Stronda 17
4329 SANDNES

Stronda 17, 4329 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Stronda 17, 4329 SANDNES:

  • Postnummer: 4329 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 184 i 1102
  • Grunnkrins: 706 GRAMSTAD
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Stronda

Stronda er ein veg i Sandnes kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Stronda 1 4329 SANDNES 58.8787, 5.7718 1 / 175
Stronda 2 4329 SANDNES 58.8789, 5.7721 1 / 173
Stronda 3 4329 SANDNES 58.8786, 5.7717 1 / 176
Stronda 4 4329 SANDNES 58.8787, 5.7721 1 / 174
Stronda 5 4329 SANDNES 58.8785, 5.7717 1 / 178
Stronda 6 4329 SANDNES 58.8785, 5.7719 1 / 191
Stronda 7 4329 SANDNES 58.8784, 5.7716 1 / 179
Stronda 8 4329 SANDNES 58.8783, 5.7719 1 / 192
Stronda 9 4329 SANDNES 58.8783, 5.7715 1 / 180
Stronda 10 4329 SANDNES 58.8782, 5.7717 1 / 193
Stronda 11 4329 SANDNES 58.8782, 5.7714 1 / 181
Stronda 12 4329 SANDNES 58.8780, 5.7716 1 / 194
Stronda 13 4329 SANDNES 58.8781, 5.7713 1 / 182
Stronda 15 4329 SANDNES 58.8779, 5.7712 1 / 183
Stronda 17 4329 SANDNES 58.8778, 5.7710 1 / 184
Stronda 19 4329 SANDNES 58.8778, 5.7709 1 / 185
Stronda 21 4329 SANDNES 58.8777, 5.7708 1 / 186
Stronda 23 4329 SANDNES 58.8776, 5.7706 1 / 187
Stronda 25 4329 SANDNES 58.8775, 5.7705 1 / 188
Stronda 27 4329 SANDNES 58.8775, 5.7703 1 / 189
Stronda 29 4329 SANDNES 58.8774, 5.7702 1 / 190

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken