Elveplassen 1
4306 SANDNES

Elveplassen 1, 4306 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Elveplassen 1, 4306 SANDNES:

  • Postnummer: 4306 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 111 / 143 i 1102
  • Grunnkrins: 116 HØYLANDSGATA
  • Valkrins: 10 TRONES OG SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 6080301 Høyland
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Elveplassen

Elveplassen er ein veg i Sandnes kommune med 3 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 3.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Elveplassen 1 4306 SANDNES 58.8490, 5.7351 111 / 143
Elveplassen 1A 4306 SANDNES 58.8488, 5.7353 111 / 143
Elveplassen 3 4306 SANDNES 58.8489, 5.7354 111 / 144

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken