Vardeveien 1
4328 SANDNES

Vardeveien 1, 4328 SANDNES er ei adresse i Sandnes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vardeveien 1, 4328 SANDNES:

  • Postnummer: 4328 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 37 / 632 i 1102 Sandnes
  • Grunnkrins: 702 ØVRE HANA
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Vardeveien

Vardeveien er ein veg i Sandnes kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vardeveien 1 4328 SANDNES 58.8555, 5.7732 37 / 632
Vardeveien 2 4328 SANDNES 58.8555, 5.7728 38 / 1579
Vardeveien 3 4328 SANDNES 58.8557, 5.7730 37 / 93
Vardeveien 4 4328 SANDNES 58.8557, 5.7726 38 / 531
Vardeveien 5 4328 SANDNES 58.8559, 5.7728 37 / 656
Vardeveien 7 4328 SANDNES 58.8562, 5.7726 37 / 96
Vardeveien 9 4328 SANDNES 58.8563, 5.7725 37 / 322
Vardeveien 11 4328 SANDNES 58.8566, 5.7723 37 / 97
Vardeveien 12 4328 SANDNES 58.8564, 5.7719 38 / 609
Vardeveien 15 4328 SANDNES 58.8569, 5.7720 37 / 98
Vardeveien 16 4328 SANDNES 58.8568, 5.7716 38 / 610
Vardeveien 17 4328 SANDNES 58.8571, 5.7718 37 / 99
Vardeveien 18 4328 SANDNES 58.8570, 5.7713 38 / 625
Vardeveien 19 4328 SANDNES 58.8573, 5.7716 37 / 102
Vardeveien 20 4328 SANDNES 58.8573, 5.7712 38 / 720
Vardeveien 21 4328 SANDNES 58.8575, 5.7714 37 / 101
Vardeveien 22 4328 SANDNES 58.8574, 5.7710 38 / 732

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken