Gamlevegen 85
2040 KLØFTA

Gamlevegen 85, 2040 KLØFTA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gamlevegen 85, 2040 KLØFTA:

  • Postnummer: 2040 KLØFTA
  • Gards-/bruksnummer: 16 / 153 i 0235
  • Grunnkrins: 104 KLØFTA
  • Valkrins: 1 ÅREPPEN
  • Kyrkjesogn: 2070101 Ullensaker
  • Tettstad: Kløfta

Gamlevegen

Gamlevegen er ein veg i Ullensaker kommune med 130 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 144.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gamlevegen 9A 2040 KLØFTA 60.0648, 11.1237 19 / 519
Gamlevegen 9B 2040 KLØFTA 60.0647, 11.1236 19 / 519
Gamlevegen 11A 2040 KLØFTA 60.0647, 11.1241 19 / 31
Gamlevegen 11B 2040 KLØFTA 60.0646, 11.1240 19 / 31
Gamlevegen 13 2040 KLØFTA 60.0647, 11.1243 19 / 57
Gamlevegen 13B 2040 KLØFTA 60.0649, 11.1249 19 / 63
Gamlevegen 14 2040 KLØFTA 60.0674, 11.1240 19 / 345
Gamlevegen 15 2040 KLØFTA 60.0675, 11.1255 19 / 33
Gamlevegen 16A 2040 KLØFTA 60.0674, 11.1246 18 / 58
Gamlevegen 16B 2040 KLØFTA 60.0677, 11.1247 18 / 57
Gamlevegen 17 2040 KLØFTA 60.0682, 11.1260 19 / 329
Gamlevegen 18 2040 KLØFTA 60.0682, 11.1251 18 / 54
Gamlevegen 19 2040 KLØFTA 60.0684, 11.1263 19 / 77
Gamlevegen 20 2040 KLØFTA 60.0686, 11.1254 18 / 14
Gamlevegen 24 2040 KLØFTA 60.0691, 11.1256 18 / 9
Gamlevegen 25 2040 KLØFTA 60.0691, 11.1269 18 / 15
Gamlevegen 26 2040 KLØFTA 60.0693, 11.1257 18 / 10
Gamlevegen 27 2040 KLØFTA 60.0694, 11.1269 18 / 16
Gamlevegen 28 2040 KLØFTA 60.0695, 11.1258 18 / 12
Gamlevegen 32 2040 KLØFTA 60.0712, 11.1255 18 / 13
Gamlevegen 34 2040 KLØFTA 60.0719, 11.1262 17 / 55
Gamlevegen 37 2040 KLØFTA 60.0703, 11.1284 18 / 53
Gamlevegen 38 2040 KLØFTA 60.0722, 11.1259 17 / 8
Gamlevegen 41 2040 KLØFTA 60.0715, 11.1271 18 / 50
Gamlevegen 43 2040 KLØFTA 60.0717, 11.1271 17 / 199
Gamlevegen 45 2040 KLØFTA 60.0716, 11.1276 17 / 210
Gamlevegen 47 2040 KLØFTA 60.0738, 11.1279 17 / 239
Gamlevegen 49 2040 KLØFTA 60.0746, 11.1276 17 / 176
Gamlevegen 53 2040 KLØFTA 60.0755, 11.1278 17 / 242
Gamlevegen 55 2040 KLØFTA 60.0761, 11.1280 17 / 214
Gamlevegen 58 2040 KLØFTA 60.0748, 11.1264 17 / 136
Gamlevegen 59 2040 KLØFTA 60.0767, 11.1283 17 / 234
Gamlevegen 60 2040 KLØFTA 60.0750, 11.1267 17 / 5
Gamlevegen 62A 2040 KLØFTA 60.0754, 11.1269 17 / 212
Gamlevegen 62B 2040 KLØFTA 60.0753, 11.1265 17 / 211
Gamlevegen 62C 2040 KLØFTA 60.0752, 11.1261 17 / 22
Gamlevegen 63A 2040 KLØFTA 60.0777, 11.1284 17 / 12
Gamlevegen 63B 2040 KLØFTA 60.0777, 11.1288 17 / 195
Gamlevegen 63C 2040 KLØFTA 60.0777, 11.1291 16 / 161
Gamlevegen 63D 2040 KLØFTA 60.0776, 11.1294 16 / 162
Gamlevegen 63E 2040 KLØFTA 60.0776, 11.1297 16 / 163
Gamlevegen 63F 2040 KLØFTA 60.0776, 11.1300 16 / 164
Gamlevegen 63G 2040 KLØFTA 60.0776, 11.1304 16 / 165
Gamlevegen 64 2040 KLØFTA 60.0756, 11.1270 17 / 141
Gamlevegen 65A 2040 KLØFTA 60.0779, 11.1294 16 / 169
Gamlevegen 65B 2040 KLØFTA 60.0781, 11.1294 16 / 168
Gamlevegen 65C 2040 KLØFTA 60.0782, 11.1293 16 / 167
Gamlevegen 65D 2040 KLØFTA 60.0784, 11.1294 16 / 127
Gamlevegen 65E 2040 KLØFTA 60.0782, 11.1299 16 / 158
Gamlevegen 65F 2040 KLØFTA 60.0780, 11.1301 16 / 159
Gamlevegen 65G 2040 KLØFTA 60.0778, 11.1302 16 / 160
Gamlevegen 66 2040 KLØFTA 60.0756, 11.1264 17 / 185
Gamlevegen 67A 2040 KLØFTA 60.0780, 11.1285 16 / 131
Gamlevegen 67B 2040 KLØFTA 60.0782, 11.1284 16 / 128
Gamlevegen 67C 2040 KLØFTA 60.0782, 11.1289 16 / 130
Gamlevegen 67D 2040 KLØFTA 60.0780, 11.1290 16 / 132
Gamlevegen 68 2040 KLØFTA 60.0762, 11.1270 17 / 77
Gamlevegen 68B 2040 KLØFTA 60.0759, 11.1272 17 / 196
Gamlevegen 69A 2040 KLØFTA 60.0784, 11.1285 16 / 125
Gamlevegen 69B 2040 KLØFTA 60.0784, 11.1290 16 / 126
Gamlevegen 70 2040 KLØFTA 60.0765, 11.1274 17 / 121
Gamlevegen 72A 2040 KLØFTA 60.0769, 11.1277 17 / 36
Gamlevegen 72B 2040 KLØFTA 60.0769, 11.1277 17 / 36
Gamlevegen 72C 2040 KLØFTA 60.0772, 11.1277 17 / 200
Gamlevegen 74 2040 KLØFTA 60.0773, 11.1273 17 / 46
Gamlevegen 76A 2040 KLØFTA 60.0779, 11.1278 16 / 230
Gamlevegen 76B 2040 KLØFTA 60.0779, 11.1278 16 / 230
Gamlevegen 76C 2040 KLØFTA 60.0778, 11.1274 16 / 38
Gamlevegen 80 2040 KLØFTA 60.0785, 11.1276 16 / 50
Gamlevegen 81A 2040 KLØFTA 60.0797, 11.1279 16 / 34
Gamlevegen 81B 2040 KLØFTA 60.0796, 11.1282 16 / 123
Gamlevegen 82A 2040 KLØFTA 60.0787, 11.1276 16 / 224
Gamlevegen 82B 2040 KLØFTA 60.0787, 11.1276 16 / 224
Gamlevegen 82C 2040 KLØFTA 60.0788, 11.1276 16 / 224
Gamlevegen 83 2040 KLØFTA 60.0800, 11.1282 16 / 124
Gamlevegen 84 2040 KLØFTA 60.0786, 11.1268 16 / 33
Gamlevegen 85 2040 KLØFTA 60.0802, 11.1282 16 / 153
Gamlevegen 86 2040 KLØFTA 60.0789, 11.1264 16 / 223
Gamlevegen 87 2040 KLØFTA 60.0807, 11.1285 15 / 250
Gamlevegen 88 2040 KLØFTA 60.0789, 11.1268 16 / 43
Gamlevegen 93A 2040 KLØFTA 60.0813, 11.1294 15 / 47
Gamlevegen 93B 2040 KLØFTA 60.0817, 11.1297 15 / 213
Gamlevegen 93C 2040 KLØFTA 60.0815, 11.1295 15 / 321
Gamlevegen 95 2040 KLØFTA 60.0817, 11.1290 15 / 206
Gamlevegen 96 2040 KLØFTA 60.0800, 11.1273 16 / 155
Gamlevegen 97 2040 KLØFTA 60.0821, 11.1292 15 / 212
Gamlevegen 98 2040 KLØFTA 60.0804, 11.1272 16 / 8
Gamlevegen 99 2040 KLØFTA 60.0824, 11.1294 15 / 211
Gamlevegen 101 2040 KLØFTA 60.0825, 11.1298 15 / 210
Gamlevegen 103A 2040 KLØFTA 60.0828, 11.1297 15 / 31
Gamlevegen 103B 2040 KLØFTA 60.0829, 11.1299 15 / 31
Gamlevegen 103C 2040 KLØFTA 60.0829, 11.1298 15 / 31
Gamlevegen 105A 2040 KLØFTA 60.0830, 11.1306 15 / 150
Gamlevegen 105B 2040 KLØFTA 60.0826, 11.1306 15 / 128
Gamlevegen 107A 2040 KLØFTA 60.0833, 11.1297 15 / 135
Gamlevegen 107B 2040 KLØFTA 60.0835, 11.1298 15 / 209
Gamlevegen 107C 2040 KLØFTA 60.0838, 11.1299 15 / 208
Gamlevegen 109 2040 KLØFTA 60.0840, 11.1301 15 / 48
Gamlevegen 111 2040 KLØFTA 60.0844, 11.1303 15 / 52
Gamlevegen 113 2040 KLØFTA 60.0847, 11.1303 15 / 78
Gamlevegen 114 2040 KLØFTA 60.0833, 11.1291 15 / 241
Gamlevegen 115 2040 KLØFTA 60.0849, 11.1305 15 / 88
Gamlevegen 115B 2040 KLØFTA 60.0849, 11.1311 15 / 89
Gamlevegen 116 2040 KLØFTA 60.0834, 11.1287 15 / 242
Gamlevegen 117 2040 KLØFTA 60.0853, 11.1306 15 / 81
Gamlevegen 118 2040 KLØFTA 60.0836, 11.1287 15 / 243
Gamlevegen 119 2040 KLØFTA 60.0853, 11.1312 15 / 74
Gamlevegen 120A 2040 KLØFTA 60.0837, 11.1291 15 / 3
Gamlevegen 120B 2040 KLØFTA 60.0838, 11.1287 15 / 244
Gamlevegen 121 2040 KLØFTA 60.0856, 11.1307 15 / 53
Gamlevegen 122 2040 KLØFTA 60.0836, 11.1282 15 / 49
Gamlevegen 123A 2040 KLØFTA 60.0858, 11.1307 15 / 181
Gamlevegen 123B 2040 KLØFTA 60.0859, 11.1308 15 / 75
Gamlevegen 124A 2040 KLØFTA 60.0840, 11.1293 15 / 314
Gamlevegen 124B 2040 KLØFTA 60.0840, 11.1290 15 / 41
Gamlevegen 126A 2040 KLØFTA 60.0842, 11.1293 15 / 42
Gamlevegen 126B 2040 KLØFTA 60.0842, 11.1289 15 / 319
Gamlevegen 127 2040 KLØFTA 60.0860, 11.1309 15 / 80
Gamlevegen 128 2040 KLØFTA 60.0845, 11.1294 15 / 43
Gamlevegen 128B 2040 KLØFTA 60.0844, 11.1290 15 / 194
Gamlevegen 128C 2040 KLØFTA 60.0843, 11.1295 15 / 258
Gamlevegen 130 2040 KLØFTA 60.0847, 11.1293 15 / 83
Gamlevegen 130B 2040 KLØFTA 60.0849, 11.1296 15 / 172
Gamlevegen 130C 2040 KLØFTA 60.0851, 11.1294 15 / 133
Gamlevegen 132 2040 KLØFTA 60.0855, 11.1297 15 / 9
Gamlevegen 134 2040 KLØFTA 60.0857, 11.1300 15 / 132
Gamlevegen 136 2040 KLØFTA 60.0858, 11.1294 15 / 176
Gamlevegen 140 2040 KLØFTA 60.0867, 11.1301 15 / 10
Gamlevegen 142 2040 KLØFTA 60.0869, 11.1300 15 / 2
Gamlevegen 144 2040 KLØFTA 60.0872, 11.1303 15 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken