Skogvegen 3
2030 NANNESTAD

Skogvegen 3, 2030 NANNESTAD er ei adresse i Nannestad.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skogvegen 3, 2030 NANNESTAD:

  • Postnummer: 2030 NANNESTAD
  • Gards-/bruksnummer: 13 / 39 i 0238 Nannestad
  • Grunnkrins: 210 RØTTERUD
  • Valkrins: 3 KRINGLER/SLATTUM
  • Kyrkjesogn: 2070501 Nannestad
  • Tettstad: Åsgrenda

Skogvegen

Skogvegen er ein veg i Nannestad kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skogvegen 1 2030 NANNESTAD 60.1877, 10.9790 12 / 28
Skogvegen 2 2030 NANNESTAD 60.1874, 10.9799 13 / 21
Skogvegen 3 2030 NANNESTAD 60.1873, 10.9787 13 / 39
Skogvegen 4 2030 NANNESTAD 60.1873, 10.9795 13 / 21
Skogvegen 5 2030 NANNESTAD 60.1877, 10.9782 13 / 34
Skogvegen 6 2030 NANNESTAD 60.1870, 10.9802 13 / 62
Skogvegen 7 2030 NANNESTAD 60.1875, 10.9775 14 / 32
Skogvegen 9 2030 NANNESTAD 60.1870, 10.9772 14 / 18
Skogvegen 10 2030 NANNESTAD 60.1864, 10.9795 18 / 15
Skogvegen 12 2030 NANNESTAD 60.1862, 10.9792 18 / 36
Skogvegen 14 2030 NANNESTAD 60.1859, 10.9793 18 / 22
Skogvegen 15 2030 NANNESTAD 60.1864, 10.9784 19 / 22
Skogvegen 16 2030 NANNESTAD 60.1856, 10.9788 18 / 23
Skogvegen 17 2030 NANNESTAD 60.1861, 10.9783 19 / 23
Skogvegen 18 2030 NANNESTAD 60.1852, 10.9785 13 / 38
Skogvegen 19 2030 NANNESTAD 60.1858, 10.9783 19 / 26
Skogvegen 20 2030 NANNESTAD 60.1847, 10.9776 13 / 66
Skogvegen 21 2030 NANNESTAD 60.1865, 10.9776 19 / 21
Skogvegen 22 2030 NANNESTAD 60.1852, 10.9776 13 / 48
Skogvegen 23 2030 NANNESTAD 60.1857, 10.9774 13 / 40
Skogvegen 24A 2030 NANNESTAD 60.1849, 10.9763 13 / 51
Skogvegen 24B 2030 NANNESTAD 60.1850, 10.9762 13 / 51

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken