Åsvegen 102
2040 KLØFTA

Åsvegen 102, 2040 KLØFTA er ei adresse i Ullensaker.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Åsvegen 102, 2040 KLØFTA:

  • Postnummer: 2040 KLØFTA
  • Gards-/bruksnummer: 80 / 13 i 0235 Ullensaker
  • Grunnkrins: 303 FLINDRUM
  • Valkrins: 10 BORGEN
  • Kyrkjesogn: 2070101 Ullensaker
  • Tettstad:

Åsvegen

Åsvegen er ein veg i Ullensaker kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 102 til 509.

Adressene i Åsvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Åsvegen 102 2040 KLØFTA 60.1093, 11.2397 80 / 13
Åsvegen 104 2040 KLØFTA 60.1101, 11.2376 80 / 11
Åsvegen 116 2040 KLØFTA 60.1111, 11.2407 81 / 10
Åsvegen 120 2040 KLØFTA 60.1103, 11.2414 81 / 119
Åsvegen 168 2056 ALGARHEIM 60.1145, 11.2384 81 / 8
Åsvegen 172 2056 ALGARHEIM 60.1147, 11.2376 81 / 8
Åsvegen 230 2056 ALGARHEIM 60.1190, 11.2354 81 / 352
Åsvegen 231 2056 ALGARHEIM 60.1197, 11.2375 81 / 21
Åsvegen 233 2056 ALGARHEIM 60.1200, 11.2374 81 / 21
Åsvegen 249 2056 ALGARHEIM 60.1216, 11.2384 81 / 25
Åsvegen 251 2056 ALGARHEIM 60.1217, 11.2391 81 / 25
Åsvegen 276 2056 ALGARHEIM 60.1233, 11.2394 81 / 53
Åsvegen 327 2056 ALGARHEIM 60.1277, 11.2374 82 / 6
Åsvegen 371 2056 ALGARHEIM 60.1304, 11.2429 83 / 4
Åsvegen 400 2056 ALGARHEIM 60.1328, 11.2440 114 / 1
Åsvegen 403 2056 ALGARHEIM 60.1328, 11.2457 114 / 23
Åsvegen 406 2056 ALGARHEIM 60.1335, 11.2441 114 / 2
Åsvegen 408 2056 ALGARHEIM 60.1336, 11.2444 114 / 2
Åsvegen 507 2056 ALGARHEIM 60.1408, 11.2531 113 / 2
Åsvegen 509 2056 ALGARHEIM 60.1410, 11.2537 113 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken