18
0 6320 ISFJORDEN 62.5781, 7.7973 43 / 37
0 6320 ISFJORDEN 62.5573, 7.8362 59 / 11
0 6320 ISFJORDEN 62.6019, 7.6475 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5814, 7.6911 36 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.5763, 7.8183 52 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.5875, 7.8637 45 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5801, 7.6127 134 / 52
0 6320 ISFJORDEN 62.6005, 7.6334 127 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5790, 7.8035 43 / 39
0 6320 ISFJORDEN 62.5605, 7.8328 60 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.6023, 7.6460 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5817, 7.6936 36 / 15
0 6320 ISFJORDEN 62.5854, 7.7227 38 / 33
0 6320 ISFJORDEN 62.5916, 7.8909 46 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5947, 7.6511 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5939, 7.6247 127 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5782, 7.7955 43 / 41
0 6320 ISFJORDEN 62.5603, 7.8290 60 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.6030, 7.6431 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5779, 7.7956 43 / 530
0 6320 ISFJORDEN 62.5652, 7.5998 134 / 53
0 6320 ISFJORDEN 62.6010, 7.6345 127 / 23
0 6320 ISFJORDEN 62.5778, 7.7981 43 / 42
0 6320 ISFJORDEN 62.5365, 7.8244 60 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.6024, 7.6387 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5853, 7.7319 37 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5817, 7.9909 48 / 17
0 6320 ISFJORDEN 62.5595, 7.5690 132 / 21
0 6320 ISFJORDEN 62.5713, 7.7912 43 / 44
0 6320 ISFJORDEN 62.5584, 7.8294 60 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.6002, 7.6407 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5366, 7.8301 53 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.5835, 7.7484 38 / 29
0 6320 ISFJORDEN 62.6073, 7.6437 133 / 43
0 6320 ISFJORDEN 62.5620, 7.5891 133 / 58
0 6320 ISFJORDEN 62.5697, 7.7745 43 / 50
0 6320 ISFJORDEN 62.5590, 7.8313 60 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.6016, 7.6412 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5368, 7.8306 53 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.5687, 7.7584 40 / 12
0 6320 ISFJORDEN 62.5749, 7.8205 52 / 9
0 6320 ISFJORDEN 62.6020, 7.6413 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5781, 7.7976 43 / 51
0 6320 ISFJORDEN 62.5788, 7.7954 43 / 67
0 6320 ISFJORDEN 62.5581, 7.8318 60 / 10
0 6320 ISFJORDEN 62.6018, 7.6459 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5373, 7.8285 52 / 18
0 6320 ISFJORDEN 62.5916, 7.8967 45 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5691, 7.8570 53 / 68
0 6320 ISFJORDEN 62.5790, 7.8007 43 / 68
0 6320 ISFJORDEN 62.5587, 7.8293 60 / 11
0 6320 ISFJORDEN 62.6015, 7.6398 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5374, 7.8279 52 / 31
0 6320 ISFJORDEN 62.5659, 7.5994 134 / 9
0 6320 ISFJORDEN 62.5788, 7.7981 43 / 60
0 6320 ISFJORDEN 62.5793, 7.8016 43 / 70
0 6320 ISFJORDEN 62.5589, 7.8291 60 / 12
0 6320 ISFJORDEN 62.5993, 7.6416 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5374, 7.8291 52 / 33
0 6320 ISFJORDEN 62.5788, 7.7932 43 / 62
0 6320 ISFJORDEN 62.5784, 7.7990 43 / 72
0 6320 ISFJORDEN 62.5639, 7.8245 61 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5992, 7.6432 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5368, 7.8297 52 / 36
0 6320 ISFJORDEN 62.5631, 7.5928 134 / 56
0 6320 ISFJORDEN 62.5778, 7.7944 43 / 63
0 6320 ISFJORDEN 62.5788, 7.7990 43 / 73
0 6320 ISFJORDEN 62.5648, 7.8237 62 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.6013, 7.6414 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5779, 7.7950 43 / 61
0 6320 ISFJORDEN 62.5753, 7.8197 52 / 39
0 6320 ISFJORDEN 62.5889, 7.5747 126 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5785, 7.7996 43 / 65
0 6320 ISFJORDEN 62.5789, 7.7999 43 / 75
0 6320 ISFJORDEN 62.5424, 7.8266 62 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.6021, 7.6441 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5377, 7.8315 53 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.5717, 7.8096 43 / 117
0 6320 ISFJORDEN 62.6011, 7.6355 127 / 25
0 6320 ISFJORDEN 62.5790, 7.8003 43 / 66
0 6320 ISFJORDEN 62.5780, 7.7936 43 / 77
0 6320 ISFJORDEN 62.5414, 7.8258 62 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5994, 7.6461 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5810, 7.5591 127 / 9
0 6320 ISFJORDEN 62.5706, 7.8501 53 / 41
0 6320 ISFJORDEN 62.5343, 7.9223 57 / 15
0 6320 ISFJORDEN 62.5859, 7.5976 129 / 19
0 6320 ISFJORDEN 62.5790, 7.8038 43 / 78
0 6320 ISFJORDEN 62.5682, 7.8158 63 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.6018, 7.6419 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5757, 7.5676 129 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.5788, 7.7994 43 / 79
0 6320 ISFJORDEN 62.6009, 7.6419 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5625, 7.8254 61 / 14
0 6320 ISFJORDEN 62.5390, 7.8261 62 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5602, 7.5707 132 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5570, 7.5574 130 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5793, 7.8026 43 / 80
0 6320 ISFJORDEN 62.5703, 7.7796 64 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.6108, 7.6345 133 / 29
0 6320 ISFJORDEN 62.5811, 7.5671 129 / 16
0 6320 ISFJORDEN 62.6066, 7.6574 132 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5668, 7.5864 134 / 32
0 6320 ISFJORDEN 62.5788, 7.7546 39 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5704, 7.7805 64 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.6120, 7.6334 133 / 30
0 6320 ISFJORDEN 62.5668, 7.5875 134 / 45
0 6320 ISFJORDEN 62.6055, 7.6510 130 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5730, 7.5339 136 / 11
0 6320 ISFJORDEN 62.5793, 7.8022 43 / 85
0 6320 ISFJORDEN 62.5699, 7.7772 64 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5666, 7.5867 134 / 46
0 6320 ISFJORDEN 62.5790, 7.7952 43 / 89
0 6320 ISFJORDEN 62.5702, 7.7789 64 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.6062, 7.6623 133 / 34
0 6320 ISFJORDEN 62.5716, 7.7949 43 / 668
0 6320 ISFJORDEN 62.5770, 7.7865 43 / 746
0 6320 ISFJORDEN 62.6066, 7.6619 133 / 35
0 6320 ISFJORDEN 62.5893, 7.8028 43 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5741, 7.8036 43 / 95
0 6320 ISFJORDEN 62.5701, 7.7778 64 / 12
0 6320 ISFJORDEN 62.6054, 7.6542 133 / 36
0 6320 ISFJORDEN 62.4964, 7.8067 202 / 11
0 6320 ISFJORDEN 62.5781, 7.7839 43 / 96
0 6320 ISFJORDEN 62.5673, 7.5933 134 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5778, 7.7826 43 / 98
0 6320 ISFJORDEN 62.5675, 7.5979 134 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5642, 7.8407 53 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5781, 7.7828 43 / 99
0 6320 ISFJORDEN 62.5672, 7.5904 134 / 11
0 6320 ISFJORDEN 62.5622, 7.8608 53 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5781, 7.7834 43 / 100
0 6320 ISFJORDEN 62.5671, 7.5894 134 / 16
0 6320 ISFJORDEN 62.5578, 7.8332 60 / 16
0 6320 ISFJORDEN 62.5726, 7.7929 43 / 103
0 6320 ISFJORDEN 62.5681, 7.5932 134 / 23
0 6320 ISFJORDEN 62.5583, 7.8313 60 / 9
0 6320 ISFJORDEN 62.5782, 7.7904 43 / 413
0 6320 ISFJORDEN 62.5561, 7.5499 130 / 19
0 6320 ISFJORDEN 62.5733, 7.7974 43 / 104
0 6320 ISFJORDEN 62.5658, 7.5890 134 / 24
0 6320 ISFJORDEN 62.5640, 7.8537 52 / 64
0 6320 ISFJORDEN 62.5826, 7.7950 43 / 704
0 6320 ISFJORDEN 62.5733, 7.7969 43 / 105
0 6320 ISFJORDEN 62.5656, 7.5886 134 / 25
0 6320 ISFJORDEN 62.5548, 7.8449 52 / 23
0 6320 ISFJORDEN 62.5732, 7.8026 43 / 106
0 6320 ISFJORDEN 62.5673, 7.5891 134 / 36
0 6320 ISFJORDEN 62.5502, 7.8785 55 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5770, 7.6681 34 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5778, 7.7941 43 / 108
0 6320 ISFJORDEN 62.5672, 7.5881 134 / 37
0 6320 ISFJORDEN 62.5800, 7.8529 46 / 16
0 6320 ISFJORDEN 62.5729, 7.7931 43 / 162
0 6320 ISFJORDEN 62.5778, 7.7838 43 / 109
0 6320 ISFJORDEN 62.5655, 7.5893 134 / 38
0 6320 ISFJORDEN 62.5471, 7.8860 56 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5722, 7.7920 43 / 270
0 6320 ISFJORDEN 62.5776, 7.7940 43 / 111
0 6320 ISFJORDEN 62.5381, 7.8298 53 / 33
0 6320 ISFJORDEN 62.5750, 7.7949 43 / 110
0 6320 ISFJORDEN 62.5781, 7.7823 43 / 114
0 6320 ISFJORDEN 62.5932, 7.6384 134 / 42
0 6320 ISFJORDEN 62.5717, 7.8074 43 / 532
0 6320 ISFJORDEN 62.5935, 7.6507 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5874, 7.8076 43 / 737
0 6320 ISFJORDEN 62.5781, 7.7817 43 / 115
0 6320 ISFJORDEN 62.5798, 7.6121 134 / 43
0 6320 ISFJORDEN 62.5711, 7.7950 43 / 653
0 6320 ISFJORDEN 62.5746, 7.8040 43 / 684
0 6320 ISFJORDEN 62.5781, 7.7811 43 / 116
0 6320 ISFJORDEN 62.5928, 7.6342 134 / 44
0 6320 ISFJORDEN 62.5746, 7.8035 43 / 685
0 6320 ISFJORDEN 62.5779, 7.7842 43 / 120
0 6320 ISFJORDEN 62.5765, 7.5380 135 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5057, 7.9362 202 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5778, 7.7822 43 / 126
0 6320 ISFJORDEN 62.5801, 7.7514 39 / 68
0 6320 ISFJORDEN 62.5061, 7.9355 202 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5947, 7.7420 38 / 10
0 6320 ISFJORDEN 62.5788, 7.7964 43 / 133
0 6320 ISFJORDEN 62.5915, 7.9010 46 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5849, 7.7679 38 / 45
0 6320 ISFJORDEN 62.5734, 7.7963 43 / 134
0 6320 ISFJORDEN 62.5842, 7.9584 48 / 10
0 6320 ISFJORDEN 62.5063, 7.9347 202 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5725, 7.8059 43 / 143
0 6320 ISFJORDEN 62.5821, 7.9475 50 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5106, 7.9729 202 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5782, 7.7844 43 / 144
0 6320 ISFJORDEN 62.5788, 7.7926 43 / 146
0 6320 ISFJORDEN 62.5781, 7.7881 43 / 153
0 6320 ISFJORDEN 62.5727, 7.7942 43 / 160
0 6320 ISFJORDEN 62.5836, 7.7973 43 / 721
0 6320 ISFJORDEN 62.5724, 7.8063 43 / 164
0 6320 ISFJORDEN 62.5814, 7.8005 43 / 173
0 6320 ISFJORDEN 62.5590, 7.5649 132 / 20
0 6320 ISFJORDEN 62.5819, 7.8020 43 / 181
0 6320 ISFJORDEN 62.5818, 7.8016 43 / 182
0 6320 ISFJORDEN 62.5839, 7.9263 50 / 11
0 6320 ISFJORDEN 62.5712, 7.8099 43 / 184
0 6320 ISFJORDEN 62.5424, 7.8948 57 / 19
0 6320 ISFJORDEN 62.5782, 7.7850 43 / 194
0 6320 ISFJORDEN 62.5774, 7.7935 43 / 208
0 6320 ISFJORDEN 62.6059, 7.6549 133 / 45
0 6320 ISFJORDEN 62.5782, 7.7874 43 / 223
0 6320 ISFJORDEN 62.5793, 7.8063 43 / 262
0 6320 ISFJORDEN 62.5724, 7.5344 136 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5696, 7.7737 43 / 277
0 6320 ISFJORDEN 62.5434, 7.8949 57 / 16
0 6320 ISFJORDEN 62.5814, 7.8020 43 / 297
0 6320 ISFJORDEN 62.5787, 7.7751 41 / 19
0 6320 ISFJORDEN 62.5779, 7.5484 126 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5373, 7.8306 53 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5715, 7.8062 43 / 575
0 6320 ISFJORDEN 62.5707, 7.5705 127 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5724, 7.6512 30 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5733, 7.7952 43 / 591
0 6320 ISFJORDEN 62.5624, 7.5784 133 / 13
0 6320 ISFJORDEN 62.5772, 7.5679 129 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5776, 7.7819 43 / 592
0 6320 ISFJORDEN 62.5897, 7.6533 31 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5777, 7.7815 43 / 593
0 6320 ISFJORDEN 62.5902, 7.6541 31 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5776, 7.7811 43 / 594
0 6320 ISFJORDEN 62.5579, 7.5723 132 / 22
0 6320 ISFJORDEN 62.5712, 7.8120 52 / 51
0 6320 ISFJORDEN 62.5778, 7.7929 43 / 600
0 6320 ISFJORDEN 62.5776, 7.7931 43 / 600
0 6320 ISFJORDEN 62.5794, 7.7556 39 / 71
0 6320 ISFJORDEN 62.5777, 7.7929 43 / 600
0 6320 ISFJORDEN 62.5461, 7.8298 43 / 616
0 6320 ISFJORDEN 62.5797, 7.7558 39 / 72
0 6320 ISFJORDEN 62.5784, 7.7960 43 / 137
0 6320 ISFJORDEN 62.5784, 7.7963 43 / 137
0 6320 ISFJORDEN 62.5778, 7.7935 43 / 631
0 6320 ISFJORDEN 62.5811, 7.8019 43 / 655
0 6320 ISFJORDEN 62.5796, 7.8229 45 / 59
0 6320 ISFJORDEN 62.5781, 7.7956 43 / 41
0 6320 ISFJORDEN 62.5769, 7.7685 40 / 19
0 6320 ISFJORDEN 62.5764, 7.8022 43 / 636
0 6320 ISFJORDEN 62.5956, 7.6467 24 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5822, 7.7974 43 / 701
0 6320 ISFJORDEN 62.5781, 7.7953 43 / 41
0 6320 ISFJORDEN 62.5810, 7.8124 44 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5820, 7.8098 44 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5790, 7.8140 44 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5991, 7.7406 37 / 12
0 6320 ISFJORDEN 62.5805, 7.8085 44 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5884, 7.8142 44 / 26
0 6320 ISFJORDEN 62.5800, 7.8163 44 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5766, 7.8489 46 / 12
0 6320 ISFJORDEN 62.5588, 7.5670 132 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5826, 7.7956 43 / 705
0 6320 ISFJORDEN 62.5796, 7.8163 44 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.5849, 7.7666 38 / 45
0 6320 ISFJORDEN 62.5916, 7.6498 30 / 17
0 6320 ISFJORDEN 62.5805, 7.8174 44 / 11
0 6320 ISFJORDEN 62.5921, 7.6503 30 / 18
0 6320 ISFJORDEN 62.5804, 7.8142 44 / 14
0 6320 ISFJORDEN 62.5921, 7.6491 30 / 19
0 6320 ISFJORDEN 62.5797, 7.8098 44 / 16
0 6320 ISFJORDEN 62.5944, 7.6521 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5800, 7.8171 44 / 17
0 6320 ISFJORDEN 62.5867, 7.8085 43 / 737
0 6320 ISFJORDEN 62.5942, 7.6547 30 / 20
0 6320 ISFJORDEN 62.5797, 7.8091 44 / 18
0 6320 ISFJORDEN 62.5789, 7.7929 43 / 132
0 6320 ISFJORDEN 62.5798, 7.8102 44 / 20
0 6320 ISFJORDEN 62.5775, 7.7914 43 / 175
0 6320 ISFJORDEN 62.5797, 7.5572 127 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5836, 7.7985 43 / 726
0 6320 ISFJORDEN 62.5798, 7.8110 44 / 21
0 6320 ISFJORDEN 62.5770, 7.7882 43 / 191
0 6320 ISFJORDEN 62.6024, 7.6329 127 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5778, 7.7853 43 / 341
0 6320 ISFJORDEN 62.5708, 7.5682 129 / 10
0 6320 ISFJORDEN 62.5783, 7.7984 43 / 21
0 6320 ISFJORDEN 62.5604, 7.5679 132 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5741, 7.6556 32 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5795, 7.8140 44 / 28
0 6320 ISFJORDEN 62.5805, 7.7449 38 / 59
0 6320 ISFJORDEN 62.5779, 7.7994 43 / 156
0 6320 ISFJORDEN 62.5591, 7.5678 132 / 12
0 6320 ISFJORDEN 62.5810, 7.6569 32 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5796, 7.8146 44 / 29
0 6320 ISFJORDEN 62.5790, 7.8054 43 / 159
0 6320 ISFJORDEN 62.5655, 7.5798 133 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5774, 7.6697 34 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5796, 7.8150 44 / 30
0 6320 ISFJORDEN 62.5801, 7.8200 45 / 14
0 6320 ISFJORDEN 62.5977, 7.6419 134 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5789, 7.6777 35 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5815, 7.8107 44 / 53
0 6320 ISFJORDEN 62.5796, 7.8157 44 / 31
0 6320 ISFJORDEN 62.5810, 7.8340 45 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5642, 7.5952 134 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5807, 7.6866 36 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5788, 7.5663 129 / 12
0 6320 ISFJORDEN 62.5784, 7.8128 44 / 32
0 6320 ISFJORDEN 62.5818, 7.8339 45 / 15
0 6320 ISFJORDEN 62.5708, 7.5993 134 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5857, 7.7388 37 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5798, 7.8076 44 / 33
0 6320 ISFJORDEN 62.5733, 7.8019 43 / 152
0 6320 ISFJORDEN 62.5670, 7.5866 134 / 32
0 6320 ISFJORDEN 62.5826, 7.7055 38 / 9
0 6320 ISFJORDEN 62.5793, 7.8158 44 / 34
0 6320 ISFJORDEN 62.5672, 7.5886 134 / 33
0 6320 ISFJORDEN 62.5857, 7.7634 38 / 56
0 6320 ISFJORDEN 62.5706, 7.6426 29 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5787, 7.7551 39 / 73
0 6320 ISFJORDEN 62.5810, 7.8469 46 / 41
0 6320 ISFJORDEN 62.5799, 7.8136 44 / 35
0 6320 ISFJORDEN 62.5850, 7.7659 38 / 45
0 6320 ISFJORDEN 62.5791, 7.7553 39 / 74
0 6320 ISFJORDEN 62.5799, 7.8152 44 / 36
0 6320 ISFJORDEN 62.5699, 7.6424 29 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5789, 7.8070 44 / 37
0 6320 ISFJORDEN 62.5805, 7.7483 39 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5800, 7.8146 44 / 39
0 6320 ISFJORDEN 62.5786, 7.7694 39 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5784, 7.8134 44 / 41
0 6320 ISFJORDEN 62.5794, 7.7508 39 / 37
0 6320 ISFJORDEN 62.5784, 7.8140 44 / 42
0 6320 ISFJORDEN 62.5830, 7.5692 128 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5787, 7.7712 41 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5744, 7.8034 43 / 95
0 6320 ISFJORDEN 62.5819, 7.8104 44 / 45
0 6320 ISFJORDEN 62.5788, 7.7797 42 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5916, 7.9003 45 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5807, 7.8310 45 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5730, 7.8049 43 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5819, 7.9927 50 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5481, 7.8788 55 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5918, 7.8961 45 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5822, 7.9296 50 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5807, 7.8291 45 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5698, 7.7758 43 / 30
0 6320 ISFJORDEN 62.5822, 7.9497 50 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5953, 7.6505 24 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5853, 7.7285 37 / 23
0 6320 ISFJORDEN 62.5786, 7.8327 45 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5799, 7.8286 45 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.5783, 7.7958 43 / 137
0 6320 ISFJORDEN 62.5561, 7.8577 54 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5820, 7.8252 45 / 9
0 6320 ISFJORDEN 62.5398, 7.8266 60 / 14
0 6320 ISFJORDEN 62.5819, 7.8077 44 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5801, 7.8332 45 / 10
0 6320 ISFJORDEN 62.5822, 7.8068 44 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5826, 7.8395 45 / 11
0 6320 ISFJORDEN 62.6058, 7.6539 133 / 44
0 6320 ISFJORDEN 62.5639, 7.8226 62 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5800, 7.8229 45 / 17
0 6320 ISFJORDEN 62.5794, 7.8165 44 / 23
0 6320 ISFJORDEN 62.5392, 7.8256 62 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5801, 7.8178 45 / 20
0 6320 ISFJORDEN 62.5786, 7.8070 44 / 47
0 6320 ISFJORDEN 62.5359, 7.8234 60 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5966, 7.6476 24 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5801, 7.8240 45 / 22
0 6320 ISFJORDEN 62.6027, 7.8372 45 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5569, 7.8347 59 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5955, 7.6516 24 / 36
0 6320 ISFJORDEN 62.5804, 7.8302 45 / 23
0 6320 ISFJORDEN 62.5812, 7.8334 45 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5564, 7.8466 59 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5798, 7.8189 45 / 26
0 6320 ISFJORDEN 62.5712, 7.6429 29 / 24
0 6320 ISFJORDEN 62.5804, 7.8288 45 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5625, 7.8325 60 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5619, 7.5858 133 / 53
0 6320 ISFJORDEN 62.6064, 7.6586 132 / 23
0 6320 ISFJORDEN 62.5799, 7.8196 45 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5795, 7.8246 45 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5619, 7.5847 133 / 49
0 6320 ISFJORDEN 62.5765, 7.8035 43 / 689
0 6320 ISFJORDEN 62.5814, 7.8267 45 / 29
0 6320 ISFJORDEN 62.5460, 7.8304 43 / 654
0 6320 ISFJORDEN 62.5804, 7.8321 45 / 10
0 6320 ISFJORDEN 62.5628, 7.8273 61 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.5793, 7.8283 45 / 31
0 6320 ISFJORDEN 62.5821, 7.8337 45 / 15
0 6320 ISFJORDEN 62.5783, 7.7939 43 / 686
0 6320 ISFJORDEN 62.5803, 7.8338 45 / 32
0 6320 ISFJORDEN 62.6057, 7.6529 133 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5817, 7.8354 45 / 33
0 6320 ISFJORDEN 62.5806, 7.8364 46 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5352, 7.8303 53 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.5787, 7.8320 45 / 34
0 6320 ISFJORDEN 62.5827, 7.7965 43 / 723
0 6320 ISFJORDEN 62.5798, 7.8493 46 / 11
0 6320 ISFJORDEN 62.5792, 7.8313 45 / 37
0 6320 ISFJORDEN 62.5827, 7.7960 43 / 722
0 6320 ISFJORDEN 62.5804, 7.8619 47 / 9
0 6320 ISFJORDEN 62.5690, 7.8395 53 / 63
0 6320 ISFJORDEN 62.5799, 7.8248 45 / 38
0 6320 ISFJORDEN 62.5802, 7.8849 47 / 10
0 6320 ISFJORDEN 62.6074, 7.6441 133 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5787, 7.8333 45 / 39
0 6320 ISFJORDEN 62.5825, 7.9178 50 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.6071, 7.6593 132 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5791, 7.8327 45 / 40
0 6320 ISFJORDEN 62.5708, 7.8689 51 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5564, 7.8569 54 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5901, 7.6542 31 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5633, 7.5347 130 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5791, 7.8331 45 / 41
0 6320 ISFJORDEN 62.5703, 7.8256 52 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5902, 7.6545 31 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5940, 7.6314 134 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5703, 7.6416 29 / 13
0 6320 ISFJORDEN 62.5819, 7.8355 45 / 43
0 6320 ISFJORDEN 62.5768, 7.8150 52 / 22
0 6320 ISFJORDEN 62.5954, 7.6530 24 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5659, 7.5998 134 / 9
0 6320 ISFJORDEN 62.5706, 7.6374 29 / 14
0 6320 ISFJORDEN 62.5799, 7.8293 45 / 44
0 6320 ISFJORDEN 62.5709, 7.8340 52 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5702, 7.6375 29 / 22
0 6320 ISFJORDEN 62.5796, 7.8217 45 / 45
0 6320 ISFJORDEN 62.5751, 7.8190 52 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5816, 7.8260 45 / 47
0 6320 ISFJORDEN 62.5705, 7.8540 53 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5792, 7.7512 40 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5950, 7.6553 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5815, 7.8360 45 / 48
0 6320 ISFJORDEN 62.5707, 7.8475 53 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5941, 7.6536 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5800, 7.8224 45 / 50
0 6320 ISFJORDEN 62.5822, 7.7011 38 / 46
0 6320 ISFJORDEN 62.5708, 7.8456 53 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5943, 7.6543 30 / 21
0 6320 ISFJORDEN 62.5709, 7.8644 45 / 56
0 6320 ISFJORDEN 62.5932, 7.6537 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5801, 7.8265 45 / 57
0 6320 ISFJORDEN 62.5445, 7.8893 56 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5933, 7.6545 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5825, 7.8360 46 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5417, 7.8976 57 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5687, 7.5935 134 / 59
0 6320 ISFJORDEN 62.5824, 7.7964 43 / 716
0 6320 ISFJORDEN 62.5936, 7.6557 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5793, 7.8425 46 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5833, 7.7498 38 / 29
0 6320 ISFJORDEN 62.5573, 7.8317 59 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5950, 7.6521 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.6184, 7.7369 37 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5599, 7.8294 60 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5687, 7.5957 134 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5713, 7.6476 30 / 13
0 6320 ISFJORDEN 62.5950, 7.6534 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5794, 7.8435 46 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5852, 7.7270 37 / 25
0 6320 ISFJORDEN 62.5792, 7.7561 39 / 50
0 6320 ISFJORDEN 62.5941, 7.6568 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5795, 7.8414 46 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.5804, 7.6855 36 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5789, 7.7558 39 / 51
0 6320 ISFJORDEN 62.5961, 7.6459 24 / 33
0 6320 ISFJORDEN 62.5904, 7.6535 30 / 22
0 6320 ISFJORDEN 62.5800, 7.8521 46 / 10
0 6320 ISFJORDEN 62.5834, 7.6663 34 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5750, 7.6556 32 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5796, 7.8486 46 / 11
0 6320 ISFJORDEN 62.5783, 7.7562 40 / 41
0 6320 ISFJORDEN 62.5795, 7.8475 46 / 13
0 6320 ISFJORDEN 62.5813, 7.8393 46 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5830, 7.7952 43 / 731
0 6320 ISFJORDEN 62.5757, 7.6581 32 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5815, 7.8358 46 / 19
0 6320 ISFJORDEN 62.5783, 7.7920 43 / 671
0 6320 ISFJORDEN 62.5830, 7.7959 43 / 731
0 6320 ISFJORDEN 62.5792, 7.8410 46 / 20
0 6320 ISFJORDEN 62.5712, 7.8431 53 / 57
0 6320 ISFJORDEN 62.5830, 7.7965 43 / 731
0 6320 ISFJORDEN 62.5774, 7.6701 34 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5802, 7.8534 46 / 21
0 6320 ISFJORDEN 62.5784, 7.6749 35 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5800, 7.8516 46 / 22
0 6320 ISFJORDEN 62.5811, 7.5521 126 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.6029, 7.6399 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5795, 7.6783 35 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5801, 7.8509 46 / 26
0 6320 ISFJORDEN 62.5779, 7.7935 43 / 77
0 6320 ISFJORDEN 62.5792, 7.6791 35 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5800, 7.8504 46 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5613, 7.5854 133 / 48
0 6320 ISFJORDEN 62.5781, 7.7931 43 / 82
0 6320 ISFJORDEN 62.5811, 7.6886 36 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5781, 7.8515 46 / 31
0 6320 ISFJORDEN 62.5706, 7.8022 43 / 672
0 6320 ISFJORDEN 62.5732, 7.8044 43 / 267
0 6320 ISFJORDEN 62.5777, 7.7870 43 / 94
0 6320 ISFJORDEN 62.5859, 7.6783 36 / 25
0 6320 ISFJORDEN 62.5785, 7.8515 46 / 32
0 6320 ISFJORDEN 62.6016, 7.6443 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5782, 7.7920 43 / 671
0 6320 ISFJORDEN 62.5372, 7.8298 52 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5713, 7.8302 52 / 56
0 6320 ISFJORDEN 62.5816, 7.6945 36 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5796, 7.8409 46 / 33
0 6320 ISFJORDEN 62.5948, 7.6494 30 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.5593, 7.8571 53 / 56
0 6320 ISFJORDEN 62.5807, 7.6842 36 / 9
0 6320 ISFJORDEN 62.5805, 7.6836 36 / 10
0 6320 ISFJORDEN 62.5821, 7.7955 43 / 743
0 6320 ISFJORDEN 62.5815, 7.6922 36 / 11
0 6320 ISFJORDEN 62.5801, 7.8539 47 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5782, 7.7734 41 / 13
0 6320 ISFJORDEN 62.5813, 7.6386 29 / 28
0 6320 ISFJORDEN 62.5819, 7.6942 36 / 12
0 6320 ISFJORDEN 62.5800, 7.8572 47 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5955, 7.6555 24 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5821, 7.6946 36 / 13
0 6320 ISFJORDEN 62.5803, 7.8722 47 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5808, 7.6857 36 / 14
0 6320 ISFJORDEN 62.5800, 7.8640 47 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5753, 7.8908 47 / 9
0 6320 ISFJORDEN 62.5822, 7.7956 43 / 743
0 6320 ISFJORDEN 62.5817, 7.6931 36 / 16
0 6320 ISFJORDEN 62.5797, 7.8846 47 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.5364, 7.8248 43 / 14
0 6320 ISFJORDEN 62.5800, 7.8676 47 / 9
0 6320 ISFJORDEN 62.5779, 7.7553 39 / 52
0 6320 ISFJORDEN 62.5917, 7.8952 45 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5800, 7.8822 47 / 13
0 6320 ISFJORDEN 62.5571, 7.5611 130 / 10
0 6320 ISFJORDEN 62.5656, 7.8229 62 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.5800, 7.8595 47 / 14
0 6320 ISFJORDEN 62.5778, 7.7939 43 / 108
0 6320 ISFJORDEN 62.5924, 7.6546 30 / 16
0 6320 ISFJORDEN 62.5651, 7.8230 62 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5858, 7.7387 37 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5822, 7.9049 47 / 15
0 6320 ISFJORDEN 62.5778, 7.7942 43 / 108
0 6320 ISFJORDEN 62.5835, 7.7126 37 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5801, 7.8583 47 / 23
0 6320 ISFJORDEN 62.5780, 7.7936 43 / 77
0 6320 ISFJORDEN 62.5784, 7.7678 40 / 29
0 6320 ISFJORDEN 62.5331, 7.8909 56 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5853, 7.7355 37 / 10
0 6320 ISFJORDEN 62.5800, 7.8588 47 / 25
0 6320 ISFJORDEN 62.5764, 7.8032 43 / 689
0 6320 ISFJORDEN 62.5863, 7.7324 37 / 11
0 6320 ISFJORDEN 62.5802, 7.8810 47 / 26
0 6320 ISFJORDEN 62.5708, 7.8107 43 / 269
0 6320 ISFJORDEN 62.5853, 7.7311 37 / 12
0 6320 ISFJORDEN 62.5800, 7.8615 47 / 29
0 6320 ISFJORDEN 62.5780, 7.7546 39 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.5834, 7.7116 37 / 13
0 6320 ISFJORDEN 62.5800, 7.8608 47 / 30
0 6320 ISFJORDEN 62.6107, 7.6902 142 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5859, 7.7316 37 / 14
0 6320 ISFJORDEN 62.5804, 7.8703 47 / 31
0 6320 ISFJORDEN 62.5813, 7.6690 33 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.6054, 7.6699 140 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5859, 7.7358 37 / 15
0 6320 ISFJORDEN 62.5803, 7.8697 47 / 33
0 6320 ISFJORDEN 62.5759, 7.5388 135 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5814, 7.6693 33 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.6055, 7.6696 140 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5859, 7.7364 37 / 16
0 6320 ISFJORDEN 62.5801, 7.8548 47 / 35
0 6320 ISFJORDEN 62.5846, 7.6724 35 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5805, 7.5465 126 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.6102, 7.6875 141 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5817, 7.9914 48 / 28
0 6320 ISFJORDEN 62.5850, 7.7531 38 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5804, 7.8710 47 / 40
0 6320 ISFJORDEN 62.5797, 7.7563 39 / 65
0 6320 ISFJORDEN 62.5848, 7.7229 38 / 60
0 6320 ISFJORDEN 62.6103, 7.6874 141 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5841, 7.7436 38 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5780, 7.7617 39 / 12
0 6320 ISFJORDEN 62.5981, 7.7396 38 / 25
0 6320 ISFJORDEN 62.5368, 7.8253 41 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.6051, 7.6677 140 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5818, 7.6964 38 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5840, 7.9499 48 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5951, 7.7421 38 / 28
0 6320 ISFJORDEN 62.5345, 7.8262 52 / 61
0 6320 ISFJORDEN 62.5785, 7.6747 35 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.6112, 7.6934 137 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5823, 7.6989 38 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5846, 7.9481 48 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5832, 7.8028 43 / 568
0 6320 ISFJORDEN 62.5342, 7.8261 52 / 62
0 6320 ISFJORDEN 62.5785, 7.6746 35 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5781, 7.7660 40 / 22
0 6320 ISFJORDEN 62.5852, 7.7435 38 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5840, 7.9539 48 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5782, 7.7860 43 / 679
0 6320 ISFJORDEN 62.5704, 7.7901 43 / 576
0 6320 ISFJORDEN 62.5828, 7.7089 38 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5824, 7.9062 48 / 16
0 6320 ISFJORDEN 62.5811, 7.8133 44 / 49
0 6320 ISFJORDEN 62.5833, 7.7103 38 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.5813, 7.9933 48 / 18
0 6320 ISFJORDEN 62.5793, 7.8418 46 / 37
0 6320 ISFJORDEN 62.5919, 7.9166 44 / 11
0 6320 ISFJORDEN 62.5814, 7.9942 48 / 20
0 6320 ISFJORDEN 62.5873, 7.8583 47 / 39
0 6320 ISFJORDEN 62.5857, 7.7454 38 / 10
0 6320 ISFJORDEN 62.5823, 7.9501 50 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5705, 7.6369 29 / 29
0 6320 ISFJORDEN 62.5844, 7.9481 48 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5762, 7.9977 48 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5837, 7.7171 38 / 13
0 6320 ISFJORDEN 62.5825, 7.9173 50 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5733, 7.7988 43 / 161
0 6320 ISFJORDEN 62.5825, 7.7027 38 / 14
0 6320 ISFJORDEN 62.5710, 7.8716 51 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5818, 7.9938 48 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5848, 7.7219 38 / 15
0 6320 ISFJORDEN 62.5699, 7.8261 52 / 58
0 6320 ISFJORDEN 62.5693, 7.6273 29 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5821, 7.9920 48 / 26
0 6320 ISFJORDEN 62.5850, 7.7244 38 / 17
0 6320 ISFJORDEN 62.5736, 7.8254 52 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5817, 7.9922 48 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5377, 7.8299 53 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5804, 7.8137 44 / 44
0 6320 ISFJORDEN 62.5846, 7.7224 38 / 18
0 6320 ISFJORDEN 62.5770, 7.8137 52 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5819, 7.9931 48 / 24
0 6320 ISFJORDEN 62.5851, 7.7637 38 / 19
0 6320 ISFJORDEN 62.5744, 7.8182 52 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5832, 7.9891 48 / 25
0 6320 ISFJORDEN 62.5716, 7.8559 53 / 66
0 6320 ISFJORDEN 62.5836, 7.8026 43 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.5835, 7.7140 38 / 30
0 6320 ISFJORDEN 62.5726, 7.8236 52 / 10
0 6320 ISFJORDEN 62.5917, 7.6505 30 / 14
0 6320 ISFJORDEN 62.5851, 7.7349 38 / 32
0 6320 ISFJORDEN 62.5729, 7.8232 52 / 12
0 6320 ISFJORDEN 62.6011, 7.6313 127 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5919, 7.6515 30 / 15
0 6320 ISFJORDEN 62.5814, 7.9929 48 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5828, 7.7064 38 / 36
0 6320 ISFJORDEN 62.5722, 7.8230 52 / 15
0 6320 ISFJORDEN 62.5722, 7.8265 52 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5805, 7.8743 47 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5842, 7.9655 49 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5726, 7.8229 52 / 17
0 6320 ISFJORDEN 62.5842, 7.9646 49 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5383, 7.8287 53 / 36
0 6320 ISFJORDEN 62.5737, 7.8239 52 / 26
0 6320 ISFJORDEN 62.5759, 7.9982 49 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5972, 7.7401 38 / 44
0 6320 ISFJORDEN 62.5718, 7.8267 52 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5760, 7.9971 49 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5787, 7.7647 39 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5754, 7.8206 52 / 29
0 6320 ISFJORDEN 62.5804, 7.9163 49 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.5786, 7.7703 39 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5740, 7.8217 52 / 30
0 6320 ISFJORDEN 62.5818, 7.9933 49 / 12
0 6320 ISFJORDEN 62.5721, 7.5502 131 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5775, 7.7611 39 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5763, 7.8164 52 / 35
0 6320 ISFJORDEN 62.5759, 7.9979 49 / 12
0 6320 ISFJORDEN 62.5721, 7.5502 131 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5782, 7.7690 39 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5754, 7.8177 52 / 37
0 6320 ISFJORDEN 62.5835, 7.9511 48 / 12
0 6320 ISFJORDEN 62.5759, 7.9975 49 / 18
0 6320 ISFJORDEN 62.5729, 7.8255 52 / 38
0 6320 ISFJORDEN 62.5822, 7.9906 50 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5810, 7.7475 39 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.5714, 7.8283 52 / 43
0 6320 ISFJORDEN 62.6014, 7.6348 127 / 28
0 6320 ISFJORDEN 62.5376, 7.8296 53 / 29
0 6320 ISFJORDEN 62.5726, 7.7939 43 / 160
0 6320 ISFJORDEN 62.5796, 7.7505 39 / 11
0 6320 ISFJORDEN 62.5635, 7.8626 52 / 44
0 6320 ISFJORDEN 62.5966, 7.6476 24 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.6005, 7.6347 127 / 21
0 6320 ISFJORDEN 62.5363, 7.8270 53 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.5829, 7.7955 43 / 731
0 6320 ISFJORDEN 62.5776, 7.7632 39 / 13
0 6320 ISFJORDEN 62.5639, 7.8627 52 / 46
0 6320 ISFJORDEN 62.5710, 7.6415 29 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5476, 7.8319 61 / 16
0 6320 ISFJORDEN 62.5317, 7.9248 58 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5781, 7.7882 43 / 153
0 6320 ISFJORDEN 62.5830, 7.7961 43 / 731
0 6320 ISFJORDEN 62.5781, 7.7626 39 / 15
0 6320 ISFJORDEN 62.5642, 7.8629 52 / 47
0 6320 ISFJORDEN 62.6014, 7.6438 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5362, 7.9168 58 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5822, 7.7950 43 / 710
0 6320 ISFJORDEN 62.5830, 7.7967 43 / 731
0 6320 ISFJORDEN 62.5787, 7.7624 39 / 23
0 6320 ISFJORDEN 62.5714, 7.6434 29 / 21
0 6320 ISFJORDEN 62.6018, 7.6341 127 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5258, 7.9315 58 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.5773, 7.7877 43 / 191
0 6320 ISFJORDEN 62.5702, 7.8545 53 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5780, 7.7655 39 / 26
0 6320 ISFJORDEN 62.5340, 7.8262 52 / 49
0 6320 ISFJORDEN 62.5922, 7.6530 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5998, 7.6451 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.6013, 7.6328 127 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5260, 7.9353 58 / 11
0 6320 ISFJORDEN 62.5799, 7.8250 45 / 38
0 6320 ISFJORDEN 62.5777, 7.7887 43 / 191
0 6320 ISFJORDEN 62.5506, 7.8832 55 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5780, 7.7632 39 / 28
0 6320 ISFJORDEN 62.6040, 7.6647 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5306, 7.9256 58 / 12
0 6320 ISFJORDEN 62.5233, 7.8131 43 / 10
0 6320 ISFJORDEN 62.5706, 7.8524 53 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.6044, 7.6645 30 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5352, 7.9195 58 / 20
0 6320 ISFJORDEN 62.5716, 7.8412 53 / 61
0 6320 ISFJORDEN 62.5826, 7.7978 43 / 708
0 6320 ISFJORDEN 62.5797, 7.7512 39 / 30
0 6320 ISFJORDEN 62.5703, 7.8543 53 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5637, 7.8374 53 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.6039, 7.6636 30 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5796, 7.8283 45 / 30
0 6320 ISFJORDEN 62.5766, 7.8500 46 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5805, 7.7503 39 / 31
0 6320 ISFJORDEN 62.5707, 7.8467 53 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5808, 7.5548 126 / 10
0 6320 ISFJORDEN 62.5613, 7.8368 60 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.6043, 7.6636 30 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5766, 7.7700 39 / 32
0 6320 ISFJORDEN 62.5673, 7.8386 53 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5794, 7.5506 126 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5771, 7.6665 32 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5820, 7.5732 128 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5779, 7.7608 39 / 33
0 6320 ISFJORDEN 62.5707, 7.8481 53 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5815, 7.6917 36 / 17
0 6320 ISFJORDEN 62.5380, 7.8260 59 / 14
0 6320 ISFJORDEN 62.5803, 7.7504 39 / 34
0 6320 ISFJORDEN 62.5708, 7.8449 53 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5807, 7.5584 127 / 24
0 6320 ISFJORDEN 62.5978, 7.7418 38 / 25
0 6320 ISFJORDEN 62.5729, 7.8070 43 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5710, 7.7915 43 / 44
0 6320 ISFJORDEN 62.5784, 7.7555 39 / 36
0 6320 ISFJORDEN 62.5710, 7.8534 53 / 10
0 6320 ISFJORDEN 62.5810, 7.5594 127 / 9
0 6320 ISFJORDEN 62.5794, 7.7511 39 / 37
0 6320 ISFJORDEN 62.5650, 7.8616 53 / 12
0 6320 ISFJORDEN 62.5801, 7.5644 127 / 11
0 6320 ISFJORDEN 62.5787, 7.7539 39 / 39
0 6320 ISFJORDEN 62.5713, 7.8415 53 / 74
0 6320 ISFJORDEN 62.5794, 7.5636 127 / 26
0 6320 ISFJORDEN 62.5665, 7.8485 53 / 60
0 6320 ISFJORDEN 62.5777, 7.7694 39 / 40
0 6320 ISFJORDEN 62.5708, 7.8498 53 / 14
0 6320 ISFJORDEN 62.5766, 7.5683 129 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.6071, 7.6441 133 / 40
0 6320 ISFJORDEN 62.5802, 7.7498 39 / 45
0 6320 ISFJORDEN 62.5711, 7.8426 53 / 21
0 6320 ISFJORDEN 62.5862, 7.5995 129 / 15
0 6320 ISFJORDEN 62.5627, 7.5929 134 / 57
0 6320 ISFJORDEN 62.5793, 7.7505 39 / 46
0 6320 ISFJORDEN 62.5670, 7.8478 53 / 23
0 6320 ISFJORDEN 62.5788, 7.5668 129 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.4917, 7.9811 202 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5589, 7.8304 60 / 15
0 6320 ISFJORDEN 62.5709, 7.8513 53 / 24
0 6320 ISFJORDEN 62.5580, 7.5602 130 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5781, 7.7571 40 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5642, 7.8419 53 / 26
0 6320 ISFJORDEN 62.5571, 7.5578 130 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5570, 7.5698 132 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5780, 7.7589 40 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5692, 7.8566 53 / 31
0 6320 ISFJORDEN 62.5573, 7.5585 130 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5782, 7.7673 40 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5650, 7.8627 53 / 37
0 6320 ISFJORDEN 62.5550, 7.5601 130 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5708, 7.8492 53 / 62
0 6320 ISFJORDEN 62.5784, 7.7665 40 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5688, 7.8569 53 / 38
0 6320 ISFJORDEN 62.5565, 7.5544 130 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5784, 7.7601 40 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5716, 7.8383 53 / 39
0 6320 ISFJORDEN 62.5573, 7.5594 130 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.5823, 7.8081 44 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.6068, 7.6417 133 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5703, 7.8459 53 / 40
0 6320 ISFJORDEN 62.5570, 7.5566 130 / 9
0 6320 ISFJORDEN 62.6074, 7.6423 133 / 51
0 6320 ISFJORDEN 62.5791, 7.7510 40 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5674, 7.8601 53 / 45
0 6320 ISFJORDEN 62.5694, 7.5480 131 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5674, 7.5911 134 / 51
0 6320 ISFJORDEN 62.5472, 7.8309 61 / 9
0 6320 ISFJORDEN 62.5791, 7.7530 40 / 13
0 6320 ISFJORDEN 62.5641, 7.8387 53 / 47
0 6320 ISFJORDEN 62.5592, 7.5655 132 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5801, 7.8556 47 / 45
0 6320 ISFJORDEN 62.5939, 7.6518 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5777, 7.7655 40 / 14
0 6320 ISFJORDEN 62.5642, 7.8382 53 / 48
0 6320 ISFJORDEN 62.5592, 7.5670 132 / 18
0 6320 ISFJORDEN 62.5792, 7.7525 40 / 15
0 6320 ISFJORDEN 62.5712, 7.8421 53 / 49
0 6320 ISFJORDEN 62.5615, 7.5755 133 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5585, 7.5633 130 / 15
0 6320 ISFJORDEN 62.5478, 7.8829 56 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5783, 7.7654 40 / 16
0 6320 ISFJORDEN 62.5643, 7.5851 133 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5777, 7.7663 40 / 17
0 6320 ISFJORDEN 62.5714, 7.8399 53 / 53
0 6320 ISFJORDEN 62.6117, 7.6322 133 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5576, 7.5590 130 / 12
0 6320 ISFJORDEN 62.5961, 7.6469 24 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5798, 7.8876 47 / 24
0 6320 ISFJORDEN 62.5833, 7.7984 43 / 711
0 6320 ISFJORDEN 62.5782, 7.7978 43 / 51
0 6320 ISFJORDEN 62.5777, 7.7661 40 / 18
0 6320 ISFJORDEN 62.5360, 7.8274 53 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.5623, 7.5788 133 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5959, 7.6478 24 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5782, 7.7976 43 / 51
0 6320 ISFJORDEN 62.5799, 7.8594 47 / 14
0 6320 ISFJORDEN 62.5770, 7.7684 40 / 19
0 6320 ISFJORDEN 62.5366, 7.8283 53 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.5639, 7.5836 133 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.6010, 7.6455 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.6069, 7.6429 133 / 39
0 6320 ISFJORDEN 62.5780, 7.7678 40 / 21
0 6320 ISFJORDEN 62.5359, 7.8299 53 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.5668, 7.5846 133 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.6002, 7.6436 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.6070, 7.6435 133 / 40
0 6320 ISFJORDEN 62.5619, 7.5919 134 / 55
0 6320 ISFJORDEN 62.5777, 7.7768 41 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5780, 7.7660 40 / 22
0 6320 ISFJORDEN 62.5364, 7.8300 53 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.6014, 7.6406 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5834, 7.9509 48 / 21
0 6320 ISFJORDEN 62.5582, 7.5628 130 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5786, 7.7656 40 / 25
0 6320 ISFJORDEN 62.5369, 7.8301 53 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.6075, 7.6432 133 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5998, 7.6405 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5577, 7.5613 130 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5826, 7.7954 43 / 705
0 6320 ISFJORDEN 62.5796, 7.7517 40 / 26
0 6320 ISFJORDEN 62.5365, 7.8313 53 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.6011, 7.6448 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5601, 7.5705 132 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5791, 7.5463 126 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5790, 7.8085 44 / 9
0 6320 ISFJORDEN 62.5682, 7.5847 133 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5779, 7.7596 40 / 32
0 6320 ISFJORDEN 62.5369, 7.8315 53 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.6024, 7.6481 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.6004, 7.6401 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5773, 7.5686 129 / 20
0 6320 ISFJORDEN 62.5860, 7.5982 129 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5784, 7.7709 41 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5371, 7.8313 53 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.5988, 7.6437 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5765, 7.8031 43 / 689
0 6320 ISFJORDEN 62.5907, 7.5804 135 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.6055, 7.7381 38 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5783, 7.7743 41 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5370, 7.8312 53 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.5984, 7.6452 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5651, 7.5887 134 / 40
0 6320 ISFJORDEN 62.5572, 7.5603 130 / 13
0 6320 ISFJORDEN 62.5636, 7.5834 133 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5610, 7.5720 133 / 41
0 6320 ISFJORDEN 62.5795, 7.6809 36 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5906, 7.5801 135 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5777, 7.7710 41 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5372, 7.8308 53 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.5989, 7.6461 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5823, 7.5550 126 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5631, 7.5826 133 / 56
0 6320 ISFJORDEN 62.5995, 7.7405 37 / 17
0 6320 ISFJORDEN 62.5371, 7.8328 53 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.6017, 7.6389 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5669, 7.5843 133 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5814, 7.5508 126 / 11
0 6320 ISFJORDEN 62.5782, 7.7759 41 / 8
0 6320 ISFJORDEN 62.5373, 7.8319 53 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.6008, 7.6406 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5827, 7.7968 43 / 739
0 6320 ISFJORDEN 62.5675, 7.5946 134 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5412, 7.9035 57 / 13
0 6320 ISFJORDEN 62.6014, 7.7408 37 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5586, 7.8430 59 / 15
0 6320 ISFJORDEN 62.5787, 7.7766 41 / 11
0 6320 ISFJORDEN 62.5379, 7.8309 53 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.5995, 7.6408 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5659, 7.6004 134 / 9
0 6320 ISFJORDEN 62.5412, 7.9000 57 / 21
0 6320 ISFJORDEN 62.5766, 7.5368 135 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5927, 7.6521 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5784, 7.7794 42 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5359, 7.8287 53 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.6006, 7.6416 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5827, 7.7962 43 / 738
0 6320 ISFJORDEN 62.5655, 7.5881 134 / 26
0 6320 ISFJORDEN 62.5841, 7.7435 38 / 2
0 6320 ISFJORDEN 62.5934, 7.6475 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5702, 7.6366 29 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5787, 7.7773 42 / 3
0 6320 ISFJORDEN 62.5364, 7.8292 53 / 54
0 6320 ISFJORDEN 62.5992, 7.6440 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5755, 7.6369 29 / 15
0 6320 ISFJORDEN 62.5807, 7.8652 47 / 7
0 6320 ISFJORDEN 62.5927, 7.6489 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5778, 7.7773 42 / 5
0 6320 ISFJORDEN 62.5710, 7.8555 53 / 55
0 6320 ISFJORDEN 62.6009, 7.6395 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5757, 7.6580 32 / 4
0 6320 ISFJORDEN 62.5923, 7.6498 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5777, 7.7789 42 / 6
0 6320 ISFJORDEN 62.5567, 7.8596 54 / 12
0 6320 ISFJORDEN 62.6026, 7.6424 133 / 27
0 6320 ISFJORDEN 62.5941, 7.6503 30 / 1
0 6320 ISFJORDEN 62.5944, 7.6466 30 / 1
0 6330 VERMA 62.3144, 8.0970 78 / 16
0 6330 VERMA 62.3021, 8.1246 80 / 12
0 6330 VERMA 62.3151, 8.1338 79 / 1
0 6330 VERMA 62.2706, 8.0657 82 / 54
0 6330 VERMA 62.3015, 8.1283 80 / 6
0 6330 VERMA 62.2616, 8.0091 82 / 7
0 6330 VERMA 62.2522, 7.9918 18 / 3
0 6330 VERMA 62.2679, 8.0868 82 / 5
0 6330 VERMA 62.2549, 7.9882 83 / 4
0 6330 VERMA 62.3359, 8.0353 85 / 8
0 6330 VERMA 62.3361, 8.0349 85 / 9
0 6330 VERMA 62.3242, 8.0809 77 / 61
0 6330 VERMA 62.3142, 8.0969 78 / 1
0 6330 VERMA 62.2849, 8.1151 79 / 17
0 6330 VERMA 62.3328, 8.0711 77 / 62
0 6330 VERMA 62.4458, 7.8918 69 / 29
0 6330 VERMA 62.4655, 7.8877 69 / 28
0 6330 VERMA 62.3766, 8.0346 69 / 6
0 6330 VERMA 62.3377, 8.1280 73 / 9
0 6330 VERMA 62.4740, 7.8790 202 / 10
0 6330 VERMA 62.4434, 8.0078 202 / 4
0 6330 VERMA 62.3480, 7.9958 72 / 10
0 6330 VERMA 62.3460, 8.0052 72 / 11
0 6330 VERMA 62.3535, 7.9921 72 / 12
0 6330 VERMA 62.3576, 7.9999 72 / 13
0 6330 VERMA 62.3577, 7.9978 72 / 14
0 6330 VERMA 62.3574, 8.0004 72 / 15
0 6330 VERMA 62.3448, 8.0024 72 / 17
0 6330 VERMA 62.3541, 8.0474 73 / 2
0 6330 VERMA 62.3059, 8.1175 79 / 39
0 6330 VERMA 62.3402, 8.0627 77 / 32
0 6330 VERMA 62.3329, 8.0725 77 / 40
0 6330 VERMA 62.3259, 8.1002 78 / 3
0 6330 VERMA 62.3255, 8.0991 78 / 4
0 6330 VERMA 62.3097, 8.1033 78 / 13
0 6330 VERMA 62.3443, 8.0500 85 / 6
0 6330 VERMA 62.4444, 7.8934 69 / 10
0 6330 VERMA 62.2729, 8.0910 81 / 3
0 6330 VERMA 62.2686, 8.0919 81 / 6
0 6330 VERMA 62.2674, 8.0138 82 / 2
0 6330 VERMA 62.2676, 8.0849 82 / 24
0 6330 VERMA 62.3515, 8.0503 74 / 5
0 6330 VERMA 62.2670, 8.0840 82 / 33
0 6330 VERMA 62.3371, 8.0350 85 / 35
0 6330 VERMA 62.3555, 8.0465 73 / 10
0 6330 VERMA 62.3475, 8.0502 75 / 12
0 6330 VERMA 62.3399, 8.0395 85 / 37
0 6330 VERMA 62.3310, 8.0596 85 / 49
0 6330 VERMA 62.3764, 8.0343 69 / 21
0 6330 VERMA 62.3465, 8.0579 75 / 17
0 6330 VERMA 62.3368, 8.0154 85 / 40
0 6330 VERMA 62.3399, 8.0414 85 / 30
0 6330 VERMA 62.3345, 8.0687 77 / 14
0 6330 VERMA 62.3875, 8.0181 88 / 5
0 6330 VERMA 62.3343, 8.0698 77 / 20
0 6330 VERMA 62.3699, 7.9203 88 / 11
0 6330 VERMA 62.3354, 8.0680 77 / 21
0 6330 VERMA 62.3611, 7.9870 88 / 13
0 6330 VERMA 62.3127, 8.0991 78 / 2
0 6330 VERMA 62.3412, 8.0609 77 / 25
0 6330 VERMA 62.3606, 7.9876 88 / 14
0 6330 VERMA 62.3479, 8.0438 85 / 10
0 6330 VERMA 62.3617, 7.9808 88 / 15
0 6330 VERMA 62.3309, 8.0599 85 / 49
0 6330 VERMA 62.3632, 8.0416 72 / 1
0 6330 VERMA 62.3413, 8.0300 85 / 31
0 6330 VERMA 62.3594, 8.0436 72 / 4
0 6330 VERMA 62.2822, 8.0057 82 / 37
0 6330 VERMA 62.3158, 8.0950 78 / 8
0 6330 VERMA 62.3664, 8.0414 72 / 6
0 6330 VERMA 62.3649, 8.0405 72 / 7
0 6330 VERMA 62.3539, 8.0481 73 / 3
0 6330 VERMA 62.3466, 8.0031 72 / 23
0 6330 VERMA 62.3535, 8.0476 73 / 4
0 6330 VERMA 62.3532, 8.0494 74 / 3
0 6330 VERMA 62.3529, 8.0488 74 / 4
0 6330 VERMA 62.3510, 8.0508 74 / 7
0 6330 VERMA 62.3505, 8.0513 74 / 9
0 6330 VERMA 62.3512, 8.0508 74 / 10
0 6330 VERMA 62.3539, 8.0017 72 / 20
0 6330 VERMA 62.3469, 8.0590 75 / 1
0 6330 VERMA 62.3447, 8.0599 75 / 7
0 6330 VERMA 62.2766, 8.0439 82 / 36
0 6330 VERMA 62.3488, 8.0532 75 / 10
0 6330 VERMA 62.3465, 8.0566 75 / 11
0 6330 VERMA 62.3468, 8.0567 75 / 13
0 6330 VERMA 62.2827, 8.0035 82 / 39
0 6330 VERMA 62.3473, 8.0565 75 / 14
0 6330 VERMA 62.2827, 8.0029 82 / 39
0 6330 VERMA 62.2823, 8.0034 82 / 39
0 6330 VERMA 62.3447, 8.0583 75 / 19
0 6330 VERMA 62.3439, 8.0607 76 / 1
0 6330 VERMA 62.2670, 8.0885 82 / 35
0 6330 VERMA 62.3430, 8.0597 76 / 4
0 6330 VERMA 62.3441, 8.0585 76 / 5
0 6330 VERMA 62.3391, 8.0635 77 / 1
0 6330 VERMA 62.3020, 8.1258 80 / 8
0 6330 VERMA 62.3430, 8.0619 77 / 2
0 6330 VERMA 62.3346, 8.0720 77 / 3
0 6330 VERMA 62.3383, 8.0650 77 / 4
0 6330 VERMA 62.3373, 8.0661 77 / 10
0 6330 VERMA 62.3416, 8.0613 77 / 15
0 6330 VERMA 62.3412, 8.0616 77 / 18
0 6330 VERMA 62.3250, 8.0795 77 / 19
0 6330 VERMA 62.3405, 8.0621 77 / 23
0 6330 VERMA 62.3354, 8.0675 77 / 26
0 6330 VERMA 62.3310, 8.0727 77 / 27
0 6330 VERMA 62.3053, 8.1107 79 / 2
0 6330 VERMA 62.3353, 8.0698 77 / 28
0 6330 VERMA 62.3359, 8.0675 77 / 29
0 6330 VERMA 62.3426, 8.0603 77 / 33
0 6330 VERMA 62.2660, 7.8391 83 / 14
0 6330 VERMA 62.3415, 8.0617 77 / 36
0 6330 VERMA 62.2702, 7.8329 82 / 26
0 6330 VERMA 62.3347, 8.0700 77 / 37
0 6330 VERMA 62.2703, 7.8329 82 / 26
0 6330 VERMA 62.3411, 8.0622 77 / 38
0 6330 VERMA 62.3146, 8.0968 78 / 1
0 6330 VERMA 62.3383, 8.0654 77 / 4
0 6330 VERMA 62.3133, 8.1253 79 / 41
0 6330 VERMA 62.3106, 8.1027 78 / 2
0 6330 VERMA 62.3155, 8.0950 78 / 7
0 6330 VERMA 62.3082, 8.1153 79 / 1
0 6330 VERMA 62.3074, 8.1167 79 / 3
0 6330 VERMA 62.3144, 8.1247 79 / 7
0 6330 VERMA 62.3148, 8.1236 79 / 7
0 6330 VERMA 62.3153, 8.1228 79 / 7
0 6330 VERMA 62.3161, 8.1215 79 / 7
0 6330 VERMA 62.3162, 8.1224 79 / 7
0 6330 VERMA 62.3481, 8.0002 72 / 9
0 6330 VERMA 62.3141, 8.1240 79 / 7
0 6330 VERMA 62.2717, 8.0655 82 / 53
0 6330 VERMA 62.3341, 8.0728 77 / 3
0 6330 VERMA 62.3113, 8.1026 79 / 8
0 6330 VERMA 62.3259, 8.1004 78 / 3
0 6330 VERMA 62.3071, 8.1168 79 / 9
0 6330 VERMA 62.2824, 8.0046 82 / 2
0 6330 VERMA 62.3056, 8.1198 79 / 11
0 6330 VERMA 62.2803, 8.1133 79 / 17
0 6330 VERMA 62.3043, 8.1145 79 / 37
0 6330 VERMA 62.2822, 8.0044 82 / 2
0 6330 VERMA 62.2931, 8.1281 80 / 1
0 6330 VERMA 62.2821, 8.0050 82 / 2
0 6330 VERMA 62.3026, 8.1260 80 / 9
0 6330 VERMA 62.2815, 8.0043 82 / 2
0 6330 VERMA 62.3014, 8.1262 80 / 12
0 6330 VERMA 62.3079, 8.0993 84 / 1
0 6330 VERMA 62.3011, 8.1274 80 / 12
0 6330 VERMA 62.3038, 8.0923 84 / 1
0 6330 VERMA 62.3020, 8.1265 80 / 12
0 6330 VERMA 62.3038, 8.0930 84 / 1
0 6330 VERMA 62.2944, 8.1250 80 / 2
0 6330 VERMA 62.3077, 8.0994 84 / 1
0 6330 VERMA 62.2718, 8.0920 81 / 1
0 6330 VERMA 62.3372, 8.0348 85 / 35
0 6330 VERMA 62.3245, 8.0774 85 / 51
0 6330 VERMA 62.2707, 8.0718 82 / 1
0 6330 VERMA 62.3366, 8.0141 85 / 40
0 6330 VERMA 62.2710, 8.0666 82 / 58
0 6330 VERMA 62.2694, 8.0863 82 / 5
0 6330 VERMA 62.3361, 8.0142 85 / 40
0 6330 VERMA 62.2659, 8.0171 82 / 34
0 6330 VERMA 62.3659, 8.0376 88 / 11
0 6330 VERMA 62.3037, 8.0934 84 / 1
0 6330 VERMA 62.3610, 7.9872 88 / 13
0 6330 VERMA 62.3382, 8.0537 85 / 50
0 6330 VERMA 62.3606, 7.9876 88 / 14
0 6330 VERMA 62.3309, 8.0651 85 / 5
0 6330 VERMA 62.3405, 8.0526 85 / 6
0 6330 VERMA 62.3354, 8.0352 85 / 6
0 6330 VERMA 62.3223, 8.0788 85 / 8
0 6330 VERMA 62.3245, 8.0762 85 / 9
0 6330 VERMA 62.3417, 8.0517 85 / 10
0 6330 VERMA 62.3237, 8.0776 85 / 9
0 6330 VERMA 62.3092, 8.0980 85 / 11
0 6330 VERMA 62.3543, 8.0219 72 / 18
0 6330 VERMA 62.3442, 8.0493 85 / 29
0 6330 VERMA 62.3448, 8.0496 85 / 30
0 6330 VERMA 62.3734, 8.0342 88 / 1
0 6330 VERMA 62.3685, 8.0384 88 / 3
0 6330 VERMA 62.3802, 8.0284 88 / 4
0 6330 VERMA 62.3833, 8.0228 88 / 8
0 6330 VERMA 62.2704, 8.0669 82 / 44
0 6330 VERMA 62.2714, 8.0672 82 / 43
0 6330 VERMA 62.2681, 8.0855 82 / 42
0 6330 VERMA 62.2729, 8.0609 82 / 41
0 6330 VERMA 62.2672, 8.0893 82 / 45
0 6330 VERMA 62.3669, 8.0416 72 / 16
0 6330 VERMA 62.2399, 7.9411 82 / 8
0 6330 VERMA 62.3107, 8.1022 78 / 2
0 6330 VERMA 62.3083, 8.1151 79 / 1
0 6330 VERMA 62.3114, 8.1030 79 / 8
0 6330 VERMA 62.2929, 8.1282 80 / 1
0 6330 VERMA 62.2714, 8.0921 81 / 2
0 6330 VERMA 62.3476, 8.0457 85 / 6
0 6330 VERMA 62.2713, 8.0659 82 / 4
0 6330 VERMA 62.3835, 8.0232 88 / 2
0 6330 VERMA 62.2710, 8.0675 82 / 46
0 6330 VERMA 62.3480, 8.0008 72 / 26
0 6330 VERMA 62.2684, 8.0941 81 / 7
0 6330 VERMA 62.3317, 8.0586 85 / 3
0 6330 VERMA 62.3012, 8.1282 80 / 5
0 6330 VERMA 62.2712, 8.0645 82 / 4
0 6330 VERMA 62.2763, 8.0370 82 / 52
0 6330 VERMA 62.2712, 8.0643 82 / 9
0 6330 VERMA 62.3090, 8.1011 84 / 11
0 6330 VERMA 62.3752, 8.0350 69 / 30
0 6330 VERMA 62.3364, 8.0380 85 / 10
0 6330 VERMA 62.3376, 8.0363 85 / 6
0 6330 VERMA 62.3377, 8.0355 85 / 6
0 6330 VERMA 62.3367, 8.0111 85 / 48
0 6330 VERMA 62.3425, 8.0507 85 / 10
0 6330 VERMA 62.3352, 8.0337 85 / 5
0 6330 VERMA 62.2803, 8.1128 79 / 17
0 6330 VERMA 62.2818, 8.1129 79 / 33
0 6330 VERMA 62.2685, 8.0863 82 / 5
0 6330 VERMA 62.3544, 8.0222 72 / 1
0 6330 VERMA 62.2761, 8.0385 82 / 1
0 6330 VERMA 62.3406, 8.0791 77 / 2
0 6330 VERMA 62.2713, 8.0650 82 / 47
0 6330 VERMA 62.2718, 8.0675 82 / 4
0 6330 VERMA 62.2701, 8.0285 82 / 48
0 6330 VERMA 62.2609, 8.0057 82 / 7
0 6330 VERMA 62.2756, 8.0393 82 / 49
0 6330 VERMA 62.2507, 7.9799 83 / 8
0 6330 VERMA 62.2760, 8.0476 82 / 50
0 6330 VERMA 62.2484, 7.9844 82 / 8
0 6330 VERMA 62.2719, 8.0603 82 / 51
0 6330 VERMA 62.2655, 8.0166 82 / 9
0 6330 VERMA 62.2717, 8.0635 82 / 29
0 6330 VERMA 62.2411, 7.9298 82 / 11
0 6330 VERMA 62.2423, 7.9175 82 / 11
0 6330 VERMA 62.2393, 7.9240 82 / 11
0 6330 VERMA 62.2402, 7.9251 82 / 11
0 6330 VERMA 62.2397, 7.9283 82 / 11
0 6330 VERMA 62.2398, 7.9301 82 / 11
0 6330 VERMA 62.3514, 7.9911 72 / 21
0 6330 VERMA 62.2398, 7.9316 82 / 11
0 6330 VERMA 62.2422, 7.9412 82 / 11
0 6330 VERMA 62.3147, 8.0962 78 / 15
0 6330 VERMA 62.2427, 7.9430 82 / 11
0 6330 VERMA 62.2412, 7.9371 82 / 11
0 6330 VERMA 62.2414, 7.9218 82 / 11
0 6330 VERMA 62.2397, 7.9218 82 / 11
0 6330 VERMA 62.2694, 8.0582 82 / 27
0 6330 VERMA 62.2749, 8.0523 82 / 30
0 6330 VERMA 62.2744, 8.0546 82 / 32
0 6330 VERMA 62.2518, 7.9838 83 / 2
0 6330 VERMA 62.3413, 8.0018 85 / 44
0 6330 VERMA 62.2487, 7.9814 82 / 8
0 6330 VERMA 62.3075, 8.1075 79 / 26
0 6330 VERMA 62.2522, 7.9849 83 / 6
0 6330 VERMA 62.3350, 8.0363 85 / 6
0 6330 VERMA 62.2467, 7.9776 83 / 8
0 6330 VERMA 62.2490, 7.9878 82 / 8
0 6330 VERMA 62.2523, 7.9865 83 / 2
0 6330 VERMA 62.2697, 8.0763 82 / 38
0 6330 VERMA 62.2697, 7.8270 83 / 15
0 6330 VERMA 62.3379, 8.0303 85 / 41
0 6330 VERMA 62.3346, 8.0346 85 / 42
0 6330 VERMA 62.3345, 8.0705 77 / 39
0 6330 VERMA 62.3345, 8.0341 85 / 42
0 6350 EIDSBYGDA 62.5883, 7.5277 136 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.5906, 7.4848 143 / 8
0 6350 EIDSBYGDA 62.5903, 7.4947 144 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5890, 7.5009 144 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.5971, 7.5056 144 / 13
0 6350 EIDSBYGDA 62.5831, 7.4953 139 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.6270, 7.4901 176 / 12
0 6350 EIDSBYGDA 62.5850, 7.5323 125 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5851, 7.5321 125 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5885, 7.5269 136 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.5850, 7.5326 125 / 11
0 6350 EIDSBYGDA 62.5881, 7.5278 136 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.5824, 7.4743 140 / 3
0 6350 EIDSBYGDA 62.6338, 7.4949 179 / 14
0 6350 EIDSBYGDA 62.6322, 7.4875 178 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5888, 7.5270 136 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.6294, 7.4878 177 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.6268, 7.4588 172 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6217, 7.4943 170 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.6286, 7.4896 177 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6153, 7.5003 170 / 3
0 6350 EIDSBYGDA 62.6217, 7.4936 170 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.6151, 7.4984 170 / 10
0 6350 EIDSBYGDA 62.6196, 7.4916 170 / 14
0 6350 EIDSBYGDA 62.6184, 7.4921 170 / 18
0 6350 EIDSBYGDA 62.6203, 7.4930 170 / 25
0 6350 EIDSBYGDA 62.5885, 7.5275 136 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.6206, 7.4931 170 / 26
0 6350 EIDSBYGDA 62.6308, 7.4307 173 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6186, 7.4574 171 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.6319, 7.4927 178 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.6206, 7.4547 171 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5876, 7.4687 142 / 15
0 6350 EIDSBYGDA 62.6262, 7.4671 173 / 14
0 6350 EIDSBYGDA 62.6334, 7.4933 178 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.6288, 7.4764 173 / 3
0 6350 EIDSBYGDA 62.6266, 7.4615 173 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.6270, 7.4733 173 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.5869, 7.4949 144 / 57
0 6350 EIDSBYGDA 62.5821, 7.5226 136 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.6236, 7.4874 174 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5837, 7.5255 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5890, 7.5249 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6214, 7.4795 174 / 7
0 6350 EIDSBYGDA 62.5885, 7.5243 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6243, 7.4958 175 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5890, 7.5245 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6245, 7.4837 175 / 3
0 6350 EIDSBYGDA 62.5886, 7.5251 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6249, 7.4831 175 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.5867, 7.4958 144 / 44
0 6350 EIDSBYGDA 62.6351, 7.4925 179 / 28
0 6350 EIDSBYGDA 62.5884, 7.5251 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6254, 7.4902 175 / 6
0 6350 EIDSBYGDA 62.5883, 7.5247 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6157, 7.4375 175 / 11
0 6350 EIDSBYGDA 62.5896, 7.5243 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6269, 7.4862 176 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5899, 7.5244 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6255, 7.4825 176 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5861, 7.4984 139 / 17
0 6350 EIDSBYGDA 62.5887, 7.5257 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6295, 7.4931 177 / 11
0 6350 EIDSBYGDA 62.5891, 7.5253 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6302, 7.4922 177 / 13
0 6350 EIDSBYGDA 62.6004, 7.5079 144 / 46
0 6350 EIDSBYGDA 62.5893, 7.5240 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6322, 7.4876 178 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5892, 7.5245 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6311, 7.4849 178 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5890, 7.5241 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6309, 7.4927 178 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.6207, 7.4711 170 / 28
0 6350 EIDSBYGDA 62.5895, 7.5244 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6336, 7.4913 178 / 8
0 6350 EIDSBYGDA 62.6354, 7.4914 179 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5901, 7.5236 136 / 6
0 6350 EIDSBYGDA 62.6336, 7.4951 179 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.6379, 7.4889 179 / 3
0 6350 EIDSBYGDA 62.5807, 7.5173 137 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.6321, 7.4935 179 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.5836, 7.5000 138 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.6325, 7.4935 179 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.5864, 7.4969 144 / 28
0 6350 EIDSBYGDA 62.5809, 7.5003 138 / 3
0 6350 EIDSBYGDA 62.6314, 7.4934 179 / 8
0 6350 EIDSBYGDA 62.5923, 7.5237 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5817, 7.4988 138 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.6341, 7.4941 179 / 15
0 6350 EIDSBYGDA 62.6367, 7.4894 179 / 17
0 6350 EIDSBYGDA 62.5843, 7.5099 139 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.5857, 7.4988 139 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.6343, 7.4946 179 / 18
0 6350 EIDSBYGDA 62.5977, 7.5075 144 / 12
0 6350 EIDSBYGDA 62.5818, 7.4984 139 / 6
0 6350 EIDSBYGDA 62.6378, 7.4857 180 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5859, 7.4945 139 / 11
0 6350 EIDSBYGDA 62.6388, 7.4882 180 / 6
0 6350 EIDSBYGDA 62.5858, 7.4974 139 / 14
0 6350 EIDSBYGDA 62.6191, 7.4539 171 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.5863, 7.4937 139 / 19
0 6350 EIDSBYGDA 62.6337, 7.4354 180 / 9
0 6350 EIDSBYGDA 62.5838, 7.4872 140 / 7
0 6350 EIDSBYGDA 62.5818, 7.4977 139 / 22
0 6350 EIDSBYGDA 62.6284, 7.4765 173 / 12
0 6350 EIDSBYGDA 62.5853, 7.4842 140 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.6385, 7.4886 180 / 11
0 6350 EIDSBYGDA 62.5863, 7.4980 139 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5846, 7.4804 140 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.6380, 7.4867 180 / 12
0 6350 EIDSBYGDA 62.5813, 7.5025 138 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5832, 7.4741 140 / 3
0 6350 EIDSBYGDA 62.6382, 7.4872 180 / 13
0 6350 EIDSBYGDA 62.5897, 7.4973 144 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5883, 7.4626 141 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6383, 7.4875 180 / 14
0 6350 EIDSBYGDA 62.5899, 7.4974 144 / 31
0 6350 EIDSBYGDA 62.5878, 7.4549 141 / 3
0 6350 EIDSBYGDA 62.6386, 7.4878 180 / 15
0 6350 EIDSBYGDA 62.6212, 7.4764 174 / 9
0 6350 EIDSBYGDA 62.6055, 7.4819 144 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5874, 7.4689 142 / 10
0 6350 EIDSBYGDA 62.6373, 7.4820 181 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5910, 7.4964 144 / 6
0 6350 EIDSBYGDA 62.5881, 7.4692 142 / 3
0 6350 EIDSBYGDA 62.6388, 7.4768 181 / 3
0 6350 EIDSBYGDA 62.6051, 7.4808 144 / 6
0 6350 EIDSBYGDA 62.5906, 7.4768 142 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.5885, 7.4603 141 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.6050, 7.4821 144 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.5891, 7.4728 142 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.6376, 7.4699 181 / 39
0 6350 EIDSBYGDA 62.6048, 7.4820 144 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5906, 7.4820 143 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.6392, 7.4768 181 / 10
0 6350 EIDSBYGDA 62.6055, 7.4817 144 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.5902, 7.4840 143 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.6391, 7.4721 181 / 12
0 6350 EIDSBYGDA 62.5902, 7.4856 143 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.6410, 7.4740 181 / 13
0 6350 EIDSBYGDA 62.5902, 7.4849 143 / 6
0 6350 EIDSBYGDA 62.6405, 7.4733 181 / 23
0 6350 EIDSBYGDA 62.6402, 7.4729 181 / 24
0 6350 EIDSBYGDA 62.5851, 7.5345 125 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.5903, 7.4964 144 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6411, 7.4749 181 / 16
0 6350 EIDSBYGDA 62.5852, 7.5354 125 / 15
0 6350 EIDSBYGDA 62.5890, 7.5015 144 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.6385, 7.4726 181 / 17
0 6350 EIDSBYGDA 62.5911, 7.5255 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5893, 7.4914 144 / 58
0 6350 EIDSBYGDA 62.6414, 7.4733 181 / 18
0 6350 EIDSBYGDA 62.5907, 7.4972 144 / 6
0 6350 EIDSBYGDA 62.6385, 7.4599 182 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5945, 7.5067 144 / 7
0 6350 EIDSBYGDA 62.5945, 7.5094 144 / 7
0 6350 EIDSBYGDA 62.5941, 7.5084 144 / 27
0 6350 EIDSBYGDA 62.5903, 7.4928 144 / 48
0 6350 EIDSBYGDA 62.5928, 7.5076 144 / 32
0 6350 EIDSBYGDA 62.5976, 7.5060 144 / 12
0 6350 EIDSBYGDA 62.5887, 7.4877 144 / 19
0 6350 EIDSBYGDA 62.6110, 7.4403 171 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5867, 7.4972 144 / 21
0 6350 EIDSBYGDA 62.6410, 7.4732 181 / 22
0 6350 EIDSBYGDA 62.6098, 7.4184 171 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5926, 7.5068 144 / 24
0 6350 EIDSBYGDA 62.6407, 7.4740 181 / 25
0 6350 EIDSBYGDA 62.6295, 7.4976 177 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5941, 7.5068 144 / 25
0 6350 EIDSBYGDA 62.5913, 7.5256 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6298, 7.4970 177 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.5926, 7.5084 144 / 29
0 6350 EIDSBYGDA 62.5912, 7.5234 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5984, 7.5078 144 / 35
0 6350 EIDSBYGDA 62.5915, 7.5233 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5936, 7.5086 144 / 37
0 6350 EIDSBYGDA 62.5923, 7.5247 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5920, 7.5250 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5874, 7.4681 142 / 12
0 6350 EIDSBYGDA 62.5906, 7.5251 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5918, 7.5234 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5903, 7.5255 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5909, 7.5237 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5821, 7.5212 136 / 8
0 6350 EIDSBYGDA 62.5812, 7.5072 137 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5813, 7.5055 137 / 3
0 6350 EIDSBYGDA 62.5813, 7.5103 137 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.5871, 7.4987 144 / 8
0 6350 EIDSBYGDA 62.5915, 7.4971 144 / 11
0 6350 EIDSBYGDA 62.5937, 7.5031 144 / 17
0 6350 EIDSBYGDA 62.5938, 7.5070 144 / 22
0 6350 EIDSBYGDA 62.5940, 7.5078 144 / 23
0 6350 EIDSBYGDA 62.5835, 7.4908 139 / 3
0 6350 EIDSBYGDA 62.6158, 7.4995 170 / 9
0 6350 EIDSBYGDA 62.6149, 7.5000 170 / 12
0 6350 EIDSBYGDA 62.6190, 7.4917 170 / 20
0 6350 EIDSBYGDA 62.5899, 7.4749 142 / 9
0 6350 EIDSBYGDA 62.6266, 7.4673 173 / 9
0 6350 EIDSBYGDA 62.6285, 7.4764 173 / 12
0 6350 EIDSBYGDA 62.6180, 7.4541 174 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.6248, 7.4897 175 / 8
0 6350 EIDSBYGDA 62.6312, 7.4971 179 / 7
0 6350 EIDSBYGDA 62.6298, 7.4967 177 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.6299, 7.4974 177 / 7
0 6350 EIDSBYGDA 62.6306, 7.4927 177 / 12
0 6350 EIDSBYGDA 62.6329, 7.4937 179 / 6
0 6350 EIDSBYGDA 62.6329, 7.4957 179 / 9
0 6350 EIDSBYGDA 62.6403, 7.4717 181 / 36
0 6350 EIDSBYGDA 62.6404, 7.4703 181 / 20
0 6350 EIDSBYGDA 62.6399, 7.4720 181 / 27
0 6350 EIDSBYGDA 62.5903, 7.4920 144 / 55
0 6350 EIDSBYGDA 62.6314, 7.4933 179 / 8
0 6350 EIDSBYGDA 62.6383, 7.4882 180 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6396, 7.4702 181 / 37
0 6350 EIDSBYGDA 62.6326, 7.4935 179 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.6390, 7.4885 180 / 3
0 6350 EIDSBYGDA 62.6390, 7.4890 180 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.6386, 7.4893 180 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.6378, 7.4775 181 / 9
0 6350 EIDSBYGDA 62.5855, 7.4981 139 / 8
0 6350 EIDSBYGDA 62.6270, 7.4611 173 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.6240, 7.4960 175 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.6273, 7.4862 176 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.6313, 7.4830 178 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5905, 7.4835 143 / 7
0 6350 EIDSBYGDA 62.5900, 7.4866 143 / 9
0 6350 EIDSBYGDA 62.6259, 7.4918 174 / 11
0 6350 EIDSBYGDA 62.5842, 7.5096 139 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.6054, 7.4801 144 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.5819, 7.4970 139 / 26
0 6350 EIDSBYGDA 62.6232, 7.4750 174 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.6398, 7.4713 181 / 29
0 6350 EIDSBYGDA 62.6209, 7.4659 170 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6006, 7.5081 144 / 47
0 6350 EIDSBYGDA 62.6267, 7.4688 173 / 8
0 6350 EIDSBYGDA 62.6399, 7.4707 181 / 31
0 6350 EIDSBYGDA 62.6211, 7.4917 170 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.5862, 7.5313 125 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5854, 7.5339 125 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5854, 7.5321 125 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5859, 7.5314 125 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5858, 7.5321 125 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5859, 7.5332 125 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5862, 7.5337 125 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5864, 7.5333 125 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5920, 7.4811 143 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5853, 7.5329 125 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5860, 7.5331 125 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5852, 7.5341 125 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.5854, 7.5348 125 / 6
0 6350 EIDSBYGDA 62.5857, 7.5341 125 / 7
0 6350 EIDSBYGDA 62.5860, 7.5327 125 / 8
0 6350 EIDSBYGDA 62.5856, 7.5329 125 / 12
0 6350 EIDSBYGDA 62.5862, 7.5320 125 / 13
0 6350 EIDSBYGDA 62.5896, 7.4801 143 / 3
0 6350 EIDSBYGDA 62.5954, 7.5072 144 / 3
0 6350 EIDSBYGDA 62.6237, 7.4419 173 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.5868, 7.4988 144 / 34
0 6350 EIDSBYGDA 62.5816, 7.5006 138 / 9
0 6350 EIDSBYGDA 62.6296, 7.4262 173 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.6247, 7.4938 175 / 12
0 6350 EIDSBYGDA 62.5866, 7.4964 144 / 30
0 6350 EIDSBYGDA 62.5906, 7.5240 136 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6242, 7.4938 175 / 13
0 6350 EIDSBYGDA 62.5864, 7.4990 138 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.6302, 7.4912 177 / 16
0 6350 EIDSBYGDA 62.6281, 7.4762 173 / 11
0 6350 EIDSBYGDA 62.6233, 7.4930 175 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.6386, 7.4600 182 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5861, 7.4969 139 / 9
0 6350 EIDSBYGDA 62.6405, 7.4724 181 / 32
0 6350 EIDSBYGDA 62.5854, 7.4991 139 / 15
0 6350 EIDSBYGDA 62.6298, 7.4920 177 / 10
0 6350 EIDSBYGDA 62.6328, 7.4902 178 / 6
0 6350 EIDSBYGDA 62.5810, 7.4994 138 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.6397, 7.4762 181 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.6265, 7.4559 172 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.6242, 7.4942 175 / 10
0 6350 EIDSBYGDA 62.6279, 7.4874 177 / 8
0 6350 EIDSBYGDA 62.6211, 7.4744 170 / 4
0 6350 EIDSBYGDA 62.6165, 7.4374 174 / 15
0 6350 EIDSBYGDA 62.6164, 7.4380 174 / 15
0 6350 EIDSBYGDA 62.6152, 7.5022 170 / 8
0 6350 EIDSBYGDA 62.6159, 7.4362 175 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.6163, 7.4387 174 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.6166, 7.4385 174 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.6161, 7.4387 174 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.6259, 7.4839 176 / 11
0 6350 EIDSBYGDA 62.6191, 7.4537 171 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.6383, 7.4825 181 / 40
0 6350 EIDSBYGDA 62.6237, 7.4419 173 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.6348, 7.4946 179 / 21
0 6350 EIDSBYGDA 62.5877, 7.5426 125 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.6345, 7.4947 179 / 22
0 6350 EIDSBYGDA 62.5874, 7.5305 136 / 7
0 6350 EIDSBYGDA 62.6333, 7.4952 179 / 23
0 6350 EIDSBYGDA 62.6267, 7.4621 173 / 10
0 6350 EIDSBYGDA 62.5855, 7.5359 125 / 14
0 6350 EIDSBYGDA 62.5781, 7.5292 136 / 3
0 6350 EIDSBYGDA 62.6002, 7.5091 144 / 41
0 6350 EIDSBYGDA 62.6214, 7.4794 174 / 7
0 6350 EIDSBYGDA 62.5867, 7.4976 144 / 20
0 6350 EIDSBYGDA 62.5823, 7.5243 136 / 1
0 6350 EIDSBYGDA 62.5905, 7.4906 144 / 40
0 6350 EIDSBYGDA 62.6408, 7.4730 181 / 33
0 6350 EIDSBYGDA 62.5828, 7.4747 140 / 3
0 6350 EIDSBYGDA 62.5887, 7.4616 141 / 2
0 6350 EIDSBYGDA 62.5889, 7.5268 136 / 5
0 6350 EIDSBYGDA 62.5880, 7.4685 142 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6376, 7.5120 162 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6308, 7.5221 163 / 13
0 6360 ÅFARNES 62.6590, 7.5913 155 / 13
0 6360 ÅFARNES 62.6355, 7.5165 162 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6338, 7.5175 163 / 17
0 6360 ÅFARNES 62.6592, 7.5910 155 / 13
0 6360 ÅFARNES 62.6344, 7.5145 162 / 10
0 6360 ÅFARNES 62.6273, 7.5306 164 / 5
0 6360 ÅFARNES 62.6701, 7.5379 157 / 22
0 6360 ÅFARNES 62.6600, 7.5918 155 / 7
0 6360 ÅFARNES 62.6330, 7.5199 163 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6286, 7.5325 164 / 10
0 6360 ÅFARNES 62.6600, 7.5912 155 / 7
0 6360 ÅFARNES 62.6505, 7.5592 163 / 56
0 6360 ÅFARNES 62.6502, 7.5408 163 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6760, 7.5672 155 / 5
0 6360 ÅFARNES 62.6779, 7.5725 155 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6303, 7.5236 163 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6767, 7.5607 155 / 8
0 6360 ÅFARNES 62.6596, 7.5924 155 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6481, 7.5878 163 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6755, 7.5520 155 / 15
0 6360 ÅFARNES 62.6595, 7.5920 155 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6769, 7.5649 155 / 29
0 6360 ÅFARNES 62.6292, 7.5266 163 / 5
0 6360 ÅFARNES 62.6212, 7.6192 168 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6772, 7.5662 155 / 17
0 6360 ÅFARNES 62.6489, 7.5722 161 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6321, 7.5159 163 / 8
0 6360 ÅFARNES 62.6851, 7.6138 153 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6324, 7.5194 163 / 9
0 6360 ÅFARNES 62.6518, 7.5517 163 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6655, 7.5237 158 / 5
0 6360 ÅFARNES 62.6321, 7.5181 163 / 10
0 6360 ÅFARNES 62.6323, 7.5187 163 / 11
0 6360 ÅFARNES 62.6513, 7.5605 163 / 22
0 6360 ÅFARNES 62.6513, 7.5607 163 / 23
0 6360 ÅFARNES 62.6517, 7.5620 163 / 24
0 6360 ÅFARNES 62.6361, 7.5489 164 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6300, 7.5345 164 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6247, 7.5348 165 / 15
0 6360 ÅFARNES 62.6286, 7.5274 164 / 7
0 6360 ÅFARNES 62.6247, 7.5351 165 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6557, 7.5028 159 / 129
0 6360 ÅFARNES 62.6257, 7.5329 165 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6245, 7.5375 165 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6160, 7.5442 166 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6166, 7.5455 166 / 5
0 6360 ÅFARNES 62.6510, 7.5580 163 / 27
0 6360 ÅFARNES 62.6770, 7.5754 155 / 28
0 6360 ÅFARNES 62.6113, 7.5445 167 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6512, 7.5495 163 / 28
0 6360 ÅFARNES 62.6144, 7.5459 167 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6512, 7.5830 157 / 29
0 6360 ÅFARNES 62.6115, 7.5432 167 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6730, 7.5431 157 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6110, 7.5500 168 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6329, 7.5200 163 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6223, 7.6199 168 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6207, 7.6213 168 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6087, 7.5468 169 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6077, 7.5472 169 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6062, 7.5480 169 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6799, 7.6028 154 / 5
0 6360 ÅFARNES 62.6034, 7.5466 169 / 6
0 6360 ÅFARNES 62.6651, 7.6170 154 / 6
0 6360 ÅFARNES 62.6650, 7.6179 154 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6751, 7.5509 155 / 23
0 6360 ÅFARNES 62.6180, 7.5423 166 / 10
0 6360 ÅFARNES 62.6493, 7.5773 158 / 12
0 6360 ÅFARNES 62.6497, 7.5857 158 / 22
0 6360 ÅFARNES 62.6499, 7.5725 161 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6526, 7.5498 163 / 37
0 6360 ÅFARNES 62.6496, 7.5486 163 / 58
0 6360 ÅFARNES 62.6539, 7.5850 157 / 23
0 6360 ÅFARNES 62.6505, 7.5407 163 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6104, 7.5449 167 / 11
0 6360 ÅFARNES 62.6705, 7.5363 157 / 25
0 6360 ÅFARNES 62.6547, 7.5885 157 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6698, 7.5351 157 / 26
0 6360 ÅFARNES 62.6861, 7.6187 153 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6711, 7.5375 157 / 25
0 6360 ÅFARNES 62.6510, 7.5553 163 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6890, 7.6136 152 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6518, 7.5442 163 / 29
0 6360 ÅFARNES 62.6157, 7.5454 166 / 11
0 6360 ÅFARNES 62.6765, 7.5548 155 / 14
0 6360 ÅFARNES 62.6513, 7.5472 163 / 50
0 6360 ÅFARNES 62.6510, 7.5464 163 / 32
0 6360 ÅFARNES 62.6508, 7.5479 163 / 41
0 6360 ÅFARNES 62.6469, 7.5368 163 / 66
0 6360 ÅFARNES 62.6512, 7.5534 163 / 38
0 6360 ÅFARNES 62.6774, 7.5744 155 / 26
0 6360 ÅFARNES 62.6373, 7.5099 162 / 12
0 6360 ÅFARNES 62.6549, 7.5518 161 / 17
0 6360 ÅFARNES 62.6524, 7.5528 163 / 49
0 6360 ÅFARNES 62.6551, 7.5537 159 / 44
0 6360 ÅFARNES 62.6187, 7.5416 165 / 16
0 6360 ÅFARNES 62.6634, 7.5052 159 / 27
0 6360 ÅFARNES 62.6752, 7.5493 156 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6582, 7.5040 159 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6472, 7.5079 160 / 15
0 6360 ÅFARNES 62.6491, 7.5860 159 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6338, 7.5196 163 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6705, 7.5370 157 / 31
0 6360 ÅFARNES 62.6553, 7.5529 158 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6501, 7.5419 163 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6373, 7.5248 163 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6289, 7.5264 163 / 5
0 6360 ÅFARNES 62.6491, 7.5869 163 / 5
0 6360 ÅFARNES 62.6490, 7.5870 163 / 5
0 6360 ÅFARNES 62.6321, 7.5496 165 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6293, 7.5315 164 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6321, 7.5501 165 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6509, 7.5513 163 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6338, 7.5515 164 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6418, 7.6136 162 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6333, 7.5481 164 / 21
0 6360 ÅFARNES 62.6485, 7.5392 163 / 33
0 6360 ÅFARNES 62.6557, 7.5521 161 / 19
0 6360 ÅFARNES 62.6321, 7.5484 164 / 15
0 6360 ÅFARNES 62.6482, 7.5406 163 / 35
0 6360 ÅFARNES 62.6552, 7.5517 161 / 18
0 6360 ÅFARNES 62.6477, 7.5403 163 / 36
0 6360 ÅFARNES 62.6492, 7.5415 163 / 34
0 6360 ÅFARNES 62.6479, 7.5398 163 / 43
0 6360 ÅFARNES 62.6483, 7.5402 163 / 44
0 6360 ÅFARNES 62.6490, 7.5407 163 / 45
0 6360 ÅFARNES 62.6769, 7.5679 155 / 30
0 6360 ÅFARNES 62.6746, 7.5519 155 / 31
0 6360 ÅFARNES 62.6748, 7.5598 155 / 22
0 6360 ÅFARNES 62.6695, 7.5367 157 / 20
0 6360 ÅFARNES 62.6699, 7.5373 157 / 21
0 6360 ÅFARNES 62.6539, 7.5883 157 / 18
0 6360 ÅFARNES 62.6638, 7.5039 159 / 37
0 6360 ÅFARNES 62.6503, 7.5505 163 / 63
0 6360 ÅFARNES 62.6615, 7.5029 159 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6690, 7.5374 157 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6587, 7.5035 159 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6552, 7.5525 159 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6602, 7.5018 159 / 47
0 6360 ÅFARNES 62.6541, 7.5018 159 / 6
0 6360 ÅFARNES 62.6518, 7.5504 163 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6654, 7.5162 158 / 11
0 6360 ÅFARNES 62.6591, 7.5899 156 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6742, 7.5493 156 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6744, 7.5479 156 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6152, 7.5420 166 / 7
0 6360 ÅFARNES 62.6597, 7.5912 155 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6093, 7.5413 167 / 5
0 6360 ÅFARNES 62.6123, 7.5465 167 / 6
0 6360 ÅFARNES 62.6113, 7.5471 167 / 7
0 6360 ÅFARNES 62.6734, 7.5457 157 / 27
0 6360 ÅFARNES 62.6020, 7.5458 169 / 10
0 6360 ÅFARNES 62.6212, 7.5402 165 / 7
0 6360 ÅFARNES 62.6498, 7.5494 163 / 64
0 6360 ÅFARNES 62.6651, 7.6366 153 / 5
0 6360 ÅFARNES 62.6494, 7.5422 163 / 60
0 6360 ÅFARNES 62.6610, 7.5024 159 / 122
0 6360 ÅFARNES 62.6609, 7.5024 159 / 122
0 6360 ÅFARNES 62.6608, 7.5023 159 / 122
0 6360 ÅFARNES 62.6815, 7.6071 154 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6611, 7.5023 159 / 122
0 6360 ÅFARNES 62.6769, 7.5695 155 / 7
0 6360 ÅFARNES 62.6610, 7.5023 159 / 122
0 6360 ÅFARNES 62.6772, 7.5767 155 / 11
0 6360 ÅFARNES 62.6512, 7.5458 163 / 31
0 6360 ÅFARNES 62.6609, 7.5023 159 / 122
0 6360 ÅFARNES 62.6483, 7.5070 160 / 6
0 6360 ÅFARNES 62.6608, 7.5022 159 / 122
0 6360 ÅFARNES 62.6462, 7.5087 161 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6522, 7.5032 159 / 64
0 6360 ÅFARNES 62.6519, 7.5452 163 / 48
0 6360 ÅFARNES 62.6522, 7.5448 163 / 47
0 6360 ÅFARNES 62.6245, 7.5356 165 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6244, 7.5350 165 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6203, 7.5418 165 / 7
0 6360 ÅFARNES 62.6147, 7.5446 167 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6175, 7.5464 166 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6501, 7.5415 163 / 46
0 6360 ÅFARNES 62.6599, 7.5919 155 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6694, 7.5380 157 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6705, 7.5403 157 / 7
0 6360 ÅFARNES 62.6617, 7.5020 159 / 131
0 6360 ÅFARNES 62.6594, 7.5915 155 / 5
0 6360 ÅFARNES 62.6197, 7.5855 167 / 8
0 6360 ÅFARNES 62.6707, 7.5410 157 / 8
0 6360 ÅFARNES 62.6594, 7.5912 155 / 5
0 6360 ÅFARNES 62.6591, 7.5908 155 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6810, 7.5684 155 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6899, 7.6267 152 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6897, 7.6264 152 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6872, 7.6186 152 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6888, 7.6157 152 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6890, 7.6152 152 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6885, 7.6160 152 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6769, 7.5762 155 / 27
0 6360 ÅFARNES 62.6882, 7.6157 152 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6550, 7.5583 158 / 18
0 6360 ÅFARNES 62.6883, 7.6146 152 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6705, 7.5389 157 / 11
0 6360 ÅFARNES 62.6885, 7.6151 152 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6706, 7.5395 157 / 12
0 6360 ÅFARNES 62.6882, 7.6162 152 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6709, 7.5402 157 / 13
0 6360 ÅFARNES 62.6878, 7.6145 152 / 7
0 6360 ÅFARNES 62.6827, 7.6107 153 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6865, 7.6132 153 / 5
0 6360 ÅFARNES 62.6874, 7.6146 153 / 8
0 6360 ÅFARNES 62.6810, 7.6063 154 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6496, 7.5430 163 / 52
0 6360 ÅFARNES 62.6649, 7.6178 154 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6781, 7.5940 154 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6794, 7.5995 154 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6776, 7.5913 155 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6771, 7.5843 155 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6877, 7.6139 152 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6769, 7.5716 155 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6879, 7.6139 152 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6725, 7.5543 155 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6188, 7.5873 167 / 10
0 6360 ÅFARNES 62.6596, 7.5909 155 / 5
0 6360 ÅFARNES 62.6506, 7.5636 163 / 26
0 6360 ÅFARNES 62.6763, 7.5707 155 / 7
0 6360 ÅFARNES 62.6757, 7.5597 155 / 10
0 6360 ÅFARNES 62.6670, 7.5999 155 / 33
0 6360 ÅFARNES 62.6765, 7.5791 155 / 11
0 6360 ÅFARNES 62.6773, 7.5625 155 / 13
0 6360 ÅFARNES 62.6697, 7.5383 157 / 14
0 6360 ÅFARNES 62.6773, 7.5641 155 / 16
0 6360 ÅFARNES 62.6776, 7.5805 155 / 18
0 6360 ÅFARNES 62.6779, 7.5882 155 / 19
0 6360 ÅFARNES 62.6744, 7.5480 156 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6686, 7.5339 157 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6692, 7.5306 157 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6655, 7.5229 158 / 5
0 6360 ÅFARNES 62.6483, 7.5812 158 / 28
0 6360 ÅFARNES 62.6715, 7.5394 157 / 5
0 6360 ÅFARNES 62.6485, 7.5823 158 / 20
0 6360 ÅFARNES 62.6679, 7.5300 158 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6485, 7.5830 158 / 21
0 6360 ÅFARNES 62.6669, 7.5285 158 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6687, 7.5382 157 / 9
0 6360 ÅFARNES 62.6651, 7.5172 158 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6695, 7.5391 157 / 10
0 6360 ÅFARNES 62.6653, 7.5199 158 / 6
0 6360 ÅFARNES 62.5974, 7.5467 125 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6584, 7.5501 158 / 14
0 6360 ÅFARNES 62.6859, 7.6197 153 / 10
0 6360 ÅFARNES 62.6583, 7.5493 158 / 15
0 6360 ÅFARNES 62.6510, 7.5041 160 / 5
0 6360 ÅFARNES 62.6588, 7.5489 158 / 16
0 6360 ÅFARNES 62.6555, 7.5536 158 / 17
0 6360 ÅFARNES 62.6568, 7.5030 159 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6602, 7.5003 159 / 5
0 6360 ÅFARNES 62.5963, 7.5467 125 / 10
0 6360 ÅFARNES 62.6603, 7.4992 159 / 7
0 6360 ÅFARNES 62.6596, 7.5012 159 / 10
0 6360 ÅFARNES 62.6219, 7.5395 165 / 8
0 6360 ÅFARNES 62.6536, 7.5025 159 / 11
0 6360 ÅFARNES 62.6299, 7.5333 164 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6295, 7.5252 163 / 14
0 6360 ÅFARNES 62.5965, 7.5467 125 / 20
0 6360 ÅFARNES 62.6612, 7.4996 159 / 13
0 6360 ÅFARNES 62.6457, 7.5094 161 / 5
0 6360 ÅFARNES 62.6546, 7.5024 159 / 16
0 6360 ÅFARNES 62.6596, 7.4997 159 / 35
0 6360 ÅFARNES 62.6588, 7.5019 159 / 17
0 6360 ÅFARNES 62.6579, 7.5016 159 / 18
0 6360 ÅFARNES 62.6626, 7.5046 159 / 19
0 6360 ÅFARNES 62.6583, 7.5021 159 / 20
0 6360 ÅFARNES 62.6526, 7.5035 159 / 11
0 6360 ÅFARNES 62.6580, 7.5022 159 / 21
0 6360 ÅFARNES 62.6197, 7.6225 169 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6620, 7.5029 159 / 22
0 6360 ÅFARNES 62.6502, 7.5480 163 / 55
0 6360 ÅFARNES 62.6624, 7.5041 159 / 23
0 6360 ÅFARNES 62.6315, 7.5209 163 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6630, 7.5039 159 / 24
0 6360 ÅFARNES 62.6298, 7.5323 164 / 12
0 6360 ÅFARNES 62.6507, 7.5498 163 / 53
0 6360 ÅFARNES 62.6645, 7.5095 159 / 25
0 6360 ÅFARNES 62.6645, 7.5102 159 / 26
0 6360 ÅFARNES 62.6495, 7.5722 161 / 15
0 6360 ÅFARNES 62.6598, 7.5003 159 / 28
0 6360 ÅFARNES 62.6634, 7.5030 159 / 29
0 6360 ÅFARNES 62.6635, 7.5061 159 / 38
0 6360 ÅFARNES 62.6195, 7.5966 166 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6542, 7.5931 157 / 15
0 6360 ÅFARNES 62.6548, 7.5865 157 / 19
0 6360 ÅFARNES 62.6809, 7.6059 154 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6622, 7.5038 159 / 30
0 6360 ÅFARNES 62.6643, 7.5092 159 / 39
0 6360 ÅFARNES 62.6519, 7.5467 163 / 40
0 6360 ÅFARNES 62.6628, 7.5035 159 / 32
0 6360 ÅFARNES 62.6592, 7.5015 159 / 53
0 6360 ÅFARNES 62.6634, 7.5056 159 / 33
0 6360 ÅFARNES 62.6600, 7.5016 159 / 62
0 6360 ÅFARNES 62.6628, 7.5051 159 / 34
0 6360 ÅFARNES 62.6596, 7.5020 159 / 63
0 6360 ÅFARNES 62.6865, 7.6165 153 / 12
0 6360 ÅFARNES 62.6639, 7.5042 159 / 37
0 6360 ÅFARNES 62.6612, 7.5015 159 / 119
0 6360 ÅFARNES 62.6611, 7.5025 159 / 122
0 6360 ÅFARNES 62.6703, 7.5385 157 / 17
0 6360 ÅFARNES 62.6381, 7.5170 162 / 14
0 6360 ÅFARNES 62.6514, 7.5037 160 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6544, 7.5329 162 / 15
0 6360 ÅFARNES 62.6477, 7.5074 160 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6503, 7.5537 163 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6488, 7.5859 160 / 13
0 6360 ÅFARNES 62.6812, 7.6072 154 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6486, 7.5067 160 / 7
0 6360 ÅFARNES 62.6484, 7.5856 160 / 14
0 6360 ÅFARNES 62.6494, 7.5057 160 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6480, 7.5079 160 / 16
0 6360 ÅFARNES 62.5967, 7.5466 125 / 9
0 6360 ÅFARNES 62.6475, 7.5078 160 / 10
0 6360 ÅFARNES 62.6616, 7.5023 159 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6436, 7.5130 161 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6411, 7.5117 161 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6470, 7.5084 161 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6461, 7.5091 161 / 4
0 6360 ÅFARNES 62.6377, 7.5133 162 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6099, 7.5432 167 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6519, 7.5549 163 / 51
0 6360 ÅFARNES 62.6421, 7.5119 161 / 7
0 6360 ÅFARNES 62.6455, 7.5098 161 / 8
0 6360 ÅFARNES 62.6451, 7.5106 161 / 10
0 6360 ÅFARNES 62.6492, 7.5395 163 / 65
0 6360 ÅFARNES 62.6313, 7.5212 163 / 2
0 6360 ÅFARNES 62.6467, 7.5085 161 / 11
0 6360 ÅFARNES 62.6492, 7.5374 162 / 19
0 6360 ÅFARNES 62.6501, 7.5703 161 / 12
0 6360 ÅFARNES 62.6356, 7.5120 162 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6151, 7.5808 167 / 1
0 6360 ÅFARNES 62.6499, 7.5441 163 / 54
0 6360 ÅFARNES 62.6493, 7.5674 161 / 13
0 6360 ÅFARNES 62.6356, 7.5137 162 / 11
0 6360 ÅFARNES 62.6583, 7.5020 159 / 20
0 6360 ÅFARNES 62.6499, 7.5453 163 / 61
0 6360 ÅFARNES 62.6336, 7.5166 163 / 3
0 6360 ÅFARNES 62.6384, 7.5171 162 / 14
0 6363 MITTET 62.6748, 7.7595 148 / 8
0 6363 MITTET 62.7012, 7.7013 147 / 1
0 6363 MITTET 62.6926, 7.7141 148 / 1
0 6363 MITTET 62.6955, 7.7074 147 / 15
0 6363 MITTET 62.6947, 7.7088 147 / 64
0 6363 MITTET 62.6782, 7.7318 149 / 4
0 6363 MITTET 62.6756, 7.7221 150 / 4
0 6363 MITTET 62.6893, 7.7201 148 / 4
0 6363 MITTET 62.6871, 7.7243 148 / 10
0 6363 MITTET 62.7032, 7.7042 147 / 11
0 6363 MITTET 62.6667, 7.8035 148 / 17
0 6363 MITTET 62.7005, 7.6991 147 / 44
0 6363 MITTET 62.6593, 7.7966 149 / 34
0 6363 MITTET 62.6996, 7.6959 147 / 18
0 6363 MITTET 62.6665, 7.7038 150 / 13
0 6363 MITTET 62.6984, 7.7025 147 / 13
0 6363 MITTET 62.6810, 7.7277 149 / 5
0 6363 MITTET 62.6967, 7.6654 150 / 10
0 6363 MITTET 62.6683, 7.6994 150 / 5
0 6363 MITTET 62.6683, 7.6992 150 / 14
0 6363 MITTET 62.6904, 7.7175 148 / 13
0 6363 MITTET 62.6942, 7.6373 151 / 13
0 6363 MITTET 62.6957, 7.6837 150 / 41
0 6363 MITTET 62.7035, 7.7046 147 / 20
0 6363 MITTET 62.7008, 7.6938 147 / 42
0 6363 MITTET 62.6953, 7.7080 147 / 65
0 6363 MITTET 62.7009, 7.7004 147 / 2
0 6363 MITTET 62.6672, 7.7045 150 / 26
0 6363 MITTET 62.6581, 7.8002 149 / 28
0 6363 MITTET 62.7059, 7.7450 145 / 1
0 6363 MITTET 62.6960, 7.7056 147 / 29
0 6363 MITTET 62.6567, 7.7952 148 / 5
0 6363 MITTET 62.6777, 7.7277 149 / 11
0 6363 MITTET 62.6682, 7.7582 149 / 38
0 6363 MITTET 62.6684, 7.7581 149 / 38
0 6363 MITTET 62.6461, 7.6819 150 / 3
0 6363 MITTET 62.7002, 7.6916 150 / 7
0 6363 MITTET 62.7003, 7.6898 150 / 7
0 6363 MITTET 62.6663, 7.7029 150 / 7
0 6363 MITTET 62.6676, 7.6991 150 / 46
0 6363 MITTET 62.6992, 7.6963 147 / 71
0 6363 MITTET 62.7116, 7.7328 145 / 2
0 6363 MITTET 62.7001, 7.6986 147 / 6
0 6363 MITTET 62.7125, 7.7364 145 / 3
0 6363 MITTET 62.7082, 7.7134 146 / 2
0 6363 MITTET 62.6995, 7.6969 147 / 3
0 6363 MITTET 62.7017, 7.7026 147 / 4
0 6363 MITTET 62.6808, 7.7258 149 / 29
0 6363 MITTET 62.6995, 7.6981 147 / 5
0 6363 MITTET 62.7014, 7.7018 147 / 10
0 6363 MITTET 62.6974, 7.7038 147 / 14
0 6363 MITTET 62.6950, 7.7082 147 / 15
0 6363 MITTET 62.7027, 7.7035 147 / 17
0 6363 MITTET 62.7004, 7.6994 147 / 23
0 6363 MITTET 62.7007, 7.6992 147 / 25
0 6363 MITTET 62.6783, 7.7248 149 / 9
0 6363 MITTET 62.6848, 7.7257 149 / 33
0 6363 MITTET 62.6983, 7.7017 147 / 28
0 6363 MITTET 62.6884, 7.7217 149 / 15
0 6363 MITTET 62.7014, 7.6935 147 / 31
0 6363 MITTET 62.6811, 7.7258 149 / 16
0 6363 MITTET 62.6992, 7.6938 147 / 32
0 6363 MITTET 62.6895, 7.7042 150 / 44
0 6363 MITTET 62.7075, 7.7103 147 / 37
0 6363 MITTET 62.7000, 7.6952 147 / 38
0 6363 MITTET 62.7006, 7.6938 147 / 40
0 6363 MITTET 62.6998, 7.6953 147 / 41
0 6363 MITTET 62.6958, 7.7073 147 / 46
0 6363 MITTET 62.6940, 7.7099 148 / 1
0 6363 MITTET 62.6937, 7.7115 148 / 2
0 6363 MITTET 62.6914, 7.7153 148 / 3
0 6363 MITTET 62.6914, 7.7118 148 / 3
0 6363 MITTET 62.6867, 7.7249 148 / 9
0 6363 MITTET 62.6767, 7.7301 149 / 1
0 6363 MITTET 62.6818, 7.7273 149 / 3
0 6363 MITTET 62.6810, 7.7276 149 / 5
0 6363 MITTET 62.6802, 7.7266 149 / 6
0 6363 MITTET 62.6799, 7.7271 149 / 7
0 6363 MITTET 62.6787, 7.7282 149 / 8
0 6363 MITTET 62.6769, 7.7288 149 / 26
0 6363 MITTET 62.6875, 7.7220 149 / 27
0 6363 MITTET 62.6960, 7.6912 150 / 1
0 6363 MITTET 62.6955, 7.6460 151 / 1
0 6363 MITTET 62.6957, 7.6900 150 / 3
0 6363 MITTET 62.6473, 7.6811 150 / 4
0 6363 MITTET 62.6966, 7.6872 150 / 5
0 6363 MITTET 62.6943, 7.6961 150 / 6
0 6363 MITTET 62.6984, 7.6925 150 / 7
0 6363 MITTET 62.6946, 7.6947 150 / 4
0 6363 MITTET 62.6975, 7.6871 150 / 9
0 6363 MITTET 62.6965, 7.6590 150 / 11
0 6363 MITTET 62.6966, 7.6907 150 / 16
0 6363 MITTET 62.6913, 7.7012 150 / 17
0 6363 MITTET 62.6924, 7.6995 150 / 21
0 6363 MITTET 62.6897, 7.7034 150 / 22
0 6363 MITTET 62.6952, 7.6928 150 / 24
0 6363 MITTET 62.6899, 7.7026 150 / 27
0 6363 MITTET 62.6964, 7.6569 150 / 29
0 6363 MITTET 62.6953, 7.6430 151 / 1
0 6363 MITTET 62.6963, 7.6562 151 / 5
0 6363 MITTET 62.6875, 7.6512 151 / 1
0 6363 MITTET 62.6935, 7.6332 152 / 2
0 6363 MITTET 62.7001, 7.6921 150 / 7
0 6363 MITTET 62.6983, 7.6927 150 / 7
0 6363 MITTET 62.7005, 7.6936 147 / 40
0 6363 MITTET 62.6580, 7.7069 150 / 32
0 6363 MITTET 62.6862, 7.7264 149 / 32
0 6363 MITTET 62.6970, 7.6622 150 / 19
0 6363 MITTET 62.7089, 7.7168 146 / 1
0 6363 MITTET 62.6652, 7.7917 148 / 15
0 6363 MITTET 62.6854, 7.7239 149 / 36
0 6363 MITTET 62.6871, 7.7179 149 / 7
0 6363 MITTET 62.6970, 7.6920 150 / 45
0 6363 MITTET 62.6960, 7.6995 147 / 74
0 6363 MITTET 62.7007, 7.6993 147 / 25
0 6363 MITTET 62.6575, 7.7946 149 / 8
0 6363 MITTET 62.6663, 7.7049 150 / 34
0 6363 MITTET 62.6586, 7.7964 148 / 16
0 6363 MITTET 62.6680, 7.6984 150 / 5
0 6363 MITTET 62.6681, 7.6986 150 / 5
0 6363 MITTET 62.7014, 7.6984 147 / 66
0 6363 MITTET 62.6682, 7.6992 150 / 5
0 6363 MITTET 62.6663, 7.6951 150 / 8
0 6363 MITTET 62.6678, 7.7005 150 / 6
0 6363 MITTET 62.6679, 7.7009 150 / 6
0 6363 MITTET 62.7000, 7.6979 147 / 5
0 6363 MITTET 62.6910, 7.7022 150 / 25
0 6363 MITTET 62.6666, 7.6964 150 / 35
0 6363 MITTET 62.6968, 7.6789 150 / 30
0 6363 MITTET 62.6877, 7.7228 149 / 31
0 6363 MITTET 62.6680, 7.7037 150 / 37
0 6386 MÅNDALEN 62.5337, 7.4450 112 / 229
0 6386 MÅNDALEN 62.5355, 7.4413 112 / 212
0 6386 MÅNDALEN 62.5336, 7.5196 108 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.5380, 7.3951 120 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5341, 7.4896 110 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5338, 7.5107 108 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5255, 7.4165 120 / 34
0 6386 MÅNDALEN 62.5364, 7.4394 112 / 13
0 6386 MÅNDALEN 62.5338, 7.5089 108 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5359, 7.4399 112 / 13
0 6386 MÅNDALEN 62.5332, 7.5151 108 / 7
0 6386 MÅNDALEN 62.4997, 7.4224 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5313, 7.4429 112 / 11
0 6386 MÅNDALEN 62.5326, 7.5179 108 / 13
0 6386 MÅNDALEN 62.4990, 7.4215 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5299, 7.4357 112 / 15
0 6386 MÅNDALEN 62.4971, 7.4318 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5325, 7.5175 108 / 14
0 6386 MÅNDALEN 62.5329, 7.4699 111 / 10
0 6386 MÅNDALEN 62.5177, 7.3871 114 / 28
0 6386 MÅNDALEN 62.4983, 7.4329 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5333, 7.5138 108 / 15
0 6386 MÅNDALEN 62.5231, 7.4096 113 / 11
0 6386 MÅNDALEN 62.4963, 7.3603 115 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4988, 7.4357 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5322, 7.5170 108 / 16
0 6386 MÅNDALEN 62.4997, 7.4205 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5006, 7.3493 115 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4976, 7.4360 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5329, 7.5152 108 / 19
0 6386 MÅNDALEN 62.4998, 7.4212 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4873, 7.2961 115 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.4966, 7.4381 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4969, 7.4368 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5358, 7.5017 109 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4995, 7.4219 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5355, 7.5057 109 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5389, 7.5124 109 / 3
0 6386 MÅNDALEN 62.5377, 7.5099 109 / 4
0 6386 MÅNDALEN 62.5367, 7.5070 109 / 32
0 6386 MÅNDALEN 62.5355, 7.5043 109 / 6
0 6386 MÅNDALEN 62.5359, 7.5065 109 / 9
0 6386 MÅNDALEN 62.5326, 7.4644 111 / 3
0 6386 MÅNDALEN 62.5313, 7.4952 109 / 11
0 6386 MÅNDALEN 62.5325, 7.4638 111 / 4
0 6386 MÅNDALEN 62.5353, 7.5028 109 / 10
0 6386 MÅNDALEN 62.5337, 7.5061 109 / 12
0 6386 MÅNDALEN 62.5204, 7.3957 114 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.5000, 7.4223 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5327, 7.4947 109 / 15
0 6386 MÅNDALEN 62.5204, 7.3955 114 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.4999, 7.4251 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4828, 7.3638 114 / 15
0 6386 MÅNDALEN 62.5323, 7.4945 109 / 16
0 6386 MÅNDALEN 62.4995, 7.4250 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4843, 7.3627 114 / 11
0 6386 MÅNDALEN 62.5322, 7.4951 109 / 17
0 6386 MÅNDALEN 62.5209, 7.3914 118 / 3
0 6386 MÅNDALEN 62.4845, 7.3603 114 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5351, 7.5025 109 / 23
0 6386 MÅNDALEN 62.5316, 7.4951 109 / 24
0 6386 MÅNDALEN 62.5220, 7.2836 116 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5264, 7.2882 116 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5372, 7.5004 110 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4831, 7.3017 115 / 4
0 6386 MÅNDALEN 62.5386, 7.5057 110 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.4822, 7.3018 115 / 4
0 6386 MÅNDALEN 62.5354, 7.4939 110 / 6
0 6386 MÅNDALEN 62.5382, 7.3952 121 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5338, 7.4896 110 / 8
0 6386 MÅNDALEN 62.5385, 7.4008 121 / 3
0 6386 MÅNDALEN 62.5381, 7.5040 110 / 9
0 6386 MÅNDALEN 62.5382, 7.3963 121 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5387, 7.5036 110 / 11
0 6386 MÅNDALEN 62.5333, 7.4697 111 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5327, 7.4647 111 / 3
0 6386 MÅNDALEN 62.5325, 7.4640 111 / 4
0 6386 MÅNDALEN 62.5340, 7.4704 111 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.5319, 7.4564 111 / 6
0 6386 MÅNDALEN 62.4974, 7.3002 115 / 13
0 6386 MÅNDALEN 62.5098, 7.3627 116 / 16
0 6386 MÅNDALEN 62.5321, 7.4586 111 / 8
0 6386 MÅNDALEN 62.5320, 7.4581 111 / 11
0 6386 MÅNDALEN 62.5322, 7.4596 111 / 12
0 6386 MÅNDALEN 62.4970, 7.4372 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5300, 7.4387 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4971, 7.4376 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5290, 7.4358 112 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.4972, 7.4370 112 / 9
0 6386 MÅNDALEN 62.5290, 7.4342 112 / 3
0 6386 MÅNDALEN 62.4975, 7.4366 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5292, 7.4337 112 / 3
0 6386 MÅNDALEN 62.4975, 7.4372 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5309, 7.4374 112 / 4
0 6386 MÅNDALEN 62.5238, 7.4208 113 / 27
0 6386 MÅNDALEN 62.4976, 7.4376 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4976, 7.4372 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5316, 7.4402 112 / 6
0 6386 MÅNDALEN 62.4980, 7.4378 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4981, 7.4386 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4981, 7.4398 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5318, 7.4445 112 / 10
0 6386 MÅNDALEN 62.5240, 7.3962 119 / 13
0 6386 MÅNDALEN 62.5310, 7.4362 112 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.5311, 7.4424 112 / 11
0 6386 MÅNDALEN 62.5316, 7.4543 112 / 12
0 6386 MÅNDALEN 62.5324, 7.4435 112 / 13
0 6386 MÅNDALEN 62.5257, 7.4132 120 / 42
0 6386 MÅNDALEN 62.5191, 7.3921 114 / 26
0 6386 MÅNDALEN 62.5295, 7.4361 112 / 15
0 6386 MÅNDALEN 62.5260, 7.4320 112 / 17
0 6386 MÅNDALEN 62.5276, 7.4316 112 / 19
0 6386 MÅNDALEN 62.5371, 7.4307 122 / 17
0 6386 MÅNDALEN 62.5318, 7.4437 112 / 23
0 6386 MÅNDALEN 62.5375, 7.4325 122 / 4
0 6386 MÅNDALEN 62.5311, 7.4401 112 / 24
0 6386 MÅNDALEN 62.5286, 7.4322 112 / 230
0 6386 MÅNDALEN 62.5303, 7.4394 112 / 27
0 6386 MÅNDALEN 62.5277, 7.4323 112 / 28
0 6386 MÅNDALEN 62.5274, 7.4326 112 / 29
0 6386 MÅNDALEN 62.5343, 7.5120 108 / 4
0 6386 MÅNDALEN 62.5251, 7.4142 120 / 45
0 6386 MÅNDALEN 62.5282, 7.4375 112 / 30
0 6386 MÅNDALEN 62.5265, 7.4294 112 / 31
0 6386 MÅNDALEN 62.5284, 7.4342 112 / 34
0 6386 MÅNDALEN 62.5315, 7.4400 112 / 35
0 6386 MÅNDALEN 62.4850, 7.3673 114 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.5286, 7.4333 112 / 36
0 6386 MÅNDALEN 62.5239, 7.4257 112 / 33
0 6386 MÅNDALEN 62.4959, 7.3620 114 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.5289, 7.4375 112 / 37
0 6386 MÅNDALEN 62.5350, 7.4415 112 / 38
0 6386 MÅNDALEN 62.5352, 7.4412 112 / 39
0 6386 MÅNDALEN 62.5044, 7.3505 115 / 17
0 6386 MÅNDALEN 62.5225, 7.4097 113 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5304, 7.4400 112 / 42
0 6386 MÅNDALEN 62.5331, 7.4298 122 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5171, 7.3859 114 / 25
0 6386 MÅNDALEN 62.5289, 7.4326 112 / 43
0 6386 MÅNDALEN 62.5023, 7.3495 115 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5283, 7.4338 112 / 45
0 6386 MÅNDALEN 62.5319, 7.4947 109 / 19
0 6386 MÅNDALEN 62.5406, 7.5172 109 / 22
0 6386 MÅNDALEN 62.4969, 7.2995 115 / 21
0 6386 MÅNDALEN 62.5346, 7.4416 112 / 51
0 6386 MÅNDALEN 62.5297, 7.4365 112 / 7
0 6386 MÅNDALEN 62.5301, 7.4377 112 / 53
0 6386 MÅNDALEN 62.5021, 7.4349 112 / 14
0 6386 MÅNDALEN 62.5405, 7.4359 122 / 12
0 6386 MÅNDALEN 62.5436, 7.4376 122 / 60
0 6386 MÅNDALEN 62.5347, 7.4415 112 / 54
0 6386 MÅNDALEN 62.5316, 7.4355 112 / 88
0 6386 MÅNDALEN 62.5381, 7.3938 121 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5334, 7.4445 112 / 55
0 6386 MÅNDALEN 62.5148, 7.4231 113 / 13
0 6386 MÅNDALEN 62.5279, 7.4342 112 / 56
0 6386 MÅNDALEN 62.5018, 7.3472 115 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5277, 7.4350 112 / 57
0 6386 MÅNDALEN 62.5010, 7.3465 115 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5014, 7.3490 115 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5332, 7.5143 108 / 18
0 6386 MÅNDALEN 62.4825, 7.3644 114 / 23
0 6386 MÅNDALEN 62.5271, 7.4351 112 / 59
0 6386 MÅNDALEN 62.5382, 7.4340 122 / 50
0 6386 MÅNDALEN 62.4996, 7.3525 115 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5333, 7.5132 108 / 6
0 6386 MÅNDALEN 62.5345, 7.4293 122 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5280, 7.4346 112 / 61
0 6386 MÅNDALEN 62.5084, 7.3052 116 / 12
0 6386 MÅNDALEN 62.5275, 7.4346 112 / 62
0 6386 MÅNDALEN 62.5077, 7.3054 116 / 13
0 6386 MÅNDALEN 62.5355, 7.4384 112 / 64
0 6386 MÅNDALEN 62.5267, 7.4357 112 / 68
0 6386 MÅNDALEN 62.5270, 7.4169 120 / 6
0 6386 MÅNDALEN 62.5304, 7.4376 112 / 69
0 6386 MÅNDALEN 62.5305, 7.4376 112 / 70
0 6386 MÅNDALEN 62.5387, 7.4360 122 / 28
0 6386 MÅNDALEN 62.5308, 7.4415 112 / 85
0 6386 MÅNDALEN 62.5579, 7.4171 123 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5306, 7.4405 112 / 87
0 6386 MÅNDALEN 62.4957, 7.3615 115 / 3
0 6386 MÅNDALEN 62.5290, 7.4335 112 / 105
0 6386 MÅNDALEN 62.5278, 7.4337 112 / 115
0 6386 MÅNDALEN 62.5333, 7.5065 108 / 21
0 6386 MÅNDALEN 62.5339, 7.4434 112 / 154
0 6386 MÅNDALEN 62.5349, 7.4408 112 / 189
0 6386 MÅNDALEN 62.5042, 7.3444 115 / 14
0 6386 MÅNDALEN 62.5289, 7.4332 112 / 190
0 6386 MÅNDALEN 62.5228, 7.4274 112 / 191
0 6386 MÅNDALEN 62.5328, 7.4443 112 / 247
0 6386 MÅNDALEN 62.5233, 7.4298 112 / 192
0 6386 MÅNDALEN 62.5304, 7.4387 112 / 226
0 6386 MÅNDALEN 62.5361, 7.4376 112 / 193
0 6386 MÅNDALEN 62.5181, 7.3841 117 / 3
0 6386 MÅNDALEN 62.5305, 7.4390 112 / 226
0 6386 MÅNDALEN 62.5305, 7.4392 112 / 226
0 6386 MÅNDALEN 62.5248, 7.4265 112 / 199
0 6386 MÅNDALEN 62.5305, 7.4391 112 / 226
0 6386 MÅNDALEN 62.5262, 7.4274 112 / 200
0 6386 MÅNDALEN 62.5307, 7.4393 112 / 226
0 6386 MÅNDALEN 62.5309, 7.4396 112 / 226
0 6386 MÅNDALEN 62.5309, 7.4401 112 / 203
0 6386 MÅNDALEN 62.5262, 7.4129 120 / 51
0 6386 MÅNDALEN 62.5309, 7.4397 112 / 226
0 6386 MÅNDALEN 62.5316, 7.4408 112 / 208
0 6386 MÅNDALEN 62.5227, 7.4087 113 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5226, 7.4085 113 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5359, 7.4381 112 / 60
0 6386 MÅNDALEN 62.5221, 7.4059 113 / 4
0 6386 MÅNDALEN 62.5329, 7.4437 112 / 114
0 6386 MÅNDALEN 62.5240, 7.4132 113 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.5287, 7.4339 112 / 106
0 6386 MÅNDALEN 62.5158, 7.4236 113 / 7
0 6386 MÅNDALEN 62.5235, 7.4268 112 / 33
0 6386 MÅNDALEN 62.5274, 7.4319 112 / 108
0 6386 MÅNDALEN 62.5240, 7.4169 113 / 8
0 6386 MÅNDALEN 62.5237, 7.4255 112 / 33
0 6386 MÅNDALEN 62.5312, 7.4412 112 / 46
0 6386 MÅNDALEN 62.5233, 7.4168 113 / 12
0 6386 MÅNDALEN 62.5238, 7.4151 113 / 17
0 6386 MÅNDALEN 62.5169, 7.3861 114 / 4
0 6386 MÅNDALEN 62.5301, 7.4390 112 / 116
0 6386 MÅNDALEN 62.5286, 7.4346 112 / 109
0 6386 MÅNDALEN 62.5206, 7.3980 114 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5308, 7.4395 112 / 226
0 6386 MÅNDALEN 62.5208, 7.4005 114 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5310, 7.4399 112 / 226
0 6386 MÅNDALEN 62.5189, 7.3943 114 / 3
0 6386 MÅNDALEN 62.4968, 7.3606 114 / 4
0 6386 MÅNDALEN 62.4824, 7.3648 114 / 23
0 6386 MÅNDALEN 62.5205, 7.3930 114 / 9
0 6386 MÅNDALEN 62.5175, 7.3864 114 / 10
0 6386 MÅNDALEN 62.5181, 7.3900 114 / 11
0 6386 MÅNDALEN 62.5188, 7.3936 114 / 12
0 6386 MÅNDALEN 62.5213, 7.4017 114 / 13
0 6386 MÅNDALEN 62.5174, 7.3872 114 / 14
0 6386 MÅNDALEN 62.5196, 7.3945 114 / 15
0 6386 MÅNDALEN 62.5203, 7.3933 114 / 16
0 6386 MÅNDALEN 62.5172, 7.3869 114 / 17
0 6386 MÅNDALEN 62.5056, 7.3578 115 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5051, 7.3506 115 / 27
0 6386 MÅNDALEN 62.5077, 7.3576 115 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5068, 7.3544 115 / 4
0 6386 MÅNDALEN 62.5069, 7.3513 115 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.5054, 7.3572 115 / 9
0 6386 MÅNDALEN 62.5061, 7.3503 115 / 11
0 6386 MÅNDALEN 62.4806, 7.3017 115 / 12
0 6386 MÅNDALEN 62.5093, 7.3536 116 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5093, 7.3589 116 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5103, 7.3654 116 / 4
0 6386 MÅNDALEN 62.5308, 7.4378 112 / 4
0 6386 MÅNDALEN 62.5172, 7.2858 116 / 17
0 6386 MÅNDALEN 62.5114, 7.3672 116 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.5584, 7.4193 123 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5346, 7.4798 111 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.5162, 7.2883 116 / 18
0 6386 MÅNDALEN 62.5112, 7.3552 116 / 7
0 6386 MÅNDALEN 62.5389, 7.5022 110 / 12
0 6386 MÅNDALEN 62.5182, 7.2948 116 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5096, 7.3614 116 / 9
0 6386 MÅNDALEN 62.5100, 7.2782 116 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5100, 7.3649 116 / 14
0 6386 MÅNDALEN 62.5233, 7.3929 117 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5198, 7.3886 117 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5294, 7.4336 112 / 233
0 6386 MÅNDALEN 62.4958, 7.3624 114 / 20
0 6386 MÅNDALEN 62.5221, 7.3924 118 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4964, 7.3623 114 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5203, 7.3891 118 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5209, 7.3916 118 / 3
0 6386 MÅNDALEN 62.4966, 7.3616 114 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5207, 7.3914 118 / 4
0 6386 MÅNDALEN 62.5207, 7.3910 118 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.5205, 7.3907 118 / 6
0 6386 MÅNDALEN 62.4999, 7.4228 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5242, 7.4047 119 / 8
0 6386 MÅNDALEN 62.4998, 7.4228 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5235, 7.3995 119 / 10
0 6386 MÅNDALEN 62.4997, 7.4228 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5267, 7.4194 120 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5338, 7.4416 112 / 241
0 6386 MÅNDALEN 62.4996, 7.4228 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5277, 7.4191 120 / 3
0 6386 MÅNDALEN 62.4874, 7.2963 115 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4887, 7.4309 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5260, 7.4154 120 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.4960, 7.3614 115 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4890, 7.4307 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5264, 7.4179 120 / 7
0 6386 MÅNDALEN 62.4958, 7.3615 115 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5262, 7.4183 120 / 8
0 6386 MÅNDALEN 62.5246, 7.4211 120 / 10
0 6386 MÅNDALEN 62.5265, 7.4144 120 / 30
0 6386 MÅNDALEN 62.5318, 7.4927 109 / 31
0 6386 MÅNDALEN 62.5292, 7.4237 121 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5290, 7.4250 121 / 13
0 6386 MÅNDALEN 62.5299, 7.4244 121 / 3
0 6386 MÅNDALEN 62.5297, 7.4210 121 / 4
0 6386 MÅNDALEN 62.5041, 7.3502 115 / 18
0 6386 MÅNDALEN 62.5281, 7.4210 121 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.5327, 7.4281 122 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5363, 7.4281 122 / 58
0 6386 MÅNDALEN 62.5347, 7.4298 122 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5393, 7.4352 122 / 3
0 6386 MÅNDALEN 62.5250, 7.4127 120 / 50
0 6386 MÅNDALEN 62.5366, 7.4330 122 / 6
0 6386 MÅNDALEN 62.5255, 7.4145 120 / 40
0 6386 MÅNDALEN 62.5183, 7.2865 116 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5362, 7.4309 122 / 65
0 6386 MÅNDALEN 62.5357, 7.4389 112 / 52
0 6386 MÅNDALEN 62.5090, 7.3037 116 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5256, 7.4178 120 / 35
0 6386 MÅNDALEN 62.5087, 7.3035 116 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5369, 7.4342 122 / 9
0 6386 MÅNDALEN 62.5086, 7.3035 116 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5348, 7.4296 122 / 10
0 6386 MÅNDALEN 62.5084, 7.3043 116 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5349, 7.4302 122 / 10
0 6386 MÅNDALEN 62.5080, 7.3049 116 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5378, 7.4347 122 / 18
0 6386 MÅNDALEN 62.5081, 7.3047 116 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5331, 7.4291 122 / 20
0 6386 MÅNDALEN 62.5082, 7.3047 116 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5413, 7.4369 122 / 23
0 6386 MÅNDALEN 62.5337, 7.4437 112 / 185
0 6386 MÅNDALEN 62.5422, 7.4370 122 / 25
0 6386 MÅNDALEN 62.5334, 7.4299 122 / 26
0 6386 MÅNDALEN 62.4998, 7.4221 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5338, 7.4299 122 / 27
0 6386 MÅNDALEN 62.5253, 7.4122 120 / 33
0 6386 MÅNDALEN 62.5254, 7.4106 120 / 36
0 6386 MÅNDALEN 62.5349, 7.4310 122 / 29
0 6386 MÅNDALEN 62.5332, 7.4306 122 / 31
0 6386 MÅNDALEN 62.5342, 7.4297 122 / 34
0 6386 MÅNDALEN 62.5353, 7.4287 122 / 39
0 6386 MÅNDALEN 62.5354, 7.4281 122 / 41
0 6386 MÅNDALEN 62.5047, 7.3506 115 / 15
0 6386 MÅNDALEN 62.5356, 7.4281 122 / 42
0 6386 MÅNDALEN 62.5338, 7.4291 122 / 43
0 6386 MÅNDALEN 62.5172, 7.3858 114 / 22
0 6386 MÅNDALEN 62.5237, 7.4191 113 / 22
0 6386 MÅNDALEN 62.5347, 7.4306 122 / 44
0 6386 MÅNDALEN 62.5054, 7.3508 115 / 10
0 6386 MÅNDALEN 62.5359, 7.4279 122 / 45
0 6386 MÅNDALEN 62.5250, 7.3982 119 / 15
0 6386 MÅNDALEN 62.5573, 7.4204 123 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4960, 7.3600 115 / 16
0 6386 MÅNDALEN 62.5038, 7.3503 115 / 19
0 6386 MÅNDALEN 62.4841, 7.3660 114 / 23
0 6386 MÅNDALEN 62.4969, 7.4396 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4975, 7.4395 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4889, 7.4295 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4887, 7.4318 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5193, 7.3929 114 / 18
0 6386 MÅNDALEN 62.4890, 7.4319 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5336, 7.4290 122 / 33
0 6386 MÅNDALEN 62.5223, 7.4124 113 / 23
0 6386 MÅNDALEN 62.4960, 7.2987 115 / 20
0 6386 MÅNDALEN 62.5338, 7.4304 122 / 35
0 6386 MÅNDALEN 62.4891, 7.4319 112 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5261, 7.4330 112 / 17
0 6386 MÅNDALEN 62.5339, 7.4415 112 / 241
0 6386 MÅNDALEN 62.4963, 7.2977 115 / 25
0 6386 MÅNDALEN 62.5137, 7.4241 113 / 8
0 6386 MÅNDALEN 62.5337, 7.5082 108 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5339, 7.4416 112 / 241
0 6386 MÅNDALEN 62.4968, 7.3621 114 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5233, 7.4234 113 / 15
0 6386 MÅNDALEN 62.5369, 7.5077 109 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.5338, 7.4417 112 / 241
0 6386 MÅNDALEN 62.5241, 7.4052 119 / 9
0 6386 MÅNDALEN 62.5368, 7.5003 110 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5338, 7.4419 112 / 241
0 6386 MÅNDALEN 62.5346, 7.4311 122 / 63
0 6386 MÅNDALEN 62.5386, 7.4341 122 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.5303, 7.4386 112 / 226
0 6386 MÅNDALEN 62.5330, 7.4685 111 / 9
0 6386 MÅNDALEN 62.5337, 7.4420 112 / 241
0 6386 MÅNDALEN 62.5343, 7.4307 122 / 70
0 6386 MÅNDALEN 62.5351, 7.5033 109 / 18
0 6386 MÅNDALEN 62.5336, 7.4693 111 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5341, 7.4305 122 / 69
0 6386 MÅNDALEN 62.5350, 7.4404 112 / 152
0 6386 MÅNDALEN 62.5315, 7.4717 111 / 15
0 6386 MÅNDALEN 62.5326, 7.4697 111 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5325, 7.4704 111 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5338, 7.4705 111 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.5353, 7.4414 112 / 186
0 6386 MÅNDALEN 62.5350, 7.4405 112 / 152
0 6386 MÅNDALEN 62.5329, 7.4303 122 / 55
0 6386 MÅNDALEN 62.5319, 7.4412 112 / 9
0 6386 MÅNDALEN 62.5317, 7.4419 112 / 9
0 6386 MÅNDALEN 62.5317, 7.4440 112 / 10
0 6386 MÅNDALEN 62.5342, 7.4448 112 / 10
0 6386 MÅNDALEN 62.5325, 7.4450 112 / 10
0 6386 MÅNDALEN 62.5016, 7.3509 115 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5322, 7.4460 112 / 12
0 6386 MÅNDALEN 62.5343, 7.4440 112 / 213
0 6386 MÅNDALEN 62.5272, 7.4355 112 / 58
0 6386 MÅNDALEN 62.5238, 7.4125 113 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.5280, 7.4317 112 / 142
0 6386 MÅNDALEN 62.5170, 7.3863 114 / 4
0 6386 MÅNDALEN 62.5255, 7.3995 119 / 6
0 6386 MÅNDALEN 62.5188, 7.3933 114 / 12
0 6386 MÅNDALEN 62.5056, 7.3556 115 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.5078, 7.3586 115 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5069, 7.3516 115 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.5094, 7.3597 116 / 3
0 6386 MÅNDALEN 62.5281, 7.4335 112 / 97
0 6386 MÅNDALEN 62.5107, 7.3668 116 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.5110, 7.3538 116 / 7
0 6386 MÅNDALEN 62.5198, 7.3891 117 / 2
0 6386 MÅNDALEN 62.5175, 7.3875 114 / 19
0 6386 MÅNDALEN 62.5353, 7.4292 122 / 56
0 6386 MÅNDALEN 62.5219, 7.3921 118 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4824, 7.3542 114 / 23
0 6386 MÅNDALEN 62.5293, 7.4247 121 / 11
0 6386 MÅNDALEN 62.4823, 7.3640 114 / 23
0 6386 MÅNDALEN 62.5296, 7.4246 121 / 3
0 6386 MÅNDALEN 62.5281, 7.4340 112 / 231
0 6386 MÅNDALEN 62.4846, 7.3581 114 / 23
0 6386 MÅNDALEN 62.5387, 7.4342 122 / 5
0 6386 MÅNDALEN 62.4818, 7.3646 114 / 23
0 6386 MÅNDALEN 62.4807, 7.3665 114 / 23
0 6386 MÅNDALEN 62.5358, 7.4310 122 / 7
0 6386 MÅNDALEN 62.5383, 7.4374 122 / 1
0 6386 MÅNDALEN 62.4829, 7.3609 114 / 23
0 6386 MÅNDALEN 62.5341, 7.4290 122 / 8
0 6386 MÅNDALEN 62.4961, 7.3629 114 / 23
0 6386 MÅNDALEN 62.5233, 7.4101 113 / 29
0 6386 MÅNDALEN 62.5352, 7.4428 112 / 242
0 6386 MÅNDALEN 62.5380, 7.4352 122 / 19
0 6386 MÅNDALEN 62.5374, 7.4349 122 / 37
0 6386 MÅNDALEN 62.4971, 7.2977 115 / 24
0 6386 MÅNDALEN 62.5346, 7.4248 122 / 32
0 6386 MÅNDALEN 62.5255, 7.3998 119 / 6
0 6386 MÅNDALEN 62.5283, 7.4319 112 / 210
0 6386 MÅNDALEN 62.5231, 7.3989 119 / 3
0 6386 MÅNDALEN 62.5356, 7.4380 112 / 211
0 6386 MÅNDALEN 62.5291, 7.4318 112 / 224
0 6386 MÅNDALEN 62.5353, 7.4400 112 / 225
0 6386 MÅNDALEN 62.5230, 7.4161 113 / 25
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6035, 7.2709 196 / 27
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6121, 7.2761 198 / 8
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5956, 7.3397 189 / 6
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6067, 7.3240 191 / 20
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6042, 7.2728 196 / 20
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5849, 7.2949 194 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5851, 7.2949 193 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5851, 7.2949 193 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5850, 7.2949 193 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6058, 7.2964 193 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6058, 7.2968 193 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6001, 7.2580 197 / 2
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6151, 7.2129 201 / 2
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5870, 7.2387 196 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6042, 7.2408 201 / 48
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6033, 7.3366 188 / 4
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5868, 7.2396 196 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5866, 7.2378 196 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5862, 7.2391 196 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5862, 7.2394 196 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5863, 7.2398 196 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5861, 7.2395 196 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5860, 7.2383 196 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5865, 7.2395 196 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5865, 7.2395 196 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5802, 7.2238 201 / 11
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5976, 7.2472 197 / 4
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6066, 7.2905 194 / 4
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5981, 7.2468 197 / 5
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6053, 7.2933 194 / 28
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5742, 7.3173 189 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5999, 7.2738 195 / 7
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6045, 7.3242 191 / 90
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5796, 7.3592 184 / 9
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5732, 7.3762 183 / 10
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6047, 7.2731 196 / 28
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6025, 7.2867 194 / 21
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6052, 7.2917 194 / 22
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5731, 7.3755 183 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5804, 7.3622 184 / 2
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5801, 7.3611 184 / 3
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5819, 7.3629 184 / 7
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5856, 7.3572 185 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5903, 7.3450 185 / 2
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5892, 7.3474 185 / 4
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5832, 7.3579 185 / 5
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5944, 7.3541 186 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6050, 7.3064 191 / 10
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6058, 7.3600 187 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6051, 7.3194 191 / 13
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5818, 7.3616 184 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5893, 7.3270 190 / 5
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6060, 7.3321 188 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6058, 7.3152 191 / 15
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5818, 7.3618 184 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5884, 7.3264 190 / 3
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6025, 7.3393 188 / 2
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6065, 7.3269 191 / 27
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6051, 7.3191 191 / 13
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6034, 7.3374 188 / 5
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5950, 7.3362 189 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6145, 7.2131 201 / 2
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5948, 7.3375 189 / 2
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5910, 7.3432 189 / 3
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6140, 7.2486 201 / 53
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5928, 7.3402 189 / 4
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5952, 7.3402 189 / 7
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6004, 7.3282 190 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5998, 7.3302 190 / 2
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6067, 7.3230 191 / 80
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6022, 7.2980 192 / 5
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5980, 7.3327 190 / 3
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6065, 7.2944 194 / 23
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6002, 7.2443 201 / 67
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6018, 7.2974 192 / 5
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5969, 7.3348 190 / 4
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5989, 7.3315 190 / 5
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6013, 7.3284 190 / 7
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6007, 7.3289 190 / 8
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6161, 7.2483 201 / 45
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6195, 7.2669 198 / 5
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5985, 7.3328 190 / 9
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5996, 7.3310 190 / 10
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5974, 7.3342 190 / 11
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6048, 7.3239 191 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6012, 7.2418 201 / 59
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6044, 7.3254 191 / 2
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6027, 7.3277 191 / 3
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6060, 7.2897 194 / 24
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6057, 7.3183 191 / 4
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6026, 7.2781 196 / 23
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6057, 7.3187 191 / 5
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6054, 7.3122 191 / 7
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6053, 7.3114 191 / 8
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6054, 7.3127 191 / 9
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6058, 7.3178 191 / 11
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6061, 7.3183 191 / 12
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6045, 7.2944 193 / 27
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6059, 7.3140 191 / 19
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6057, 7.3117 191 / 21
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6067, 7.3202 191 / 24
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6052, 7.3109 191 / 30
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6035, 7.3011 192 / 7
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6067, 7.3208 191 / 70
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6038, 7.3029 192 / 7
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6019, 7.2957 192 / 12
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6000, 7.2926 192 / 9
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5866, 7.3213 192 / 10
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5867, 7.3219 192 / 11
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6096, 7.2299 201 / 26
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6098, 7.2243 201 / 3
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6055, 7.3011 193 / 3
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6072, 7.2957 193 / 4
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6124, 7.2459 201 / 47
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6074, 7.2958 193 / 5
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6065, 7.2956 193 / 6
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6070, 7.2969 193 / 7
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6070, 7.2951 193 / 9
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6069, 7.2953 193 / 11
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6052, 7.3054 193 / 13
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6075, 7.2959 193 / 14
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6077, 7.3297 188 / 3
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6052, 7.3046 193 / 15
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6054, 7.3117 191 / 6
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6070, 7.2954 193 / 16
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6067, 7.3212 191 / 22
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5877, 7.3662 185 / 10
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6073, 7.2976 193 / 17
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6067, 7.3216 191 / 23
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5780, 7.3419 185 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6070, 7.2972 193 / 18
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6054, 7.2944 193 / 8
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5781, 7.3417 185 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6075, 7.2963 193 / 21
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6073, 7.2972 193 / 23
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5836, 7.3567 185 / 7
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5781, 7.3418 185 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6062, 7.2957 193 / 25
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6074, 7.2851 195 / 21
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5944, 7.3374 189 / 2
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6070, 7.2964 193 / 28
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6214, 7.2466 200 / 3
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6006, 7.3284 190 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6074, 7.2952 193 / 29
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6195, 7.2518 200 / 4
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6067, 7.2969 193 / 34
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6187, 7.2574 200 / 7
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6059, 7.3132 191 / 18
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6069, 7.2872 195 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6031, 7.2817 195 / 2
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6074, 7.2967 193 / 38
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6071, 7.2974 193 / 39
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6024, 7.2825 195 / 4
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6072, 7.2963 193 / 73
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6069, 7.2961 193 / 74
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6057, 7.2744 196 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5852, 7.2948 194 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6103, 7.2431 201 / 60
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6093, 7.2272 201 / 3
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6040, 7.2906 194 / 2
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6072, 7.2329 201 / 8
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6071, 7.2926 194 / 3
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6071, 7.2919 194 / 5
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6070, 7.2932 194 / 6
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6067, 7.2934 194 / 8
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6066, 7.2938 194 / 9
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6030, 7.2398 201 / 63
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6070, 7.2910 194 / 10
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6073, 7.2911 194 / 11
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6065, 7.2909 194 / 12
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6065, 7.2940 194 / 13
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6061, 7.2908 194 / 14
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6037, 7.2915 194 / 15
0 6387 VÅGSTRANDA 62.5893, 7.3461 185 / 4
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6067, 7.2921 194 / 16
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6063, 7.2918 194 / 17
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6097, 7.2389 201 / 37
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6073, 7.2866 195 / 1
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6108, 7.2438 201 / 42
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6024, 7.2802 195 / 2
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6065, 7.2354 201 / 11
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6040, 7.2844 195 / 3
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6026, 7.2839 195 / 30
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6052, 7.3042 193 / 32
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6084, 7.2828 195 / 9
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6087, 7.2309 201 / 35
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6074, 7.2890 195 / 10
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6089, 7.2811 195 / 11
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6067, 7.2957 193 / 10
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6088, 7.2816 195 / 12
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6073, 7.2946 193 / 26
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6092, 7.2804 195 / 13
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6077, 7.2934 194 / 20
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6068, 7.2881 195 / 14
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6074, 7.2894 195 / 6
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6076, 7.2856 195 / 16
0 6387 VÅGSTRANDA 62.6065, 7.2895 195 / 8
0 6387 VÅGSTRANDA