Sørafjellveien 8B
4310 HOMMERSÅK

Sørafjellveien 8B, 4310 HOMMERSÅK er ei adresse i Sandnes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sørafjellveien 8B, 4310 HOMMERSÅK:

  • Postnummer: 4310 HOMMERSÅK
  • Gards-/bruksnummer: 109 / 733 i 1102 Sandnes
  • Grunnkrins: 902 RISKA
  • Valkrins: 1 RISKA
  • Kyrkjesogn: 6080201 Riska
  • Tettstad: Hommersåk

Sørafjellveien

Sørafjellveien er ein veg i Sandnes kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 17.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sørafjellveien 1 4310 HOMMERSÅK 58.9194, 5.8381 109 / 250
Sørafjellveien 1A 4310 HOMMERSÅK 58.9193, 5.8376 109 / 249
Sørafjellveien 1B 4310 HOMMERSÅK 58.9195, 5.8373 109 / 308
Sørafjellveien 2 4310 HOMMERSÅK 58.9192, 5.8389 109 / 246
Sørafjellveien 3 4310 HOMMERSÅK 58.9192, 5.8382 109 / 247
Sørafjellveien 3A 4310 HOMMERSÅK 58.9191, 5.8378 109 / 248
Sørafjellveien 4 4310 HOMMERSÅK 58.9192, 5.8394 109 / 316
Sørafjellveien 5 4310 HOMMERSÅK 58.9190, 5.8387 109 / 244
Sørafjellveien 5A 4310 HOMMERSÅK 58.9189, 5.8381 109 / 245
Sørafjellveien 6 4310 HOMMERSÅK 58.9191, 5.8399 109 / 317
Sørafjellveien 7 4310 HOMMERSÅK 58.9190, 5.8392 109 / 321
Sørafjellveien 8 4310 HOMMERSÅK 58.9189, 5.8402 109 / 318
Sørafjellveien 8A 4310 HOMMERSÅK 58.9191, 5.8404 109 / 733
Sørafjellveien 8B 4310 HOMMERSÅK 58.9191, 5.8403 109 / 733
Sørafjellveien 9 4310 HOMMERSÅK 58.9189, 5.8396 109 / 322
Sørafjellveien 10 4310 HOMMERSÅK 58.9188, 5.8403 109 / 319
Sørafjellveien 11 4310 HOMMERSÅK 58.9188, 5.8399 109 / 323
Sørafjellveien 12 4310 HOMMERSÅK 58.9186, 5.8406 109 / 320
Sørafjellveien 13 4310 HOMMERSÅK 58.9186, 5.8402 109 / 324
Sørafjellveien 15 4310 HOMMERSÅK 58.9182, 5.8405 109 / 325
Sørafjellveien 17 4310 HOMMERSÅK 58.9181, 5.8406 109 / 326

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken