Giljarhauggata 1
4328 SANDNES

Giljarhauggata 1, 4328 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Giljarhauggata 1, 4328 SANDNES:

  • Postnummer: 4328 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 240 i 1102
  • Grunnkrins: 701 NEDRE HANA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Giljarhauggata

Giljarhauggata er ei gate i Sandnes kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Giljarhauggata 1 4328 SANDNES 58.8552, 5.7507 38 / 240
Giljarhauggata 1A 4328 SANDNES 58.8554, 5.7511 38 / 575
Giljarhauggata 2 4328 SANDNES 58.8553, 5.7502 38 / 234
Giljarhauggata 3 4328 SANDNES 58.8554, 5.7506 38 / 241
Giljarhauggata 4 4328 SANDNES 58.8554, 5.7503 38 / 235
Giljarhauggata 5 4328 SANDNES 58.8555, 5.7507 38 / 267
Giljarhauggata 6 4328 SANDNES 58.8556, 5.7502 38 / 236
Giljarhauggata 7 4328 SANDNES 58.8557, 5.7505 38 / 244
Giljarhauggata 8 4328 SANDNES 58.8557, 5.7501 38 / 109

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken