Safirveien 7
4321 SANDNES

Safirveien 7, 4321 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Safirveien 7, 4321 SANDNES:

  • Postnummer: 4321 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 43 / 79 i 1102
  • Grunnkrins: 404 SANDVE
  • Valkrins: 6 SANDVED
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Safirveien

Safirveien er ein veg i Sandnes kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Safirveien 1 4321 SANDNES 58.8370, 5.7137 42 / 146
Safirveien 2 4321 SANDNES 58.8374, 5.7135 42 / 163
Safirveien 3 4321 SANDNES 58.8367, 5.7138 42 / 143
Safirveien 4 4321 SANDNES 58.8360, 5.7144 43 / 80
Safirveien 5 4321 SANDNES 58.8363, 5.7139 42 / 187
Safirveien 6 4321 SANDNES 58.8357, 5.7144 43 / 109
Safirveien 7 4321 SANDNES 58.8361, 5.7139 43 / 79
Safirveien 8 4321 SANDNES 58.8353, 5.7145 43 / 81
Safirveien 9 4321 SANDNES 58.8357, 5.7140 43 / 78
Safirveien 10 4321 SANDNES 58.8351, 5.7147 43 / 82
Safirveien 11 4321 SANDNES 58.8355, 5.7141 43 / 108
Safirveien 13 4321 SANDNES 58.8352, 5.7141 43 / 83
Safirveien 15 4321 SANDNES 58.8349, 5.7141 43 / 84
Safirveien 17 4321 SANDNES 58.8348, 5.7141 43 / 85
Safirveien 19 4321 SANDNES 58.8348, 5.7146 43 / 86
Safirveien 21 4321 SANDNES 58.8348, 5.7150 43 / 87
Safirveien 23 4321 SANDNES 58.8350, 5.7151 43 / 88
Safirveien 25 4321 SANDNES 58.8353, 5.7151 43 / 107

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken