Dyrnesodden 6
4329 SANDNES

Dyrnesodden 6, 4329 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Dyrnesodden 6, 4329 SANDNES:

  • Postnummer: 4329 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 216 i 1102
  • Grunnkrins: 706 GRAMSTAD
  • Valkrins: 12 HANA
  • Kyrkjesogn: 6080601 Hana
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Dyrnesodden

Dyrnesodden er ein veg i Sandnes kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 33.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Dyrnesodden 2 4329 SANDNES 58.8800, 5.7721 1 / 132
Dyrnesodden 6 4329 SANDNES 58.8798, 5.7715 1 / 216
Dyrnesodden 7 4329 SANDNES 58.8802, 5.7717 1 / 212
Dyrnesodden 8 4329 SANDNES 58.8800, 5.7714 1 / 217
Dyrnesodden 9 4329 SANDNES 58.8803, 5.7716 1 / 213
Dyrnesodden 10 4329 SANDNES 58.8802, 5.7712 1 / 218
Dyrnesodden 11 4329 SANDNES 58.8804, 5.7714 1 / 214
Dyrnesodden 12 4329 SANDNES 58.8803, 5.7709 1 / 219
Dyrnesodden 13 4329 SANDNES 58.8804, 5.7716 1 / 215
Dyrnesodden 14 4329 SANDNES 58.8805, 5.7709 1 / 84
Dyrnesodden 15 4329 SANDNES 58.8804, 5.7719 1 / 239
Dyrnesodden 16 4329 SANDNES 58.8806, 5.7721 1 / 221
Dyrnesodden 17 4329 SANDNES 58.8802, 5.7722 1 / 248
Dyrnesodden 18 4329 SANDNES 58.8806, 5.7723 1 / 222
Dyrnesodden 19 4329 SANDNES 58.8803, 5.7725 1 / 220
Dyrnesodden 20 4329 SANDNES 58.8806, 5.7727 1 / 223
Dyrnesodden 21 4329 SANDNES 58.8801, 5.7729 1 / 228
Dyrnesodden 22 4329 SANDNES 58.8808, 5.7720 1 / 224
Dyrnesodden 23 4329 SANDNES 58.8803, 5.7730 1 / 229
Dyrnesodden 24 4329 SANDNES 58.8808, 5.7723 1 / 225
Dyrnesodden 25 4329 SANDNES 58.8804, 5.7731 1 / 230
Dyrnesodden 26 4329 SANDNES 58.8808, 5.7725 1 / 226
Dyrnesodden 27 4329 SANDNES 58.8805, 5.7732 1 / 231
Dyrnesodden 28 4329 SANDNES 58.8807, 5.7728 1 / 227
Dyrnesodden 29 4329 SANDNES 58.8806, 5.7732 1 / 232
Dyrnesodden 30 4329 SANDNES 58.8810, 5.7730 1 / 234
Dyrnesodden 31 4329 SANDNES 58.8808, 5.7732 1 / 233
Dyrnesodden 33 4329 SANDNES 58.8809, 5.7733 1 / 262

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken