Skaarlistien 35
4326 SANDNES

Skaarlistien 35, 4326 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skaarlistien 35, 4326 SANDNES:

  • Postnummer: 4326 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 34 / 67 i 1102
  • Grunnkrins: 608 SKARET
  • Valkrins: 13 AUSTRÅTT
  • Kyrkjesogn: 6080301 Høyland
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Skaarlistien

Skaarlistien er ein veg i Sandnes kommune med 33 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 41.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skaarlistien 1 4326 SANDNES 58.8419, 5.7667 34 / 41
Skaarlistien 2 4326 SANDNES 58.8426, 5.7667 34 / 58
Skaarlistien 3 4326 SANDNES 58.8421, 5.7670 34 / 40
Skaarlistien 3A 4326 SANDNES 58.8420, 5.7671 34 / 165
Skaarlistien 4 4326 SANDNES 58.8424, 5.7674 34 / 57
Skaarlistien 5 4326 SANDNES 58.8418, 5.7671 34 / 42
Skaarlistien 6 4326 SANDNES 58.8423, 5.7672 34 / 56
Skaarlistien 7 4326 SANDNES 58.8416, 5.7672 34 / 43
Skaarlistien 7A 4326 SANDNES 58.8415, 5.7672 34 / 123
Skaarlistien 8 4326 SANDNES 58.8421, 5.7675 34 / 64
Skaarlistien 9 4326 SANDNES 58.8414, 5.7673 34 / 44
Skaarlistien 9A 4326 SANDNES 58.8413, 5.7674 34 / 122
Skaarlistien 10 4326 SANDNES 58.8420, 5.7677 34 / 65
Skaarlistien 11 4326 SANDNES 58.8411, 5.7674 34 / 45
Skaarlistien 12 4326 SANDNES 58.8419, 5.7679 34 / 38
Skaarlistien 13 4326 SANDNES 58.8409, 5.7674 34 / 46
Skaarlistien 14 4326 SANDNES 58.8416, 5.7678 34 / 37
Skaarlistien 15 4326 SANDNES 58.8408, 5.7675 34 / 47
Skaarlistien 16 4326 SANDNES 58.8416, 5.7680 34 / 36
Skaarlistien 17 4326 SANDNES 58.8406, 5.7673 34 / 48
Skaarlistien 18 4326 SANDNES 58.8418, 5.7684 34 / 34
Skaarlistien 19 4326 SANDNES 58.8405, 5.7674 34 / 49
Skaarlistien 21 4326 SANDNES 58.8405, 5.7678 34 / 55
Skaarlistien 23 4326 SANDNES 58.8407, 5.7678 34 / 54
Skaarlistien 25 4326 SANDNES 58.8409, 5.7678 34 / 53
Skaarlistien 27 4326 SANDNES 58.8410, 5.7677 34 / 52
Skaarlistien 29 4326 SANDNES 58.8412, 5.7678 34 / 51
Skaarlistien 31 4326 SANDNES 58.8413, 5.7679 34 / 50
Skaarlistien 33 4326 SANDNES 58.8406, 5.7685 34 / 67
Skaarlistien 35 4326 SANDNES 58.8410, 5.7686 34 / 67
Skaarlistien 37 4326 SANDNES 58.8415, 5.7687 34 / 39
Skaarlistien 39 4326 SANDNES 58.8418, 5.7688 34 / 63
Skaarlistien 41 4326 SANDNES 58.8420, 5.7688 34 / 35

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken