Sandvikbakken 34A
4329 SANDNES

Sandvikbakken 34A, 4329 SANDNES er ei adresse i Sandnes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sandvikbakken 34A, 4329 SANDNES:

  • Postnummer: 4329 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 37 / 626 i 1102 Sandnes
  • Grunnkrins: 710 SANDVIKA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Sandvikbakken

Sandvikbakken er ein veg i Sandnes kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 42.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sandvikbakken 2 4329 SANDNES 58.8708, 5.7658 37 / 456
Sandvikbakken 4 4329 SANDNES 58.8710, 5.7660 37 / 639
Sandvikbakken 6 4329 SANDNES 58.8712, 5.7664 37 / 621
Sandvikbakken 8 4329 SANDNES 58.8713, 5.7663 37 / 658
Sandvikbakken 10 4329 SANDNES 58.8715, 5.7663 37 / 612
Sandvikbakken 12 4329 SANDNES 58.8717, 5.7664 37 / 623
Sandvikbakken 14 4329 SANDNES 58.8719, 5.7663 37 / 541
Sandvikbakken 16 4329 SANDNES 58.8712, 5.7668 37 / 94
Sandvikbakken 20 4329 SANDNES 58.8715, 5.7669 37 / 630
Sandvikbakken 21 4329 SANDNES 58.8707, 5.7669 37 / 681
Sandvikbakken 22 4329 SANDNES 58.8717, 5.7669 37 / 634
Sandvikbakken 23 4329 SANDNES 58.8701, 5.7659 37 / 636
Sandvikbakken 24 4329 SANDNES 58.8693, 5.7672 37 / 622
Sandvikbakken 25 4329 SANDNES 58.8704, 5.7676 37 / 478
Sandvikbakken 26 4329 SANDNES 58.8699, 5.7682 37 / 550
Sandvikbakken 28 4329 SANDNES 58.8710, 5.7684 37 / 627
Sandvikbakken 34A 4329 SANDNES 58.8713, 5.7689 37 / 626
Sandvikbakken 36 4329 SANDNES 58.8696, 5.7686 37 / 550
Sandvikbakken 38 4329 SANDNES 58.8693, 5.7679 37 / 622
Sandvikbakken 40 4329 SANDNES 58.8697, 5.7697 37 / 550
Sandvikbakken 42 4329 SANDNES 58.8715, 5.7696 37 / 613

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken