Strondavika 15
4329 SANDNES

Strondavika 15, 4329 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Strondavika 15, 4329 SANDNES:

  • Postnummer: 4329 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 203 i 1102
  • Grunnkrins: 706 GRAMSTAD
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Strondavika

Strondavika er ein veg i Sandnes kommune med 60 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 82.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Strondavika 2 4329 SANDNES 58.8803, 5.7738 1 / 89
Strondavika 5 4329 SANDNES 58.8799, 5.7726 1 / 203
Strondavika 7 4329 SANDNES 58.8799, 5.7725 1 / 203
Strondavika 9 4329 SANDNES 58.8798, 5.7724 1 / 203
Strondavika 11 4329 SANDNES 58.8798, 5.7723 1 / 203
Strondavika 13 4329 SANDNES 58.8797, 5.7719 1 / 203
Strondavika 15 4329 SANDNES 58.8797, 5.7720 1 / 203
Strondavika 16 4329 SANDNES 58.8794, 5.7734 1 / 241
Strondavika 17 4329 SANDNES 58.8797, 5.7721 1 / 203
Strondavika 18 4329 SANDNES 58.8792, 5.7733 1 / 242
Strondavika 19 4329 SANDNES 58.8797, 5.7722 1 / 203
Strondavika 20 4329 SANDNES 58.8793, 5.7730 1 / 243
Strondavika 21 4329 SANDNES 58.8797, 5.7724 1 / 203
Strondavika 22 4329 SANDNES 58.8794, 5.7729 1 / 244
Strondavika 23 4329 SANDNES 58.8797, 5.7725 1 / 203
Strondavika 24 4329 SANDNES 58.8791, 5.7728 1 / 245
Strondavika 25 4329 SANDNES 58.8796, 5.7717 1 / 203
Strondavika 26A 4329 SANDNES 58.8790, 5.7731 1 / 235
Strondavika 26B 4329 SANDNES 58.8789, 5.7731 1 / 235
Strondavika 27 4329 SANDNES 58.8796, 5.7719 1 / 203
Strondavika 28 4329 SANDNES 58.8788, 5.7730 1 / 246
Strondavika 29 4329 SANDNES 58.8796, 5.7719 1 / 203
Strondavika 30 4329 SANDNES 58.8786, 5.7726 1 / 207
Strondavika 31 4329 SANDNES 58.8789, 5.7725 1 / 171
Strondavika 32 4329 SANDNES 58.8786, 5.7726 1 / 207
Strondavika 33 4329 SANDNES 58.8788, 5.7724 1 / 172
Strondavika 34 4329 SANDNES 58.8785, 5.7725 1 / 207
Strondavika 35 4329 SANDNES 58.8786, 5.7724 1 / 177
Strondavika 36 4329 SANDNES 58.8784, 5.7725 1 / 207
Strondavika 37 4329 SANDNES 58.8784, 5.7723 1 / 195
Strondavika 38 4329 SANDNES 58.8784, 5.7725 1 / 207
Strondavika 39 4329 SANDNES 58.8783, 5.7722 1 / 196
Strondavika 40 4329 SANDNES 58.8783, 5.7725 1 / 207
Strondavika 41 4329 SANDNES 58.8781, 5.7721 1 / 197
Strondavika 42 4329 SANDNES 58.8782, 5.7724 1 / 207
Strondavika 43 4329 SANDNES 58.8780, 5.7720 1 / 198
Strondavika 44 4329 SANDNES 58.8782, 5.7724 1 / 207
Strondavika 45 4329 SANDNES 58.8778, 5.7717 1 / 199
Strondavika 46 4329 SANDNES 58.8781, 5.7723 1 / 207
Strondavika 47 4329 SANDNES 58.8777, 5.7715 1 / 200
Strondavika 48 4329 SANDNES 58.8778, 5.7723 1 / 207
Strondavika 49 4329 SANDNES 58.8777, 5.7713 1 / 201
Strondavika 50 4329 SANDNES 58.8779, 5.7724 1 / 207
Strondavika 51 4329 SANDNES 58.8776, 5.7711 1 / 202
Strondavika 52 4329 SANDNES 58.8779, 5.7724 1 / 207
Strondavika 54 4329 SANDNES 58.8780, 5.7725 1 / 207
Strondavika 56 4329 SANDNES 58.8781, 5.7725 1 / 207
Strondavika 58 4329 SANDNES 58.8781, 5.7726 1 / 207
Strondavika 60 4329 SANDNES 58.8782, 5.7726 1 / 207
Strondavika 62 4329 SANDNES 58.8782, 5.7726 1 / 207
Strondavika 64 4329 SANDNES 58.8783, 5.7727 1 / 207
Strondavika 66 4329 SANDNES 58.8784, 5.7727 1 / 207
Strondavika 68 4329 SANDNES 58.8784, 5.7728 1 / 207
Strondavika 70 4329 SANDNES 58.8785, 5.7728 1 / 207
Strondavika 72 4329 SANDNES 58.8785, 5.7728 1 / 207
Strondavika 74 4329 SANDNES 58.8786, 5.7728 1 / 207
Strondavika 76 4329 SANDNES 58.8777, 5.7718 1 / 206
Strondavika 78 4329 SANDNES 58.8777, 5.7717 1 / 206
Strondavika 80 4329 SANDNES 58.8776, 5.7716 1 / 206
Strondavika 82 4329 SANDNES 58.8776, 5.7714 1 / 206

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken