Borgveien 5
4310 HOMMERSÅK

Borgveien 5, 4310 HOMMERSÅK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Borgveien 5, 4310 HOMMERSÅK:

  • Postnummer: 4310 HOMMERSÅK
  • Gards-/bruksnummer: 102 / 293 i 1102
  • Grunnkrins: 904 HOMMERSÅK 2
  • Valkrins: 1 RISKA
  • Kyrkjesogn: 6080201 Riska
  • Tettstad: Hommersåk

Borgveien

Borgveien er ein veg i Sandnes kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 15.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Borgveien 1 4310 HOMMERSÅK 58.9197, 5.8457 102 / 291
Borgveien 2E 4310 HOMMERSÅK 58.9195, 5.8472 102 / 777
Borgveien 2F 4310 HOMMERSÅK 58.9195, 5.8470 102 / 777
Borgveien 3 4310 HOMMERSÅK 58.9198, 5.8456 102 / 292
Borgveien 4A 4310 HOMMERSÅK 58.9194, 5.8467 102 / 778
Borgveien 4B 4310 HOMMERSÅK 58.9194, 5.8466 102 / 779
Borgveien 5 4310 HOMMERSÅK 58.9198, 5.8454 102 / 293
Borgveien 6A 4310 HOMMERSÅK 58.9193, 5.8464 102 / 780
Borgveien 6B 4310 HOMMERSÅK 58.9193, 5.8462 102 / 781
Borgveien 6C 4310 HOMMERSÅK 58.9193, 5.8461 102 / 782
Borgveien 7 4310 HOMMERSÅK 58.9198, 5.8452 102 / 294
Borgveien 8 4310 HOMMERSÅK 58.9191, 5.8458 102 / 225
Borgveien 9 4310 HOMMERSÅK 58.9196, 5.8450 102 / 295
Borgveien 10 4310 HOMMERSÅK 58.9188, 5.8455 102 / 226
Borgveien 11 4310 HOMMERSÅK 58.9196, 5.8451 102 / 296
Borgveien 12 4310 HOMMERSÅK 58.9187, 5.8453 102 / 227
Borgveien 13 4310 HOMMERSÅK 58.9195, 5.8453 102 / 297
Borgveien 15 4310 HOMMERSÅK 58.9195, 5.8455 102 / 298

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken