Høgevollstubben 4
4327 SANDNES

Høgevollstubben 4, 4327 SANDNES er ei adresse i Sandnes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Høgevollstubben 4, 4327 SANDNES:

  • Postnummer: 4327 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 38 / 1553 i 1102 Sandnes
  • Grunnkrins: 702 ØVRE HANA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Høgevollstubben

Høgevollstubben er ein veg i Sandnes kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Høgevollstubben 1 4327 SANDNES 58.8511, 5.7513 38 / 1500
Høgevollstubben 1B 4327 SANDNES 58.8513, 5.7516 38 / 646
Høgevollstubben 1C 4327 SANDNES 58.8512, 5.7519 38 / 646
Høgevollstubben 1D 4327 SANDNES 58.8514, 5.7520 38 / 646
Høgevollstubben 2A 4327 SANDNES 58.8513, 5.7509 38 / 1778
Høgevollstubben 2B 4327 SANDNES 58.8514, 5.7510 38 / 330
Høgevollstubben 3 4327 SANDNES 58.8517, 5.7521 38 / 1122
Høgevollstubben 4 4327 SANDNES 58.8516, 5.7510 38 / 1553
Høgevollstubben 5 4327 SANDNES 58.8516, 5.7523 38 / 1121
Høgevollstubben 6 4327 SANDNES 58.8516, 5.7514 38 / 1170
Høgevollstubben 6A 4327 SANDNES 58.8518, 5.7515 38 / 1171
Høgevollstubben 7A 4327 SANDNES 58.8518, 5.7525 38 / 886
Høgevollstubben 7B 4327 SANDNES 58.8517, 5.7526 38 / 886
Høgevollstubben 8 4327 SANDNES 58.8519, 5.7518 38 / 873
Høgevollstubben 9 4327 SANDNES 58.8519, 5.7528 38 / 1699
Høgevollstubben 10 4327 SANDNES 58.8521, 5.7523 38 / 324
Høgevollstubben 11 4327 SANDNES 58.8521, 5.7531 38 / 885
Høgevollstubben 14 4327 SANDNES 58.8522, 5.7527 38 / 505

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken